Ռուսաց լեզու

Моя семья – это семь „Я”.

С удовольствием расскажу о своей семье. Мне с семьёй повезло. У меня прекрасные родители. Заботливые, добрые, всегда помогут советом, если попросишь. Отец мой по профессии инженер, он любит технику и всё свободное время проводит в мастерской, которую устроил в гараже. Мама у меня детский врач. Она работает в детской больнице. Очень любит работу и переживает за больных детей. Она отличная хозяйка и прекрасно готовит. У меня два брата. Старший брат, Сергей, – студент, будущий учитель математики. Ему 19 лет. Младший, Виктор, учится в седьмом классе. Ему 12 лет. Младшая сестра, Нина, учится во втором классе. Ей 7 лет. Она очень любит животных. Седьмой член нашей семьи – это наша собака Джек. Он очень весёлый и преданный пёс. Мы все его очень любим. У нас много родственников и друзей, поэтому в доме часто бывают гости. Мы любим принимать гостей. У нас есть семейные традиции и правила:

Когда кому-нибудь плохо, постарайся помочь ему.

Не жди, пока тебя попросят что-то сделать. Сделай сам!

На заботу отвечай заботой.

Задание 1. Есть ли у вас семейные  традиции и правила? Расскажите о них.

Дополнительное задание: текст пересказать своими словами

Реклама
Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկաա լրացուցիչ աշխատանք 05․09․2021

136.

Տրված են 5 3 7 թվանշանները։Դրանցով գրի առեք վեց տարբեր եռանիշ թվեր (թվի գրառման մեջ թվանշանները գործածել մեկ անգամ)։Ընդգծել այն բոլոր թվերը, որոնցում 3 թվանշանը գրված է հարյուրյակների կարգում։

537

573

753

735

375

357

137Կատարել գործողությունները։

Ա-(22+163)x117=21675

գ-(98+15)x13=1469

ե-(294-180)x77=287

138

Մի գրքույկում կա 20էջ, մյուսում՝ 56։Քանի՞ էջ կա այն գրքում, որի էջերի քանակը 7 անգամ ավել է, քան երկու գրքույկներինը միասին։

20+56=76

76×7=532

140

Երկու կայարանների հեռավորությունը 350կմ է։Առաջին գնացքն այդ ճանապարհը անցնում է 2 ժամով պակաս ժամանակում, քան երկրորդը;1 ժամում քանի՞ կմ է անցնումառաջին գնացքը, եթե երկրորդը 1 ժամում անցնում է 50կմ։

350:50=7

7-2=5

350:5=70

Հայոց լեզու

Լեզվական աշխատանք

  • Ո՞ր շարքերում են բառերը դասավորված այբբենական կարգով։

1. այգաբաց, այգեբաց, այգեգործ, այգեգործություն, այգեպան

2. բախտ, բախտավոր, բակ, բաղադրիչ, բաղաձայն

3. թավիշ, թատերագետ, թարգմանել, թարթիչ, թիթեռ

4. լավատես, լավորակ, լեգենդ, լեռնային, լեռնալիճ

5. երանգ, երանելի, երաշխիք, երաշտ, երգ

6. զանգ, զավակ, զարդարել, զարմանալ, զբաղվել

7. կատու, կարապ, կղզի, հազար, հաղթել

Կապակցությունների իմաստն արտահայտիր մեկ բառով։

Բուրդ տվող -բրդատու

Հոգի խռովող-հոգեխռով

Դեմքի գիծ -դիմագիծ

Պատիժ տալ- պատժել

Խորհուրդ տվող- խորհրդատու

Բարի սիրտ ունեցող- բարեսիրտ

Գինի վաճառող- գինավաճառ

Պտուղ ուտող- պտղատու

Կուռք պաշտող-կռապաշտ

Միտք անել- մտածել

Տրված բառերում գտի՛ր թաքնված արմատները։

Ընկուզենի-ընկույզ

Ծուլություն-ծույլ

Ջրազուրկ-ջուր+զուրկ

Գուժել-գույժ

Լուսանալ-լույս

Ձնաբուք-ձյուն+բուք

С рубрикаий, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 15․09․2021

129.Կարդացեք նախադասությունները և դրանք գրառեք թվանշանների և համեմատման նշաների միջոցով

ա.<<Հինգ անգամ երեք>>-ը մեծ է <<չորսը բաժանած երկուսի>>-ից:

5×3>4:2

բ.<<Քսանին գումարած ութ>>-ը փոքր է <<քառասուն անգամ երեք>>-ից:

29+8<40×3

130.Քանի՞ կարգ կա հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրում, և որո՞նք են այդ կարգերը:

566-միավոր 6,տասնավոր 6,հարյուրավոր 5,ընդհանուր 3 կարգ

9501-միավոր 1,հարյուրավոր 5,հազարավոր-9,ընդհանուր-4 կարգ

14724-միավոր 4,տասնավոր 2,հարյուրավոր 7,հազարավոր 4,տասհազարավոր 1,ընդհանուր 5 կարգ

946202-միավոր 2,հաևյուրավոր 2,հազարավոր 6,տասհազարավոր 4,հարյուրհազարավոր 9,ընդհանուր 6 կարգ

135.Երկու թվերի գումարը 390 է:Գումարելիներից մեկը հաշվման ժամանակ նախորդում է 10 թվին:Գտեք մյուս գումարելին:

390-9=391 է մյուս գումարելին

137,կատարեք գործողությունները.

բ.(58+151)x19=3971

58+151=209

209×19=3971

դ.(524-53)x38=17898

524-53=471

471×38=17898

զ.(714-393)x123=9683

714-393=421

421×123=9683