Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 16․09․2021

168.

Աշակերտը,կարդալո օրական 10 էջ,6 օրվա ընթացքում կարդացել է գրքի կես:Քանի՞ էջ կա գրքում:

10×6=60

60×2=140

170.

Զրահավորված ասպերի զանգվածը 120կգ է,ընդ որում ասպետի զանգվածը 40կգ-ով մեծ է զրահի զանգվածից:Գտեք ասպետի և զրահի զանգվածներն առանձին-առանձին:

120-40=80

Реклама