Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկ լրացուցիչ աշխատանք 14․09․2021

24­­­­­­­­­­–12=12
: : +
6X2=12
= = =
4X6=24

104

108

Թռչնապքահն ուներ 30 թռչուն։Նրանք բոլորը պահվում  էին վանդակներում  փոքրերում մեկական թռչուն մեծերում երկուական։Թռչուններով զբաղված քանի վանդակ ուներ նրանց տերը  եթե նեծ և փոքր վանդակների  քանակները նունենն էին։

30։2=15

15-1=14

14:2=7

15+7+1=23

74

Միանիշ  թվի  գրառմանը կցագրեք   նույն թվանշանը։Քանի անգամ կմեծանա թիվը։

1      11

11։1=11

78

216 թիվը երկու անգամ փոքր է նեկ ուրիշ թվից։Ինչ թիվ կսացվի եթե 126-ից հանեք այդ թիվը։

216×216=432

432-216=216

80

Քանի երկնիշ թիվ կա ,որնց գրառման մեջ

Ա>1-ը առաջին թվանշանն է  բ> 7-ը վեռջին թվանշանն է։

11,12,13,14,15,16,17,18,19,10 <10>

17,27,37,47,57,67,77,87,97  <9>

Реклама
Ռուսաց լեզու

Ռուսաց լեզու


А. Упражнение 1. Вставьте вместо точек нужное местоимение.
Модель: Это … книга. – Это моя книга.
А) мой, моя, моё

 1. Это моя ручка. 2. Это мой карандаш. 3. Это мой стол. 4. Это моё упражнение.
 2. Это моя мама. 6. Это моё окно.
  Б) наш, наша, наше
 3. Это наш класс. 2. Это наша комната. 3. Это наше окно. 4. Это наш
  преподаватель. 5. Это наша академия. 6. Это наш словарь.

  В) твой, твоя, твоё
 4. Это твой дом. 2. Это твоя бабушка. 3. Это твоё слово. 4. Это твой учебник.
 5. Это твоя подруга. 6. Это твоё письмо.

Г) ваш, ваша, ваше

 1. Это ваш журнал. 2. Это ваша семья. 3. Это ваша группа. 4. Это ваш
  преподаватель. 5. Это ваш отец. 6. Это ваше письмо.

Это мой телевизор текст, сын карандаш ручка словарь учебник               Это моя бабушка шапка, тетрадь кровать группа стол сестра мама тетрадь Это моё слово класс окно упражнение письмо телевизор текст, сын карандаш ручка словарь учебник  

С рубрикаий, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 14․09․2021

102.Կիրակի օրը թանգարան այցելեց 70 մարդ,երկուշաբթի՝ հինգ անգամ պակաս,իսկ երեքշաաբթի՝երկու անգամ պակաս,քան երկուշաբթի:Քանի՞ մարդ այցելեց թանգարանը երեքշաբթի:

70:5=14

14:2=7

103.Թագուհին 36 տարեկան է:Նա արքայազնից մեծ է երեք անգամ,իսկ արքայադուստրը եղբորից փոքր է չորս անգամ:Քանի՞ տարեկան է արքայադուստրը:

36:3=12

12:4=3

101.Թիվը գրեք երկու այնպիսի թվերի արտադրյալի տեսքով,որոնցից յուրաքանչյուրը 1-ից մեծ է:

ա.16

8×2=16

4×4=16

2×8=16

բ.27

9×3=27

3×9=27

գ.63

7×9=63

9×7=63

դ.100

10×10=100

50×2=100

ե.51

զ.85

17×5=85

է.93

31×3=93