С рубрикаий, Ռուսաց լեզու

Упражнения

 Вместо точек вставьте нужное местоимение. Модель:  это мой словарь. … лежит тут. – Это мой словарь. Он лежит тут. Это мой брат. он учится здесь. 2. Это моя мама. она дома. 3. Это наше окно. оно там. 4. Это твой друг. он слушает радио. 5. Это ваш преподаватель. оно работает тут. 6. Это твоя сестра. она учит слова. 7. Это наш учитель. он читает текст. 8. Это моё письмо. оно лежит там. 9. Это наша подруга. она повторяет глаголы. 10. Это твоё кресло. оно стоит там.

Реклама
С рубрикаий, Ռուսաց լեզու

Филипок

Филипок
…Ребята ушли в школу. Отец ещё с утра
уехал в лес, мать ушла на работу. Остались в
избе Филипок да бабушка на печке. Стало
Филипку скучно одному, бабушка заснула, а он
стал искать шапку. Своей не нашёл, взял
старую отцовскую и пошёл в школу.
Школа была за селом у церкви… Прибежал
Филипок к школе. На крыльце никого нет, а в
школе слышны голоса ребят. На Филипка
нашёл страх: вдруг учитель его прогонит? И
стал он думать, что ему делать. Шла мимо
школы бабушка с ведром и говорит: все учатся,
а ты что тут стоишь? Филипок и пошёл в
школу, снял шапку и отворил дверь. Школа вся
была полна ребят. Все кричали своё, и учитель
в красном шарфе ходил посередине.
– Ты что? – закричал он на Филипка.
Филипок ухватился за шапку и ничего не говорил.
– Да ты кто?
Филипок молчал.
– Или ты немой?
Филипок так напугался, что говорить не мог. Он посмотрел на учителя и
заплакал.Тогда учителю жалко его стало. Он погладил его по голове и
спросил у ребят:
– Кто этот мальчик?
– Это Филипок, Костюшкин брат, он давно просится в школу, да мать не
пускает его, и он украдкой пришёл в школу.
– Ну, садись рядом с братом, а я попрошу, чтобы мать пускала тебя в
школу.
Учитель стал показывать Филипку буквы, а Филипок их уж знал и
немножко читать умел.
– Молодец, – сказал учитель. – Кто же тебя учил читать?
1
2
24
Филипок осмелел и сказал:
– Мой брат. Я сразу всё понял.
Учитель остановил его и сказал:
– Ты погоди хвалиться, а поучись.
С тех пор Филипок стал ходить с ребятами в школу

С рубрикаий, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 24․09․2021

272

Միևնույն քաղաքներից միևնույն ուղղությամբ միաժամանակ դուրս եկան երկու որկւ մեքենաներ։Նրանցից մեկը 1 ժամում նցնում էր 65 կմ,մյուսը 80 կմ։Որքան կլինի նրանց հեռավորությունը 7 ժամ հետո։

65×7=473

80×7=560

560-473=87

273

Կայարաներից միաժամանկ հակառակ ուղղություներով  դուրս եկան երկու գնացքներ։Առաջին գնացքը 1 ժամում անցնում  էր 60 կմ երկրորդը 90կմ։ Ինչ հեռավորություն կլինի նրանց միչև 14 ժամ անց։

60×14=300

90×14=450

450-300=150

275

Դարբինը 14 օրում պիտի  պատրաստեր 280 պսյտ ամեն օր պատասելով հավասար քանակությամբ պայտեր։Սակայն նա օրական 8 պայտով ավել եր պատրաստում։Քանի օրում  դարբինը կատարեց պատվերը։

280։14=20

20+8=28

280:28=10

277

Երկու վաճառողները օրվա ընրացքում պիտի վաճառեին 95 կարկանդակ։Օրվա  վերջում  չվաճառված էր մենացլ 7 կարկանդակ,իսկ  առաջին վաճառողը վաճառելեր էր 47 կարկանդակ։Վաճառոներից  որն էր ավելի շատկարկանդակ վաճառել  և որքանով ավելի։

95-7=88 երկրորդ

88-47=41

Բնագիտություն

Աստղագիտությունը Հայաստանում

byur
загруженное

Հայկական լեռնաշխարհ իբնակիչները դեռևս հնագույն ժամանակներում ծանոթ էին աստղագիտությանը և առաջիններից մեկն են, որ աստղալից երկինքը բաժանել են համաստեղությունների: Այդ մասին են վկայում մեր լեռնաշխարհում հայտնաբերված և Ք.ա. VII—II հազարամյակներին թվագրվող հազարավոր աստղագիտական բնույթի ժայռապատկերները, Մեծամորի’ աստղագիտական դիտումեերի համար նախատեսված հարթակները (Ք. ա. 2800—2600 թթ.), Քարահունջի աստղադիտարանը (Ք. ա. II հազարամյակ):

Աստղագիտությունը զգալի առաջընթաց է ապրել հին և միջնադարյան Հայաստանում: Հատկապես ուշադրության են արժանի VII դարի հայ մեծ գիտնական Անանիա Շիրակացու տիեզերագիտական հայացքները: Նա ճիշտ էր բացատրում Լուսնի փուլերի առաջացումը, Արեգակի և Լուսնի խավարումերն, երկնքում երևացող լուսավոր շերտը’ Ծիր Կաթինը, համարում էր պայծառ և թույլ աստղերի կուտակում, որի լույսը մեզ միաձույլ է երևում:
XI դարում հայտնի էր տոմարագետ Հովհաննես Սարկավագը (Իմաստասերը), որը զբաղվել է հայկական տոմարի կարգավորման հարցերով:
Հայաստանում աստղագիտությունը վերելք ապրեց Բյուրականի աստղադիտարանի հիմեադրումից (1946 թ.) հետո: Կարճ ժամանակում այն դարձավ աշխարհի առաջատար աստղադիտարաններից մեկը: Նրա հիմեադիր, աշխարհահռչակ աստղաֆիզիկոս Վիկտոր Համբարձումյանի առաջ քաշած գաղափարները և հայտնագործությունները կանխորոշեցին աստղաֆիզիկայի հետագա զարգացման ուղին ողջ աշխարհում: