Հայոց լեզու

Իմ ընթերցողական, ստեղծագործական ամառը

Ես կարդում եմ Ժասմին Հայրապետյանի <<Սուպեր Նռանե>>  գիրքը։

Մի ագամ մենք դասարանով խաղում էինք <<Գաղտնի Սանտա>> և ինձ նվիրեցին գիրք։ Հայրիկս ինձ պետք է դպրոցից տուն տաներ և նա ուշանում էր,չձանձրանալու համար ես հանեցի գիրքը և մի տող կարդացի,այդ գրքը ինձ գրավեց։Գիրքը ինձ գրավեց իր սյուժեով, այն ֆանտաստիկ վիպակ էր։ Այնքան արագ էին զարգանում դեպքերը, որ լարված սպասում էիր, թե հետո ինչ է լինելու։

Իմ սիրելի հերոսը Նռանեի տատիկն էր։ Նա շատ խելացի և իմաստուն էր։

Реклама
Ռուսաց լեզու

Автобиография   

                                                                                                                

Я, Наре Сукиасян, родилась 28 июня  2011 года в городе Ереван. Проживаю по адресу: село  Паракар, улица Агаяна, дом 3. Учусь в 5-ом классе Образовательного комплекса ,,Мхитар Себастаци’’. Мой любимый цвет-коралловый. Моё любимое животное-кролик. У меня карие глаза, коричневые волосы. Я высокого роста. Отец – Сукиасян  Арутюн, он бизнесмен. Мать – Степанян Ани-психолог. Сестра – Сукиасян Арев, ей годик. Посещаю шахматный кружок, принимаю участие в школьных соревнованиях. Очень люблю все виды искусства.

Без рубрики

Ինչ է բնությունը

скачанные файлы (1)
скачанные файлы

Բնությունն ամբողջ նյութական աշխարհն է: Այն բաղկացած է կենդանի և անկենդան բաղա­դրիչներից: Բույսերը և բոլոր կենդանի օրգանիզմնե­րը՝ ներառյալ մարդը, կենդանի բնության մարմիններ են: Արեգակը, մոլորակները, աստղերը, քարը, գրիչը, քանոնը և այլն անկենդան բնության մարմիններ են։

Ի տարբերություն մյուս կենդանիների՝ մարդն օժտված է բանականությամբ և բնության բարիքնե­րը կարողանում է տնօրինել ըստ իր նպատակների։ Այդ պատճառով բնության վերաբերյալ գիտելիքնե­րը մեծ դեր ունեն մարդու կյանքում’ առաջին հերթին բնությունը պահպանելու նպատակով: Բնությունը ուսումնասիրվում է տարբեր գիտությունների կողմից: Բնությունն ուսումնասիրող գիտությունների խումբը կոչվում է բնագիտություն:

Բնության մեջ մշտապես կատարվում են բազմապի­սի փոփոխություններ: Երկնքում իր դիրքն է փոխում Լուսինը, կայծակն է փայլատակում, անձրև է տեղում, երբեմն անձրևից հետո ծիածանն է հայտնվում, հա­տակին թափված ջուրն է գոլորշանում, ժանգոտում է երկաթե մեխը: Այս փոփոխությունները բնության երևույթներ են:

Բնության յուրաքանչյուր երևույթ ունի իր առաջաց­ման պատճառները և առաջացնում է իր հետևանքնե­րը: Օրինակ’ ցերեկվա և գիշերվա հերթափոխության պատճառը Երկրի պտույտն է իր առանցքի շուրջ, իսկ տարվա եղանակների փոփոխությունները հետևանք են Արեգակի նկատմամբ Երկրի դիրքի փոփոխության: Մարմինների ցած ընկնելու պատճառը Երկրի ձգողու­թյունն է: Քամու առաջացման պատճառներից է օդի անհավասարաչափ տաքացումը: Օդի ջերմաստի­ճանի իջնելու պատճառով ձմռանը ջուրը սառչում է: Գարնանը ձնհալը օդի ջերմաստիճանի բարձրանալու հետևանք է: Այս օրինակները միաժամանակ հաստա­տում են, որ բնության երևույթները փոխադարձաբար կապված են:

Ուսումնասիրելով «Բնագի­տություն» առարկան՝ դուք պատկերացում կկազմեք բնության զանազան երևույթների և դրանց առաջաց­ման պատճառների մասին, կարևոր տեղեկություններ կստանաք Տիեզերքի, Երկրի կառուցվածքի, բուսա­կան և կենդանական աշխարհների, մթնոլորտի, ջրո­լորտի և այլնի վերաբերյալ:

Առաջադրանք

  1. Նկարագրեք որևէ երևույթ և նշեք դրա առաջացման պատճառներն ու առաջացրած հետևանքները։
  2. Ըստ դասանյութում բերված նկարների՝ աղյուսակում գրեք կենդանի և անկենդան բնության մարմինների անուններ: