Без рубрики

11 Երկու

Սեր և հոր բառերի տարբեր իմաստներով կազմի’ր նախադասություններ:

Սիրո դռները բացվեցին քո առաջ։

Տատիկս քաեմց կաթր միջի սերը։

Հորի մեջ արծաթ կար։

Հոր խաոսքը անգին է։

Օրինակ՝
Այս տարի մարտը տաք էր ու չոր:
Մութն ընկնելուն պես մարտը վերջացավ:

Կետերի փոխարեն գրի՛ր փակագծերում տրված համապատասխան բառը կամ արտահայտությունը:
Ծառերին արթնացնողը (քամին էր, քամիներ):
Այդ օրվանից հետո շատ (քամիներ, քամին էր ) են փչել:
Տարբեր (պարեր, պարեր) են սովորեցնում դպրոցում:
Դա չտեսնված մի (պարեր, պար էր):
Պարտեզի բոլոր ծաղիկները (սպիտակ են, սպիտակեն):
Եթե բոլոր ծաղիկները միանգամից (սպիտակեն, սպրտակ են), լա՞վ կլինի:
Թող հենց հիմա աչքերը (փակեն, փակ են) ու քնեն:
Բոլոր դռները (փակ են, փակեն), մի՞թե տանը մարդ չկա:
Անծանոթ (համ էր, համեր), այդ մրգից չէի կերել:
Տարբեր խոհարարների եփած նույն անունով ճաշերը տարբեր (համեր, համ էր) ունեն:

Նախադասության մեջ ընդգծված արտահայտությունները փոխարինի՛ր հոմանիշ բառերով:

Այս աղջիկը մատի վրա խաղացնում է բոլորիս:
Հանկարծ սիրտը դող ընկավ. բա որ գազանը նորից գա, ինքն ի՞նչ է անելու:
Ա՛յ քեզ պատմություն, լսողների մազերը բիզ-բիզ էին կանգնել:
Մի մատ երեխա է, բայց ինչ՛եր գիտի:
Ձեռ ու ոտից ընկած մի մարդ բացեց դուռը:

12 Երեքշաբթի

Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառով:

Օրինակ՝
սրտի ձև ունեցող- սրտաձև:

Մոր քույրը-մորաքույր

դարպասը պահող-դարպասապահ

ժամանակը ցույց տվող-ժամացույց

ջրի աման-ջիաման

գաղտնիք պահող-գազտնապահ

նավ վարող-նավապետ

ծաղկի թերթիկ-ծաղկաթերթ

արագ վազող-արագավազ

ամենից մեծ-ամենամեծ

պոչ չունեցող-պոչավոր

անուշ համ ունեցող-անուշահան

քարով շինված-քարե

կին բժիշկ-բժըշկուհի

բալի ծառ-բալենի

Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառով:

Օրնակ՝
բարձր հասակ ունեցող-բարձրահասակ:

Բարի սիրտ ունեցող, խիղճ չունեցող, բարձր ձայնով, միշտ ժպտուն, գանձը պահելու տեղ, կապույտ աչքերով, արքայի որդի, հույների երկիր, փոքր էշ, ծաաղիկներով զարդարված, հայերի երկիր:

Արմատ բառի քեզ հայտնի իմաստը գրի՛ր:

Փորձի՛ր բացատրել, թե՛ ինչու՞ է անաստղ, աստղային, աստղիկ, աստղոտ բառերի աստղ մասը համարվում արմատ:

Տրված արմատներով բաղադրյալ բառեր կազմի՛ր:
Սառն(սառ), միտ(մտ), մուր(մր):

Տրված բառերը կազմող մասերն առանձնացրու՛: Արմատներն ընդգծի՛ր:

Օրինակ՝
մայրություն-մայր-ություն
անամոթ-ան-ամոթ:

Ամպրոպ, քարոտ, օդային, անշնորհք, դժգոհ, հեռավար, բարություն, գրավոր, անորոշ, տհաճ:

Ամեն շարքից մի բաղադրիչ ընտրի՛ր և կազմի՛ր բաղադրյալ բառեր:
Ա. Գետ, կանչ, լույս (լուս), գիր(գր), սիրտ(սրտ), միտ:
Բ. Ան-, -ավոր, -ել, -ակ, -ք, -ոտ:

