Ռուսաց լեզու

Родник

Это казалось чудом, – самый настоящий Родник с прохладной водой
посреди жаркой пустыни. Жаркое солнце выжгло всё. И лишь в одном месте
из-под земли бил Родник. Самые страшные засухи ничего не могли с ним
поделать. Раз в несколько лет Дождь обязательно навещал Родник и
пополнял его. Так и текла жизнь Родника: от дождя до дождя в непрерывной
борьбе c пустыней.

Но однажды в его привычную жизнь вторглись люди, которые шли
через пустыню большим караваном. Запасы воды у них давно кончились, и
если бы не Родник, им пришлось бы умереть в этой пустыне. Родник видел,
как плакали от радости женщины, когда поили своих измученных детей, как
улыбались суровые мужчины, доверху наполняя походные фляги
родниковой водой.
Шли годы… Родник всё так же поил людей свежей водой, только вот
люди стали другими. Нет, они все так же ценили прохладную воду Родника
и говорили, что одного глотка этой волшебной воды хватит, чтобы
восстановить силы.
За это Родник был готов простить
им то, что кое-кто из них швырял в него
камни или плевал, перегнувшись через
край колодца. Но таких было немного.
Нашлись и те, кто не захотел уходить от
него, они стали строить дома рядом с
Родником. А потом люди придумали
собирать дождевую воду в огромные
железные баки. Теперь дождь только
наполовину пополнял его подземные
запасы. Всё остальное попадало в баки.
Но люди продолжали ставить новые баки, и каждый следующий дождь
дарил Роднику всё меньше и меньше воды. Родник начал засыхать и наконец
совсем высох.
Люди с тех пор пили противную, отдающую ржавчиной воду из баков и
с недоверием слушали рассказы стариков о волшебном источнике, бившем
когда-то в самом центре пустыни

Без рубрики

Բնագիտություն

 1. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում քայքայման։

Քիմյակն ռեակցիա էն կոչվում այն երևույթները,որոնց արձյունքում տեղի է ունենում հոտի,համի և գույնի պոթոխություն

 1. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում միացման ։

 1. Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ ջուրը տրոհվում է ջրածնի և թթվածնի։Ի՞նչ քիմիական ռեակցիա է տեղի ունենում։

 1. Բերվածներից որո՞նք են միացման ռեակցիա։

ա) C+O2 =CO2 բ)CH4=H2+C

գ)H2+S=H2S դ) FeS=Fe+S

1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխքտանք

 1. Մետաղյա խորանարդը, որի կողի երկարությունը 13 սմ է, ունի 1352 գ զանգված։ Որքա՞ն է նույն մետաղից պատրաստված և 2 սմ կողով խորանարդի զանգվածը։
 1. Մեքենան ճանապարհի վերջնակետին է հասել 2 օրում։ Առաջին
  օրն այն անցել է 450 կմ, երկրորդ օրը՝ առաջին օրն անցածի 4/3-ը։
  Յուրաքանչյուր 100 կմ ճանապարհն անցնելու համար մեքենան
  ծախսել է 11 լ բենզին։ Քանի՞ լիտր բենզին է անհրաժեշտ եղել
  ամբողջ ճանապարհն անցնելու համար։

450:3=150

150×4=600

450+600=1050

1050:100=10 50մն

11×10+50=160

1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու

Գործնական քերականություն

1. Տրված բառերին ավելացրո՛ւ -եր (-ներ), ի, -ով, -ից վերջավորությունները: Հնչյունափոխված բառերն առանձնացրո՛ւ և նշի՛ր, թե ինչ հնչյունափոխություն է կատարվել:

Գիրք-գրքեր,գրքի,գրքով գրքից ի-{ը}

առու-առուներ առվի,առվով,առվից ու-վ

ծաղիկ-ծաղիկներ ծաղկի,ծաղկով,ծաղկից ի-x

լուսին-լուսիններ,լունի,լուցնով,լուսնից ի-х

երկինք-երկնքի,երկնքով,երկնքից ի-{ը}

ջուր-ջրեր,ջրի,ջրով,ջրից ու-{ը}

հեռագիր

2.     Տրված բառերը գործածելով՝ հորինի՛ր պատմություն:

