Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 07․09․2021

30․Մի տոպրակում կար 264 ընկույզ, իսկ մյուսում՝ 305։ Առաջին տոպրակից երկրորդը տեղափոխեցին  82 ընկույզ, ապա երկրորդից առաջինը՝117 ընկույզ։Քանի՞ ընկույզ եղավ

տոպրակներից ամեն մեկում։

Առաջին տոպրակ 264-82+117=299

Երկրորդ տոպրակ 305-117+82=106

31․Ծովախորշում խարիսխ էր գցել նավատորմիղը։ Այն բանից հետո, երբ նավատորմիղին միացավ ևս 11 նավ, իսկ 7-ը ուղևորվեցին նավարկության, նավատորմիղն արդեն  կազմված էր 35 նավից։ Սկզբում քանի՞ նավ էր մտել ծովախորշը։

11-7=4

35-4=31

46․Կատարել գործողությունը։

374+350-43=891

916-24+125=1017

4910-622+87=4375

1115-657+47=4605

165-119+1039=1085

1087-291+2537=2833

48․Առաջին շտեմարանում կար 3100 պարկ ցորեն, իսկ երկրորդում ՝750 պարկով ավելի։ Քանի՞ պարկ ցորեն կար երրորդ շտեմարանում, եթե այնտեղ եղած պարկերի քանակը 1130-ով պակաս էր, քան առաջին և երկրորդ շտեմարաններում միասին եղած։

 3100+750=3850

3805+3100=6905

6905-1130=5775

Реклама
Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք 07․09․2021

42.Թվանշաններով գրի առեք այն թվերը, որոնք պարունակում են․

ա 83 ութ տասնակ երք միավոր

բ 90 ինը տասնակ

գ 105 մեկ հարուրյակ հինգ միավոր

դ 489 չորս հարուրյակ ութ տասնակ իչը միավոր

ե 957 ինը հարուրյակ հինգ տասնակ յոթ միավոր

զ 1001 մեկ հազարյակ մեկ միավոր

է 7200 յոթ հազարյակ երկու միավոր

ը 3532 երեք հազարյակ հինգ հարուրյակ երեք տասնյակ երկու միավոր

46․

374+350-43=891

916-24+125=1017

4910-622+87=4375

1115-657+47=4605

165-119+1039=1085

1087-291+2537=2833

47.

Առաջին գրքում կա 436 էջ, երկրորդում  առաջինից 108 էջով պակաս,իսկ երրորդում էերկրորդից 200 էջով ավել։Քանի՞ էջ կա երրորդ գրքում։

436-108+200=528

Հայոց լեզու

Հայոց լեզու

Հռիփսիմե

Եղիզաբեթ

Սիրարբի

Սմբատ

Մեսրոպ

Հակոփ

Վիրաբյան

Թոռչյան

ՇահղԱվաս

Բաբկեն

Ո ՞ ր բառերի բաղադրիչներն են գրվում գծիկով:

Ոչ օրինական

Յոթից-ութ

Ոլոր-մոլոր

Ներկա-բացակա

Նազիր-վեզիր

Համով-հոտով

Մրցույթ,փառատոն

Մերթ-մերթ

Հլու,հնազանդ

Տալ,առնել

Ազգային,ազատագրական