С рубрикаий, Մաթեմատիկա

մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 41․10․2021

512

Բասկետբոլիստի 50 նետումներից 22-ը չեն հասել նպատակին։Դիպուկ նետումներից 9-ը նա արել է գտնվելով տուգանային հրապարակի սահմաններից դուրս։ Տուգանային հրապարակի ներսից արված հաջող  նետումներից թիմը ստանում է 2 միավոր, իսկ դրսից արվածից՝3 միավոր։ Իր թիմի համար քանի՞ միավոր է վաստակել  բասկետբոլիստը։

50-22=28

28-9=19

19×2=38

9×3=27

513

Երեք զամբյուղներում հավասար քանակներով նուռ կար։ Երբ յուրաքանչյուր զամբյուղից վերցրին երեք նուռ, բոլոր զամբյուղներում միասին այնքան նուռ մնաց, որքան մինչ այդ կար երկու զամբյուղում։ Քանի՞ նուռ կար յուրաքանչյուր զամբյուղում։

9-3=6

6×3=18

9+9=18

514

Տասներկումասանոց կինոնկարի հեռուստատեսային ցուցադրումը տևում է 15 ժամ՝ներառյալ գովազդի ժամանակը։ Կինոնկարի բոլոր մասերը նույն տևողությունն ունեն։ Որքա՞ն է յուրաքանչյուր մասի տևողությունը, եթե այն ուղեկցվում է տասրոպեանոց գովազդով։

15×60=900

900-10=890

890:12=74(1մն)

74։60=1ժ14ր1վ

515

Երեք առևտրականներ միասին վաստակել են 80000 դրամ։ Առաջին և երկրորդ առևտրականները միասին վաստակել են 48000 դրամ, իսկ երկրորդն ու երրորդը միասին՝78000 դրամ։ Որքա՞ն է վաստակել  յուրաքանչյուրը։

80000-48000=32000

78000-32000=46000

48000-46000=2000

С рубрикаий, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք 14․10․2021

502.

Ինչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական  թիվի  11-ի բաժանելիս։

12։11ժ1(մն)

21։1(10)

503.

Ինչ ամենափոքր մնացորդ կարող է ստացվել բնական թվերի  բաժանման ժամանակ։

19։9=2 (1մն)

504.

Գտեք ամենամեծ եռանիշ թիվը,որը 5-ի բաժանելիսջ ստացվող  մնացորդը 1 է։

996։5=199(1մն)

510․

(921-138:23)x(374+1287:33)

138:23=6

921-6=915

1287:33=39

374+39=413

413×915=377895

С рубрикаий, Ռուսաց լեզու

Класноя работа

Из данных слов составьте и запишите словосочетания.
большой (ая) лист, город, голова, волк
красивый (ая) картина, рисунок, парк
добрый (ая) мальчик, девочка, старик, дедушка
холодный (ая) день, вечер, погода, ветер
осенний (яя) ночь, погода, дождь
дождливый (ая) день, погода
весенний (яя) гроза, цветок, дождь

большойбольшая
листголова
городкрасивая
волккартина
красивыйдобрая
рисунокдевочка
паркхолодная
добрыйпогода
мальчикосенняя
старикночь
дедушкапогода
холодныйдождливая
деньпогода
вечервесенняя
ветергроза
осенний
дождь
дождливый
день
цветок
дождь


о

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 13․10․2021

449

(324-17)x(30-25)

30-25=5

324-17=307

307×5=1585

(894-633)x(972-69)

894-633=261

972-69=311

311×261=79521

(1007-388)x(59-46)

59-46=13

1007-388=619

13×619=8045

(800-445)x(378-211)

800-445=355

378-211=167

167×355=56285

460

Երկու տակառներից առաջինում  կար 48լ ջուր , երկրորդում՝30լ։Ինչքա՞ն ջուր պիտի վերցենի առաջին տակառից, որպեսզի երկու տակառներում մնա ընդամենը  60լ  ջուր։

60:2=30

48-30=18

48-18=30

30+30=60

462

Ջահի լամպերից 100-ը  մեծ էին, իսկ մյուսները՝ փոքր։Երբ մեծ լամպերից 9-ը և փոքրերից 27-ը այրվեցին, դահլիճը լուսավորվում էր 323 լամպով։ Քանի՞ փոքր լամպ կար ջահի վրա։