Աշխարհ, շնորհք, ճանապարհ, խոնարհ, արհամարհել:

3. 1.     Կետերի փոխարեն գրի՛ր յաիա կամ եա: Բառարանով ստուգի՛ր՝ ճի՞շտ ես գրել:

Միմյանց, քվեարկություն, որդյակ, յասաման, քիմիաական, հեքիաթային, ոսկյա, հրեական, դաստիարակություն, սենյակ, կրիա, Անդրեաս, Եղիազարյան, կյանք:

1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու

Դասարանական աշխատանք

1.  Գրի՛ր, թե ընդգծված արմատների մեջ ինչ փոփոխություն է կատարվել (փոփոխությունը տեսանելի դարձնելու համար բառը վանկատի՛ր):

Օրինակ՝

կես — կիսատ (կի-սատ) – ե-ն դարձել է ի:

Թիվ-թվանշան(թըվա-նը-շան)-ի-նդարձնելէ ը:

Անասուն — անասնապահ (ու-ն դուրս է ընկել, սղվել է:

Տեր — տիրանալ ե-ի

էջ-իջնել է-ի

ինձ- ընձուղտ ի-ը

գիծ — գծել ի-{ը}

աղավնի — աղավնյակ ի-x

կաղնի — կաղնուտ ի-x

հուր — հրեղեղեն ու-{ը}

հիսուն — հիսնամյա ու-x

առու — առվակ ու-վ

աստղ — աստղային {ը}

2.     Գրի՛ր, թե ընդգծված արմատների մեջ ի՞նչ փոփոխություն է կատարվել:

Օրինակ՝

վայրկյան — վայրկենական — յա-ն դարձել է ե:

Ձյուն — ձնհալ – յու-ն դարձել է ը:

Մատյան —մատենիկ յա-ե

սառույց —սառցահատ ույ-x

կառույց — կառուցել ույ-ու

կույտ — կուտակել ույ-ու

3. 1.     Հնչյունափոխություն բառը բաղադրիչների բաժանի՛ր և դրանց օգնությամբ բացատրիր:

Տրված բաղադրիչներով բառեր կազմի՛ր և նշի՛ր, թե ինչ հնչյունափոխություն է կատարվել:

Ոսկի + ա + գույն,=ոսկեգույ ի-ե

 փոշի + ա + կուլ փոշեկուլ ի-ե

տարի + ա + վերջ տերեվերջ ի-ե

այգի + ա + պան այգեպան ի-ե

բարի + ա + կամ բարեկեմ ի-ե

Յուրաքանչյուր շարքից մի բաղադրիչ ընտրի՛ր և բաղադրյալ բառեր կազմի՛ր: Նշի՛ր, թե ի՞նչ հնչյունափոխություն է կատարվել:

Օրինակ՝

գգույշ + անալ — գգուշանալ (ույ-ը՝ու):

Ա. Բազում, ամուր, բույր, կապույտ, բույս, ողջույն, որդի, ոսկի.

Բ. -պատիկ, -անալ, -ավետ, -ական, ակ, յա:

բազում+պատիկ -բազմապատիկ ու-х

ամուր+անալ-ամրանալ ու-х

բույր+ավետ-բուրավետ ույ-ու

բույս+ական-բուսկան ույ-ու

կապույտ+ակ-կապուտակ ույ-ու

ոսկի+յա-ոսկյա ի-х

1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու

Փորձություն

Հնդկական հեքիաթ

Դհավալմուքհը երկու ընկեր ուներ, որոնց անչափ սիրում էր և ամեն օր այցելում նրանց։ Առաջին ընկերը շատ հարուստ էր։ Ամեն անգամ, երթ Դհավալմուքհը այցելում էր նրան, նստում էին համեղ խորտիկներով ու քաղցրավենիքով ծանրաբեռնված ճոխ սեղանի շուրջ և ուրախ զրուցում։ Երկրորդ ընկերը աղքատ էր։ Նա շատ բան չուներ հյուրասիրելու, բայց միշտ ուրախությամբ էր ընդունում Դհավալմուքհին և նրա հետ կիսում իր վշտերն ու ուրախությունները։

