Հայոց լեզու

Լեզվական աշխատանք

Այբբենական կարգով դասավորի՛ր՝

ա) սենյակիդ իրերի անունները,

Աթոռ, բարձ, գրապահարան, խաղալիք, ծաղիկ, համակարգիչ, մահճակալ, պատուհան, վարագույր

բ) սիրածդ գրքերի անունները,

<<Անահիտ>>, <<Բրեմենյան երաժիշտները>> ,<<Երկնագույն Նետը>> ,,<<Էմիլը Լյոներբերգայից>>, <<Լյոմբերգացի Էմիլի նոր չարաճճիությունները>>, <<Խորհրդաավոր պարտեզ>>, <<Մաթիլդան>>։

գ) անուններն այն առարկաների, որոնք կուզենայիր ունենալ:

Բույսեր,գորգ, լուսամփոփ, շարժական աթոռ։

Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՜ր: Ո՞ր տառերն են դուրս մնացել:

Ա, բ, գ, դ ե, զ է, ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ,ն,շ ո,չ պ,ջ,ռ,ս,վ,տ,ր,ց,ու,փ,ք:

Հաշվիր՜, թե տրված բառերի մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Օրինակ՝

Եղևնի— 5 տառ, 7 հնչյուն:

Երիտասարդ-9 տառ 10հնչյուն

ոլոռ-4 տառ 5 հնչյուն

ողնաշար-7 տառ 8 հնչյուն

գրքույկ-6տառ 6 հնչյուն

բարև-4 տառ 6 հնչյուն

կարևոր- 5տառ 8 հնչյուն

ոտք- 3տառ 4 հնչյուն

երամ- 4տառ 5 հնչյուն

Մեկ տառ փոխելով տրված բառերից ստացի՛ր նոր բառեր:

Օրինակ՝

որդ — արդ (հիմա), երդ, որբ, որթ, որձ, որմ (պատ), որջ, որս:

Հորդ-հորթ,հարթ,հարս, վարս, վարդ,սարդ։

հարդ-վարդ,մարդ,զարդ, բարդ,բարի, գարի։

ուղտ-ուխտ,ախտ,բախտ։

աղտ-արտ,այտ,փայտ։

գիրք-գիրկ,գիրգ,միրգ։

Հիշի՛ր

Հնչյունը լսվում  և արտասանվում է, իսկ տառը գրվում  է: Տառը հնչյունի նշանն է:

Հայերենում երեսունվեց հնչյուն կա: Դրանք արտահայտվում են երեսունինը տառերով:

Երեսունվեց հնչյուններից վեցը ձայնավորներ են (ա, է, ը, ի, օ, ու), իսկ երեսունը՝ բաղաձայններ (բ, գ, դ, զ, թ, ժ, լ, խ, ծ, կ, հ, ձ, ղ, ճ, մ, յ, ն, շ, չ, պ, ջ, ռ, ս, վ, տ, ր, ց, փ, ք, ֆ):

Է և ե տառերը  է հնչյունի նշաններն են:

Օ և ո տառերը  օ հնչյունի նշաններն են:

Ե և ո տառերը կարող են մեկից ավելի հնչյուն արտահայտել (ե-յէ, ո-վօ):

Մեկից ավելի հնչյուն է  արտահայտում նաև և տառը (կա՛մ էվ, կա՛մ  յէվ):

Реклама