Մաթեմատիկա

Մաեմամատիկա 03․09․2021

17․

93-ին նի թիվ գումարելով ստացվել են 130։Հեըևյալ  թվերից  որն է գումարելով 93-ին 8,25,36,37,19,27։

19․

62+15=77

20․

1920+2053=3973

5632-3973=1659

15

Ա 54+134=188

Բ 222+472=694

Գ 24+2515=2539

Դ 502+1390=1892

Ե 1021+1934=2955

Զ 235+7=242

Է 188+42=230

Ը 113+469=582

Թ 673+154=827

Ժ 1234+489=1723

ԺԱ 1162+4894=6065

ԺԲ 4894+1162=6065

Реклама