Ընկերների հետ ունեցած այդ մտերմությունը վերջապես շարժեց Դհավալմուքհի կնոջ հետաքրքրությունը։ Նա շատ էր ցանկանում իմանալ, թե ովքեր են նրանք, և խնդրեց ամուսնուն՝ ծանոթացնել նրանց հետ։

Եվ ահա մի օր Դհավալմուքհը կնոջն իր հետ տարավ ընկերների մոտ։

— Օ՜, բարով, բարով եկաք,— ողջունեց նրանց աոաջին ընկերը։— Համեցեք, խնդրեմ։ եվ հյուրասիրեց նրանց ընտիր թեյով ու համեղ նախաճաշով։ Ընկերոջ հյուրասիրությունը մեծ տպավորություն թողեց Դհավալմուքհի կնոջ վրա։

Հաջորդ օրը նրանք այցելեցին երկրորդ ընկերոջը։ Նա գրկաբաց ընդունեց հյուրերին ու թեև ոչ խմելու, ոչ էլ ուտելու բան ուներ նրանց առաջարկելու, բայց շատ լավ ժամանակ անցկացրին։

Երբ տուն էին վերադառնում, Դհավալմուքհի կինը միայն առաջին ընկերոջն էր գովաբանում։ Բայց ամուսինն ասաց.

— Նա լավ ընկեր է, կասկած չկա, բայց մյուսն ավելի լավն է։

— Ի՞նչ, նա նույնիսկ մի բաժակ ջուր չառաջարկեց մեզ,— զարմացած ասաց կինը։

— Դրանով չեն դատում ընկերոջը,— ասաց Դհավալմուքհը։— Ինձ թվում է, որ երկրորդ ընկերոջս զգացմունքներն ավելի անկեղծ են։

— Իսկ ես էդ կարծիքին չեմ,— համառեց կինը։— Համոզված եմ, որ քո առաջին ընկերը քեզ ավելի է սիրում, քան երկրորդը։

Դհավալմուքհը որոշ ժամանակ լուռ մնաց, ապա ասաց.

— Եթե դու իրոք ուզում ես պարզել ճշմարտությունը, արի փորձենք նրանց։

Եվ նա ասաց կնոջը, թե ինչպես պետք է փորձեին նրանց։

Հաջորդ օրը, ինչպես որոշել էին, Դհավալմուքհի կինը գնաց առաջին ընկերոջ մոտ ու տխուր պատմեց, որ թագավորը շատ բարկացած է ամուսնու վրա։ Չգիտեն ինչ անեն։ 

Ընկերը ուսերը վեր քաշեց ու ասաց.

— Շատ եմ ցավում, բայց ոչնչով օգնել չեմ կարող։ Ո՞վ կհամարձակվի թագավորին դեմ գնալ։

Կինը հուսահատ դեմք ընդունեց ու գնաց երկրորդ ընկերոջ մոտ, որը, լսելով նրան, անմիջապես վերցրեց թուրն ու վահանը և, հավատացնելով, որ ամեն ինչ կանի նրա ամուսնուն պաշտպանելու համար, գնաց պալատ։

Բայց ճանապարհին Դհավալմուքհը հանդիպեց նրան ու ասաց.

— Սիրելի ընկեր, մի՛ անհանգստանա, թագավորը ներեց ինձ։ Տուն գնանք։

Այսպիսով, Դհավալմուքհի կինը համոզվեց, որ երկրորդ ընկերն իրոք ճշմարիտ ընկեր է, որովհետև պատրաստ էր կռվելու հանուն ընկերոջ, նույնիսկ սեփական կյանքը վտանգի ենթարկելով։

1 Շարադրի՛ր մտքերդ ընկերության մասին։ 6-8 նախադասություն։ 

Իմ կարծիքով ընկերությունը հրաշք բան է։ Հրաշք չէ այն, որ երկու մարդ, որոնք մի ժամանակ իրար չեն ճանաչել, դառնում են հավատարիմ ընկերներ, հարազատ մարդիկ։Իսկական ընկերը նա է ով միշտ կողքիդ է, միշտ պատրաստ է քեզ օգնել, քո հետ կլինի և ուրախ պահերին և այն ժամանակ, երբ դու վատ լինես։Բախտավոր է այն մարդը, որն ունի իսկական ընկեր։Իմ հայրիկն ու մայրիկը ունեն լավ ընկերներ և ես շատ կցանկանամ իրենց նման ընկերներ ունենալ։ Ես ընկերներ շատ ունեմ, բայց չգիտեմ մենք որ մեծանաք կդառնանք իսկական ընկերներ, թե ոչ։

