С рубрикаий, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 29․09․2021

310

Զինորների գումարտակը շարժվում է երկու շարյունով։Յուրաքնչյուր  շարյունում  կա 14 շարք,յուրաքանչյուր  շարքում կա 16 զինվոր Քանի զիմվոր կա գումարտակում ։Հշվումները կատարիր երկու  եղանակով։

16×14=224

224×2=448

Կամ

224+224=448

319

Երկու գյուղերից ,որոնց հառավորությունը 100 կմ է,միառժամանակ դուրս եկան երկու հեծյալ։Նրանցիցմեկը 1 ժամում անցնումեր 20կմ,մյուսե 30կմ։Քանի ժամ հետո նրանք կհանդիպեն։

30×2=60

20×2=40

Ստուգում

60+40=100

321

Ֆուդբոլի հավաքական թիմը կազմված էր 1-23 համրներ ունեցող ֆուբոլիստներից։Խաղին մասնաքցում էր 11 ֆուդոլիստ,ընդ ․որում ամենամեծ համարիշն ուներ 18 համարանիշով խաղացողը։Ինչ համարով ֆուդբոլիցտներ էին նստած պահեստայիների նստարանրին եթե խաղացող ֆուդբոլիստներին տասի համարները բնական թվերի շարքի առաջին տասը թիվն էին։

11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23

322

Մայրը33 տարեկան է ,նույքան էլ երեխաների տարիքների գումարն է։Երեխաներից կրթսերը 8 տարեկան է։Քանի երեխա ունի մայրը և քանի տարեկան են նրանք,եթե երեխաների  տարիքների տարբերությունը նույնն են։

8+3=11

11+3=14

8+11+14=33

Реклама
С рубрикаий, Մաթեմատիկա

մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք 29․09․2021

305.Օգտվել բազմապատմական զուգորդական օրենքից՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակաով:

ա.3x4x5=3x(4×5)=60

բ.25x4x7=(7×25)x4=420

գ.20x10x17=(17×20)x10=3400

դ.38x24x5=38x(24×5)=380

ե.72x6x0=0

զ.15x4x11=x11(4×15)=820

317.

Չվացուցակի համաձայն ավտոբուս ուղերթի տևողությունը 5ժամ է: Կկարողանա արդյոք ավտոբուսը առանց ուշացման տեղ հասնել, եթե նրա արագությունը 55կմ/ժ է, իսկ ճանապարհի երկարությունը 270կմ է:

Լուծում

55×5=275

275-270=5

318.

Գրապահարանի երկու դարակներում կա 138 գիրք: Եթե առաջին դարակից վերցնեն 7 գիրք, իսկ երկրորդից 11, ապա դարակներում հավասար քանակներով գրքեր կմնան: Քանի գիրք կա դարակներից յուրաքանչյուրում:

7+11=18

138-18=120

120:2=60

60+7=67

60+11=71