Բնագիտության հաշվետվություն

Ալմաստ-ադամանդ

Ալմաստ-ադամանդ

Բնական ալմաստներն ամենակարծր միներալներն են և նման են անփայլ ապակու գնդիկների։ Լավագույն ալմաստները կամ անգույն են, կամ երկնագույն։ Տարբերում են ակնագործական և տեխնիկական ալմաստներ։ Առավել արժեքավոր է ակնագործականի անգույն տեսակը, որը նիստավորումից (մակերևույթը ողորկում են այնպես, որ ստացվեն բազմաթիվ հարթ 57 նիստեր) հետո կոչվում է ադամանդ։Նիստավորման շնորհիվ ձեռք բերած ուժեղ փայլի և գունախաղի համար ադամանդը կոչվում է նաև շողակն։ Ալմաստ անվանումը ծագել է արաբերեն «ալմաս» (ամրագույն) բառից։ Ադամանդ հունարեն նշանակում է աննվաճելի, անհաղթահարելի։

Ալմաստը՝ չմշակված ադամանդը, ամենաամուր հանքանյութն է։Ադամանդը եզակի քար է. չկան ամբողջովին միանման երկու ադամանդներ։Այն լույսի անդրադարձման բացառիկ ուժ ունի։ Համարվում Է Երկրի վրա գոյություն ունեցող ամենամաքուր թանկարժեք քարը։Ադամանդը հավերժական գոյությամբ քար Է։

Ադամանդի դեպքում քարի գույնը շատ կարևոր է։ Որքան անգույն է ադամանդը, այնքան ավելի բացառիկ և արժեքավոր է այն համարվում։ Ոչ մասնագիտական զննության ժամանակ անգույն կարող են թվալ շատ ադամանդներ, սակայն իրականում ադամանդները մեծ մասամբ ունեն շագանակագույն կամ դեղին երանգներ։ Ըստ գույների՝ ադամանդները կարող են լինել դեղին, երկնագույն, վարդագույն, կանաչ։ Ամուսնական մատանու ադամանդը, սակայն, պետք է անգույն լինի՝ իբրև մաքրության խորհրդանիշ։

Ադամանդը մաքուր է համարվում, եթե տասն անգամ խոշորացնող մանրադիտակով զննելիս դրա մակերեսին չեն հայտնաբերվում այլ գոյացություններ կամ բծեր։

Реклама
Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա-լրացուցիչ աշխատանք 16․02․2021

515(ա)

Կատարիր գործողությունը

42կմ- 350մ=41կմ 1000մ-350մ=41կմ 650մ

12դմ 2սմ-7սմ=11դմ 12սմ -7սմ=11դմ 5սմ

519

A քաղաքից միևնույն ուղղությամբ շարժվեցին երկու ավտոմեքենա։ Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց նրանց միջև հեռավորությունը 20կմ էր։ Այդ պահին որքա՞ն ճանապարհ էր անցել երկրորդը , եթե առաջինը դանդաղ էր ընթանում և անցել էր 75կմ։

75+20=95

520

Դերձակը 2-րդ օրը կարեց 12 վերնաշապիկ և օգտագործեց 40 կոճակով ավել քան օգտագործել էր առաջին օրը ՝կարելով 7 վերնաշապիկ։ 3-րդ օրը նա կարեց ևս 6 վերնաշապիկ։Ընդամենը քանի կոճակ օգտագործեց դերձակը վերնաշապիկների համար։

12-7=5

40:5=8

12+6+7=25

25×8=200

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա-դասարանական աշխատանք 16․ 02․ 2021

515

բ

Կատարիր գործողություն։

82կգ-6գ=81կգ 1000գ-6գ=81կգ 9994գ

22տ 200կգ-380=21տ 1200կգ-380կգ=21տ 820կգ

Գ

25օր-15ժ=24օր 24ժ-15ժ=24օր 9ժ

18ժ 20ր-30ր=17ժ 80ր-30ր=17ժ 50ր

517

450 կմ հեռավորությամբ A և B քաղաքներից իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու մեքենա։Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց առաջին ավտոմեքենան անցել էր 120 կմ,որը 28կմ-ով քիչ էր եեկրորդի անցած ճանապարհից։Այդ պահին որքա՞ն էր նրանց միջև հեռավորությունը։

120+28=148

148+120=268

450-268=182

Պատ․՝128կմ

518

A քաղաքից հակադիր ուղղությամբ շարժվեցին երկու ավտոմեքենա։Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց առաջինն անցել էր 20կմ ավելի, քան երկրորդը։ Այդ պահին որքա՞ն ճանապարհ էր անցել նրանցից յուրաքանչյուրը, եթե նրանց միջև հեռավորությունը 230կմ էր։

230-20=210

210։2=105

105+20=125

Պատ․՝105,125