1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու

 Դասարանական աշխատանք

1. Ուշադրություն դարձրո՛ւ առաջին շարքի բաղաձայնների արտասանությանը և փորձի՛ր կետերը փոխարինել համապատասխան հնչյուններով:

բ, պ, փ

գ, կ, ք

դ, տ, թ

ձ, ծ, ց

 ջ, ճ, չ

2. Տրված բաղաձայնները զույգ-զույգ խմբավորի՛ր՝ ըստ օրինակի: Ո՞ր հնչյունը զույգ չունեցավ:

Օրինակ՝

զ-ս:

Վ, շ, , ս, ժ, խ, , հ, ֆ:

վ-ֆ

ժ-շ

ղ-խ

հ

3.   Կետերի փոխարեն գրի՛ր ձայնեղ և խուլ բառերը:

Յ, մ, ն, լ, ր, ռ, վ, ղ, զ, ժ, բ, գ, դ, ձ, ջ հնչյունները ձայնեղ բաղաձայններ են:

Ֆ, խ, ս,շ, հ, պ,փ, կ,ք, տ, թ, ծ, ց, ճ, չ հնչյունները խուլ բաղաձայններ են:

4. Տրված բառազույգերում ընդգծված արմատները համեմատի՛ր և գրի՛ր, թե ի՞նչ փոփոխոթյուն է կատարվել:

Օրինակ՝

տպագիրգրաճանաչ — ի-ն դարձել է ը:

Հայրենասերսիրալիր ե-ի : Սպառազեն զինավառ ե-ի : Անիղձըղձալի ի-ը: Լայնասիրտսրտագին ի-{ը}: Մեծատունտնական ու-{ը}: Բազմագույն, գունագեղ ույ-ու: Հետախույզ, հետախուզել ույ-ու:

5. Գրի՛ր, թե ընդգծված արմատների մեջ ինչ փոփոխություն է կատարվել (փոփոխությունը տեսանելի դարձնելու համար բառը վանկատի՛ր):

Օրինակ՝

կես — կիսատ (կի-սատ) – ե-ն դարձել է ի:

Թիվ-թվանշան(թըվա-նը-շան)-ի-նդարձնելէ ը:

Անասուն — անասնապահ (ու-ն դուրս է ընկել, սղվել է:

Տեր — տիրանալ, էջ-իջնել, ինձ- ընձուղտ, գիծ — գծել, աղավնի — աղավնյակ, կաղնի — կաղնուտ, հուր — հրեղեղեն, հիսուն — հիսնամյա, առու — առվակ, աստղ — աստղային:

1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու

Ժամանակ փոշիանում է օդում

Բոլորս էլ լսել ենք այն արտահայտությունը ,որ ժամանակը ոսկի է և պետք չէ այն իզուր վատնել։Մենք շատ հաճախ ենք օգտագործում այս արտահայտությունները․<<Վաղը կանեմ>>, <<Մյուս շաբաթվանից կսկսեմ>>, <<Հետո կլրացնեմ >>և այլն։Այսպես շարունակ հետաձգում ենք մեր գործերը, բայց կարող էինք ժամանակը իզուր չվատնել։Իսկ երբ ինքդ քո մեջ ամփոփում ես, թե ինչ ես արել հասկանում ես,որ բազմաթիվ անելիքներ կիսատ են մնացել և դու դրանց համար այդպես էլ ժամանակ չես տրամադրել։Ամենասարսափելին այն է, որ այդքանից հետո էլ մենք շարունակում ենք գործել նույն սխալը։Երբ մեր սխալների պատճառով մենք խնդիրների ենք բախվում, հասկանում ենք,թե իրականում ինչքան թանկ է ժամանակը և որ այն գնահատել է պետք։ Քանի որ կան բաներ,որ այլևս հնարավոր չի լինի ուղղել,փոխել կամ նորից անել, դրա համար հատկացված ժամանակը ցավոք ավարտվել է։ Բայց եթե մենք սովորենք դասեր քաղել մեր սխալներից,ժամանակը ճիշտ օգտագործենք, այն օդում չի փոշիանա ։