9+27=36

323+36=359

359-100=259

464

Համերգին ներկա էր 938 ունկնդիր։ Նրանցից 265-ը տոմսի համար վճարել էին 5000-ական դրամ, 326-ը՝3000-ական, իսկ մյուսները ՝1500-ական։Ի՞նչ գումար էր հավաքվել համերգային դահլիճի տոմսարկղում։

265×5000=1325000

326×3000=978000

265-326=139

139×1500=208500

465

Աշակերտը տանը գրավոր առաջադրանքները կատարել է 55 րոպեում։ Որքա՞ն ժամանակ է նա հատկացրել բանավոր դասերին, եթե սկսել է կատարել հանձնարարությունները ժ․ 18,15-ին և վերջացրել  է  ժ․20․10-ին։

20 10-18 15=2ժ 5ր

3625<3714

68899>1000

8374<1999

98999>97999

487

6×32+48:(16+8)=194

6x(32+48):16+8=38

(6×32+48):16+8=23

6x(32+48:16+8)=258

Հարությունը 36 տարեկան է Անին 35 Սոֆին 14 Նարեն 10 արևը 1։Քանի տարեկան էր Հարությունը  երբ   ծնվեց Անին։ Քանի տարեկան էր Անին երբ ծնվաց Սոֆին։ Քանի տարեկան էր Սոֆին  երբ ծնվաց Նարեն։ Քանի տարեկան էր Նարեն երբ ծնվաց Արևը։

36-35=1

35-14=21

14-10=4

10-1=9

Երկու տակառում միյասրին կա 50կգ ղնկույզ եթե առաջինցի երկրորդ տակառ տեղափոխենք 16 կգ ընկույզ  նրանց քաշերը կհավասավեն։Քանի կգ ընկույզ կա տակառներից յուրաքանչյուրում։

50։2=25

25-16=9

25+16=41

С рубрикаий, Մաթեմատիկա

ԼՈՒՍԻՆԸ ՈՐՊԵՍ ԵՐԿՐԻ ԱՐԲԱՆՅԱԿ: ԼՈՒՍՆԻ ՓՈՒԼԵՐԸ

Լուսինը Երկրի շուրջը պտտվող երկնային մարմին է, և այդ պատճա­ռով դրան անվանում են Երկրի բնական արբանյակ: Լուսինն  իր ծավալով մոտ 50 անգամ փոքր է երկրա­գնդից : Երկրից Լուսնի հեռավորությունը մոտ 385000 կմ է: Լուսինը Երկրի շուրջ մեկ լրիվ պտույտ է կատարում 27 օր և 7 ժամում: Ճիշտ նույնքան ժամանակում նա մեկ պտույտ է կատարում նաև իր առանցքի շուրջր: Դա է պատճառը, որ Երկրից Լուսինը միշտ մեզ երևում է միայն մի կողմով:

Լուսինր սեփական լույս չունի: Մենք Լուսինր տեսնում ենք, որովհետե Արեգակի լույսն րնկնում է նրա վրա ե անդրադառնում դեպի մեզ: Երկրի շուրջր պտույտի հետեանքով Լուսնի տեսանելի մասն անրնդհատ փոփոխվում է և մեզ երևում է տարբեր չափերով:

Մոտավորապես մեկ ամսվա ընթացքում Լուսնի տեսանելի մասն աս­տիճանաբար մեծանում է, Լուսնի սկավառակը դառնում է ամբողջովին տեսանելի, այնուհետե սկսում է փոքրանալ: Այդ գործրնթացը պարբերա­բար կրկնվում է: Լուսնի տեսանելի մասերն անվանում են Լուսնի փուլեր:

Երբ Լուսինը գտնվում է Արեգակի ու Երկրի միջև, նրա՝ դեպի Երկիր ուղղված մասը չի լուսավորվում, հետևաբար՝ տեսանելի չէ: Դա նորալուսնի փուլն է: Դրանից 1-2 օր հետո Լուսնի սկավառակի աջ կողմում սկսում է հայտնվել և աստիճանաբար մեծանալ Լուսնի բարակ եղջյուրը: Նորալուսնից մեկ շաբաթ անց արդեն երևում է Լուսնի սկավառակի կեսը: Դա կիսալուսնի փուլն է: Մոտավորապես ես մեկ շաբաթ անց Լուսինը երևում է ամբողջովին լուսավորված սկավառակի տեսքով. դա լիալուսնի փուլն է: Դրանից հետո Լուսնի տեսանելի մասն սկսում է աստիճանաբար փոքրա­նալ, և մեկ շաբաթ անց նորից երևում է միայն կեսը, այնուհետե ևս մեկ շա­բաթ անց Լուսինն անհետանում է՝ վերադառնալով իր սկզբնական՝ նորալուսնի փուլին:

