Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք 22․02․2021

526 Դիր փակագծերրը այնպես, որ ստացվի հավասարություն։

(1000-6400։32)։4=200

2010-3200:(80×4)=2000

527 Լրացրու դատարկ վանդակները։

529Աստղանիշերը փփոխարինել այնպիսի թվանշաններով, որ ստացված թվերը դասավորված լինեն աճման կարգով։

Գ

1766,1775,1881

Դ

206878,216972,216884

Реклама
Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրաչուչիչ աշխատանք

526ադիր փակագծերը այնպես,որ ստացվի հավսարույուն։ 

Ա 

1000-(750-250-500)=1000 

5500-(570-420:6)=5000 

527ա 

Լրցրու դատարկ վանդակներըը։ 

529 Աստղանիշերը փփոխարինել այնպիսի թվանշաններով, որ ստացված թվերը դասավորված լինեն աճման կարգով։ 

ա 

2706,2715,2805 

բ 

3248,3259,3260 м