Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա- դասարանական աշխատանք 10․02․2021

498 Արտահայտիր  նշված միավորով։

Բ

5 կմ=500000սմ

7 կմ=70000դմ

3 կմ 3 դմ=300030սմ

5կմ 400մ=54000դմ

Գ

8կգ=8000գ

7ց=700000գ

4տ 4ց=4400կգ

5տ 7ց 8կգ=5708կգ

499 Հաշվիր արտահայտության արժեքը

Բ 128000։(33454+30546)-(47324-47258):33

33454+30546=64000

47324-47258=66

128000։64000=2

66:33=2

2-2=0

Реклама
Հայոց լեզու

Հովհաննես Թումանյան — Երկու սև ամպ

ԵՐԿՈՒ ՍԵՎ ԱՄՊ

Վաղուց թողած բարձր ու կանաչ
Գահը իրենց հանգըստության,
Երկու սև ամպ, հողմի առաջ
Գընում էին հալածական։

Հողմը սակայն չար հոսանքով
Բաժնել, ջոկել չէր կարենում,
Ինչքան նըրանց լայն երկնքով
Դես ու դեն էր քըշում, տանում։

Ու անդադար գընում էին՝

Քըշված հողմի կատաղությամբ,
Իրար կըպած ու միասին,
Երկու սև ամպ, երկու սև ամպ…

Գոյական

Գահ

Ամպ

Հողմ

Երկինք

Հոսանք

Հանգստություն

Կատաղություն

Ածանցավոր․

Հանգստություն

Հալածական

Անդադար

Կատաղություն

Երկու սև ամպ հալածվելով գնում էին։Չար հողմը նրանց դես ու դեն էր քշում և չար հոսանքով ուզում էր բաժանել։Սակայն երկու սև ամպերը իրար կպած ու միասին մինչև այսօր անբաժան են , իսկ հողմը ոչ մի կերպ չի կարողանում նրանց բաժանել։

Անգլերեն

The Children In The Forest

Two children, a brother and a sister go to school. There is a forest on their way to school. Suddenly the boy says to his sister: «We have much time, let’s go to the forest and play there».

The girl wants to go into the forest too. So they put their books on the grass and go into the forest. They see a squirrel. The boy says:

«Little squirrel, come and play with us”.

«I have no time”, says the squirrel. “I must get nuts. I must get ready for the winter. I cannot play with you.”

Then the children see a bee. The boy says:

“Little bee, come and play with us”.

“I have no time”, says the bee. “I must make honey. I cannot play with you.”

The dove says: “ I cannot play with you. I have no time. I must make a nest for my babies.”

Nobody wants to play with the children.

So they go to the river. They say to the river,”You don’t work. You come and play with us”.

But the river says: “I cannot play with you.  I work all day. I give water to the fields. I give water to the flowers. I give water to the squirrel, to the bee,  to the dove and to girls and boys like you. Go away. You go to school.”

The children go to school. On the way home, they go into the forest again.

The squirrel says to the children:

“Work is over. School is over. Let’s play now.”

The bee says,”Work is over. School is over. Come and play with me now.”

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա -լրացուցիչ աշխատանք 10․02․2021

499ա

241x(14300-13850)-(47324-23405-23193)

1)14300-13850=450

2)47324-23405=23919

3)23919-23193=726

4)241×450=108450

5)108450-726=107724

500ա

Լրացրու աղյուսյակը

Գումարելի12462597799874
Գումարելի12430546223459
Գումար248926524133333

501ա

Լրացրու աղյուսյակը

Արտադրիչ24266101
Արտադրիչ32113234
Արտադրյալ7768287123434