Դուք ինքներդ գիշերը նայելով Լուսնի եղջյուրին՝ հեշտությամբ կարող եք որոշել. աճո՞ւմ, թե՞ նվազում է նա: Եթե Լուսինը երեում է ) տեսքով, ա­պա աճման փուլում է, իսկ եթե ունի ( տեսքը, ուրեմն՝ նվազում է:

Քանի որ Լուսինը համեմատաբար մոտ է Երկրին, ուստի բավականա­չափ լավ ուսումնասիրված երկնային մարմինն է: Նույնիսկ սովորական հե­ռադիտակով կարելի է նշմարել Լուսնի մակերևույթի կառուցվածքի որոշ առանձնահատկություններ: Հզոր աստղա­դիտակների և ավտոմատ կայանների օգ­նությամբ կատարված ուսումնասիրու­թյունների շնորհիվ կազմվել է Լուսնի մա­կերևույթի մանրամասն քարտեզը:

Լուսնի մակերևույթը պատված է փո­շու և ժայռաբեկորների խառնուրդով: Լուսնի վրա կան բարձր լեռնաշղթաներ: Առանձնապես շատ են խառնարանները, որոնք առաջացել են երկնա­քարերի հարվածների և հրաբուխների ժայթքումների հետևանքով:

Լուսինը մթնոլորտ չունի, ինչի հետևանքով նրա մակերևույթի վրա ցերեկը ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչե 120 0C, իսկ գիշերն իջնում մինչե -160 0C: Թթ­վածնի և ջրի բացակայության հետևան­քով Լուսնի վրա բուսական և կենդանական աշխարհ գոյություն չունի:

Առաջին անգամ մարդը Լուսնի վրա ոտք դրեց 1969 թվականին, երբ «Ապոլոն-11» տիեզերանավի անձնակազմի անդամներ Նեյլ Արմսթրոնգը և էդվին Օլդրինը լուսնախցիկով վայրէջք կատարեցին Լուսնի մակերևույթին:

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Ինչո՞ւ է Լուսինը միշտ դեպի Երկիր ուղղված միայն մի կողմով:

Լուսինը Երկրի շուրջ մեկ լրիվ պտույտ է կատարում 27 օր և 7 ժամում: Ճիշտ նույնքան

  1. Ինչի՞ հետևանքով են առաջանում Լուսնի փուլերը:

Նորալուսնից մեկ շաբաթ անց արդեն երևում է Լուսնի սկավառակի կեսը: Դա կիսալուսնի փուլն է: Մոտավորապես ես մեկ շաբաթ անց Լուսինը երևում է ամբողջովին լուսավորված սկավառակի տեսքով. դա լիալուսնի փուլն է: Դրանից հետո Լուսնի տեսանելի մասն սկսում է աստիճանաբար փոքրա­նալ, և մեկ շաբաթ անց նորից երևում է միայն կեսը, այնուհետե ևս մեկ շա­բաթ անց Լուսինն անհետանում է՝ վերադառնալով իր սկզբնական՝ նորալուսնի փուլին:

  1. Ի՞նչ կառուցվածք ունի Լուսնի մակերևույթը:

Լուսնի մակերևույթը պատված է փո­շու և ժայռաբեկորների խառնուրդով: Լուսնի վրա կան բարձր լեռնաշղթաներ:

  1. Ինչո՞ւ Լուսնի վրա կյանք գոյություն չունի:

Լուսինը մթնոլորտ չունի, ինչի հետևանքով նրա մակերևույթի վրա ցերեկը ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչե 120 0C, իսկ գիշերն իջնում մինչե -160 0C: Թթ­վածնի և ջրի բացակայության հետևան­քով Լուսնի վրա բուսական և կենդանական աշխարհ գոյություն չունի:

  1. Ե՞րբ է մարդը ոտք դրել Լուսնի վրա:

Առաջին անգամ մարդը Լուսնի վրա ոտք դրեց 1969 թվականին։

  1. Գիշերը նայեք Լուսնին: Նրա տեսքից որոշեք, թե մոտակա օրերին իր եղջյուրը կաճի՞, թե՞ կնվազի:
Մաթեմատիկա

