Հայրենագիտություն

Իմ սիրելի յոթ շինությունները

էյֆելյան աշտարակ

Ազատության արձան

Պիզայի աշտարակ

Սասունցի Դավթի արձան

էրեբունի ամրոց

 Վենետիկ

Տաթևի վանք

Реклама
Հայոց լեզու

Առեղծվածային դինոզավրերը -լեզվական աշխատանք

Առեղծվածային դինոզավրերը առաջադրանքներ

Առաջադրանքներ

  1. Տեքստից դուրս գերք երկու քանակական թվական, դարձրեք բաշխական:

Յոթանասուն-յոթանասունականա

Տաս-տաս-տաս

  • Դուրս գրեք երկու ածանցավոր բառ, այդ ածանցներով նոր բառեր կազմեք:

Ցամաքային-արևային

Գիտնական -հայկական

  • Տեքստի վերջին նախադասությունը դարձրեք հարցական:

Ահռելի չափերով այս կեդանիները միշ՞տ հետաքրքրել են մարդկությանը։

  • Տեքստի վերջին նախադասությունը գրեք ապառնի ժամանակով:

Ահռելի չափերով այս կեդանիները միշտ կհետաքրքրեն մարդկությանը։