Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 02․02․2021

449 Աստղանիշները փոխարինիր համապատասխան թվանշաններով։

Ա

Բ

Գ

450ա Կատարիր բաժանումը

2604։124=21

9728:304=32

Реклама