398

9×1075=9675

576×7=4032

953×43=40979

72×409=29448

567×1239=801513

19074×87=1459438

404

(6518818+2372):(4331-1341)=2181

(77073217+3023):(68906-576)=1128

():()

409

Երկու գրադարակներում կա 74 գիրգ։Եթե նրամցից մեկին մյուսի մեջ տեղափոխենք 13 գիրք ապա գրադարակներում դրված գիքերի քանակը կհավասարվեն։Քանի  գիրք  կա  գրադարակներից  յուրաքանչյուրում։

74:2=27

27-13=14

27+13=40

411

Հանդիսարանում կա 35 կարգ յուրաքանչյուրում 12 աթող քանի կարգ կլինի հանդիսարանու ,եթե աթոռների ընդհանուր քանակը նույնը մնա  իսկ յուրաքանչյուր կարգու եղած աթոռների քանակը դարձվի 15։

35×12=420

420։15=28

Հայոց լեզու

ԱՆՏԱՌՈՒՄ

Անտառում ամպի ծվեններ կային,
Կապույտ մշուշներ կային անտառում,
Օրոր էր ասում աշունն անտառին,
Բայց դեռ անտառի քունը չէր տանում։
Շշուկներ կային անտառում այնքան,
Եվ խոնա՜վ-խոնավ բուրմունքներ կային,
Իրար փաթաթված ստվեր ու կածան
Ու հետքե՜ր, հետքե՜ր, հետքեր մարդկային։
Եղյամն էր սունկի գլուխն արծաթում,
Մրսում էր կարծես վայրի նշենին,
Հանգստանում էր հողմը բացատում՝
Ականջն ամպրոպի ազդանշանին։
Եղնիկի հորթը՝ մամուռը դնչին,
Թռչում էր իր մոր բառաչի վրա,
Եվ որսկանը թաց խոտերի միջին
Կորած հետքերն էր որոնում նրա։
Փայտահատը հին երգն էր կրկնում
Եվ տաք սղոցն իր յուղում էր կրկին,
Թեղին անտարբեր ականջ էր դնում
Տապալված կաղնու խուլ հառաչանքին։
Անտառապահի տնակի առաջ
Խարույկն իր խաղաղ ծուխն էր ծածանում,
Եվ խարույկի մոտ եղևնին կանաչ
Սոճու հետ սիրով զրույց էր անում…
Անտառում խորին խորհուրդներ կային,
Եվ արձագանքնե՜ր կային անտառում,
Օրո՜ր էր ասում աշունն անտառին,
Սակայն անտառի քունը չէր տանում…

Առաջադրանքներ

1. Ուշադիր կարդա՛ բանաստեղծությունը, դուրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր :

ծվեններ-պատառներ

կածան-արահետ

Կապույտ մշուշներ- կապույտ մառախուղ

2. Առանձնացրու՛ փոխաբերությունները և վերլուծի՛ր:

3. Ընդգծի՛ր դարձվածքները և բացատրի՛ր:

ամպի ծվեններ -ամպի կտորներ

ականջ էր դնում- լսում էր

կապույտ մշուշներ- մառախուղ

4.Բանաստեղծությունից առանձնացրո՛ւ նկարագրությունները:

5. Նկարագրի՛ր աշնանային անտառը:

Աշնանային անտառը գեղեցիկ էր և խորհրդավոր։ Անտատը մշուշոտ էր, անձևրից խոնավացած։ Աշնանային անտառը լի էր կենդանիներով։

6. Ինչի՞ մասին էին սիրով զրուցում սոճին ու եղևնին: Երկխոսության տեսքով գրի՛ր նրանց զրույցը:

Սոճի․

-Եղևնի, լավ է չէ՞, որ մենք աշնանաը մեր գույնը չենք փոխում։Մնում ենք միշտ գեղեցիկ և կանաչ։

Եղևնի․

-Այո, դա շատ լավ է։ Լավ է նաև, որ մենք չենք զրկվում մեր տերևներից, միայն հինում ենք տերևաթափով։

7. Ձայնագրի՛ր բանաստեղծության ընթերցումդ և հրապարակի՛ր բլոգումդ։ Ընթերցմանդ կարող ես կցել քո կողմից արված համապատասխանող աշնանային ֆոտոշար։