Ռուսաց լեզու

Домашняя работа 08.02.2021

Упражнение 1. Вставьте вместо точек нужное местоимение. Модель: Это … книга. – Это моя книга.

 А) мой, моя, моё 1. Это моя ручка. 2. Это мой карандаш. 3. Это мой стол. 4. Это моё упражнение. 5. Это моя мама. 6. Это моё окно.

 Б) наш, наша, наше 1. Это наш класс. 2. Это наша комната. 3. Это наше окно. 4. Это наш преподаватель.  

4 В) твой, твоя, твоё 1. Это твой дом. 2. Это твоя бабушка. 3. Это твоё слово. 4. Это твой учебник. 5. Это твоя подруга. 6. Это твоё письмо. 

Г) ваш, ваша, ваше 1. Это ваш журнал. 2. Это ваша семья. 3. Это ваша группа. 4. Это ваш преподаватель. 5. Это ваш отец. 6. Это ваше письмо.

Реклама
Հայոց լեզու

Գոյական- գործնական աշխատանք

3. Առանձնացրեք գոյականները

Երգելով, երգ, աշխատանք, հիշողություն, մազերից, հոգիներին, գեղեցիկ, դանդաղ, գեղեցկություն, մեղմորեն, խոսելով, գրիչով, խոսքով, վազելով, վազքով, սեղանում, անտառում, խոսում, գոռում, մեծանում, խոսքում, վերադառնալով, տնտեսուհի, հաճելի:

Երգ

Продолжить чтение «Գոյական- գործնական աշխատանք»