1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

 1. Ստուգողական աշխատանքից անբավարար գնահատական է ստացել 14 աշակերտ: Անբավարար գնահատական ստացածների քանակը հարաբերում է դրական գնահատական ստացածների քանակին, ինչպես 2 ։ 7։ Քանի՞ աշակերտ է դրական գնահատական ստացել։
 1. 160 գ ծովի ջրում պարունակվում է 8 գ աղ։ Քանի՞ գրամ ծովի ջուրն է պարունակում 56 գ աղ։

160:8=20

20×56=1120

 1. 15 սմ կողմով քառակուսի հախճասալիկները փոխարինում են
  նորերով, որոնց կողմի երկարությունը 20 սմ է։ Քանի՞ նոր հախճասալիկ է պետք 80 հների փոխարեն։

15×80=1200

1200:20=60

 1. Ջրավազանը դատարկող խողովակը բացելուց 1 ժ անց ջրավազանում մնաց 640 մ3 ջուր, իսկ 3 ժ անց՝ 220 մ3։ Սկզբում որքա՞ն ջուր կար ջրավազանում։
1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

 1. 500 կգ հանքաքարից ստացել են 77 կգ պղինձ։ Ինչքա՞ն պղինձ
  կստացվի 300 կգ հանքաքարից։
 1. Երկու կաթնամանների տարողությունները հարաբերում են, ինչպես 11 ։ 5։ Քանի՞ լիտր կաթ կտեղավորվի առաջին կաթնամանում, եթե երկրորդի տարողությունը 25 լ է։
 1. Երկու գումարելիներից մեկը 1005 է, իսկ մյուսը՝ նրա 11/3-ը։ Ինչի՞ է հավասար գումարը։

1005:3=335

335×11=3685

1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու

Յուլիսիս

Յուլիսիս Մաքոլի անունով փոքրիկ տղան մի օր կանգնեց խլուրդի նոր բացած անցքի առաջ, իրենց տան բակում, որը գտնվում Էր Կալիֆոռնիայի Իթաքա քաղաքի Սանթա Կլարա փողոցի վրա։ Խլուրդը խոնավ, թարմ հողը դուրս հրեց և աչքի տակով նայեց տղային, որը, իհարկե, անծանոթ էր, բայց գուցեև թշնամի չէր։ Մինչ տղան այս հրաշքը ամբողջությամբ կվայելեր, Իթաքայի թռչուններից մեկը թռավ դեպի բակի մեծ ընկուզենին և, տեղավորվելով մի ճյուղի վրա, սկսեց երգել՝ տղայի հափշտակությունը հողից դեպի ծառը գրավելով։ Հետո, այդ բոլորից ավելի հրաշալի, հեռվում մի հին գնացք ֆշշաց և շարժվեց։ Տղան լսեց ֆշշոցը և զգաց, որ գնացքի շարժվելուց երերաց ոտքի տակի հողը։ Դրանից նա սկսեց վազել ավելի արագ (նրան այդպես թվաց), քան որևէ կենդանի էակ ամբողջ աշխարհում։

Նա ճիշտ ժամանակին հասավ երկաթգծին. տեսավ անցնող գնացքը՝ շոգեքարշից մինչև բեռնատար վագոնը։ Նա ձեռքով ոդջունեց մեքենավարին, բայց մեքենավարը չպատասխանեց։ Նա ողջունեց նաև գնացքի մեջ եղող ուրիշ հինգ հոգու, բայց նրանցից ոչ մեկը չպատասխանեց տղայի ողջույնին։ Նրանք կարող էին այդ անել, բայց չարեցին։ Վերջապես երևաց մի նեգր՝ հենված բեռնատար վագոնի եզրին։ Կառաշարի աղմուկի մեջ Յուլիսիսը լսեց այդ մարդու երգը.

Այլևս մի լար, մի լար, լեդի, այսօր մի լար,

Եկ մի երգ երգենք մեր Քենթըքիի տան պատվին,

Եկ այդ հեռավոր տան երգը երգենք։

Յուլիսիսը ողջունեց նրան, իսկ հետո մի հրաշալի և անսպասելի բան պատահեց։ Այդ մարդը, որ սև էր և մյուսներից տարբեր, ձեռքով ողջունեց Յուլիսիսին՝ բղավելով.

— Տուն եմ գնում, փոքրիկ, գնում եմ իմ ծննդավայրը։

Փոքրիկ տղան և նեգրը ձեռքով էին անում իրար, մինչև որ գնացքը կորավ տեսադաշտից։

Ապա Յուլիսիսը նայեց շուրջը։ Ահա իր աշխարհը. տարօրինակ, զարմանալի, անիմանալի, բայց և այնքան գեղեցիկ։ Ճանապարհով բեռը շալակին մի ծերուկ անցավ։ Յուլիսիսը նրան էլ ձեռքով արեց, բայց ծերուկն այնքան զառամյալ էր և հոգնած, որ չէր կարող հրճվել փոքրիկ տղայի բարեկամական ցույցից։ Ծերունին նայեց Յուլիսիսին այնպես, կարծես ինքն էլ, տղան էլ վաղուց մեռած լինեին։

Փոքրիկ տղան շրջվեց և դանդաղ քայլեց դեպի տուն։ Նրա ականջում դեռ գնացքի ձայնն էր։ Նեգրի երգն ու զվարթ խոսքերը՝ տուն եմ գնում, փոքրիկ, գնում եմ իմ ծննդավայրը։

Նա այլևս այդ ամենի մասին չէր մտածում, երբ հասավ չինա ծառի տակ և ոտքով խփեց ծառից ընկած դեղին, հոտած պտուղին։ Իսկ մի րոպե հետո նա ժպտաց Մաքոլիների ժպիտով, այն մեղմ, իմաստուն, թաքուն ժպիտով, որը այո է ասում ամեն ինչին։

Երբ շրջվեց փողոցի անկյունը և տեսավ Մաքոլիների տունը, սկսեց ցատկոտել՝ ոտքով քշելով փողոցում ընկած կոշիկի մի կրունկ։ Այս զվարճանքից նա սայթաքեց ու ընկավ, բայց վեր կացավ ու շարունակեց քայլել։

Մայրը բակում հավերին կուտ էր տալիս։ Նա տեսավ որդու սայթաքելը, ընկնելն ու վեր կենալը։ Տղան արագ հասավ մորը և լուռ կանգնեց կողքին։ Իսկ հետո հավաբուն մտավ ձու փնտրելու։ Մի հատ գտավ, վերցրեց նայեց և զգուշությամբ հանձնեց մորը։ Դրանով նա ուզեց ասել մի բան, որ մեծերից ոչ մեկը չի կռահի, երեխան էլ չի հիշի, որ պատմի։

Աղբյուրը

Հեղինակ՝ Վիլյամ Սարոյան

Առաջադրանքներ

 1. Բնութագրի՛ր Յուլիսիսին:

Յուլիսիսը դաստեղակված կենսուրախ և արդար տղա էր։

 1. Ինչպիսին էր աշխարհը Յուլիսիսի համար:

Նրա համար աշխարհ անարդար էր,որովհետև նա բոլորին ողջույնում էր իսկ նրա ողջույնին ոչ ոք չեր պատասխանում։

 1. Ինչո՞ւ նեգրը պատասխանեց Յուլիսիսի ողջույնին:

Նեգրը պատասխանեց Յուլիսիսի ողջույնին,որովհետև նեգըրը նույպես կենսուրախ և արդար մարդ էր։

 1. Ստեղծագործության մեջ ի՞նչ է ասում Մաքոլիների մասին, ինչպիսին էին Մաքոլիները:

 1. ,,Ծերունին նայեց Յուլիսիսին այնպես, կարծես ինքն էլ, տղան էլ վաղուց մեռած լինեին,,:  Մեկ բառով ինչպես կանվանես այդ հայացքը:

Տանջված

 1. Ո՞րն էր Մաքոլինների ժպիտը: