Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա -լրացուցիչ աշխատանք

802Գտնել արտահայտության արժեքը

Գ)(9191806+1024): (6101-1288)=1910

9191806+1024=9192830

6101-1288=4813

9192830:4813=1910

 Դ) (14614668+322): (9696-481)=1586

14614668+322=14615090

9696-481=9215

14615090 : 9215 = 1586

ե) (1200-294)x78-(560+294):14=70607

1200 – 294 = 906

560+294=854

906 x 78 = 70668  

854 : 14 = 61

70668 – 61 = 70607

 804 Հնգանկյան պարագիծը 30սմ է։ Նրա ամենամեծ կողմը 8սմ է, իսկ ամենափոքրը՝4սմ։ Մյուս երեք կողմերն իրար հավասար են։ Որքա՞ն  է այդ կողմերից յուրաքանչյուր երկարությունը։

8+4=12

30-12=18

18:3=6

807Լոլիկի բերքը լցված է արկղերի մեջ՝յուրաքանչյուրում 15կգ։ Քանի՞ տոննա լոլիկ է հավաքվել, եթե բերքը տեղափոխելու համար պահանջվում է 200 մեքենա, որոնցից յուրաքանչյուրում տեղավորվում է 400 արկղ։

400×15=6000կգ

6000×200=1200000կգ

1200000կգ=1200տոննա

808Ուսուցիչը դասարան բերեց 57 տետր և հավասար բաժանեց աշակերտներին։ Քանի՞ աշակերտ կար դասարանում  և  քանի՞ տետր ստացավ նրանցից յուրաքանչյուրը։

57:3=19 աշակերտ

Յուրաքանչյուրը ստացավ 3 տետր

Реклама
Անգլերեն

Past simple Irregular Verbs — Tense Contrast

1 I ……………………bought…..………….(buy) a new bicycle last  week.

2 My family ………………went……..……….(go) to the theatre yesterday.

3 Ahmed ……………lived…………..…….(live) in London three years ago.

4 My mother …………is   making…………․…….(make) some coffee now.

5 Sam ………………………is going…․․………….(go)to the circus tomorrow.

6 I ……………am  talking ………………………(talk) on  the telephone at the moment.

7 Sally always ………………helps.………..(help) her mother in the house.

Բնագիտություն

Հրաբուխներ

221032231353486150
Image_1351

Ինչպես գիտեք, երկրակեղևի տակ’ միջնապատյանի վերին մասում, նյութերը կիսահալված, հրահեղուկ վիճակում և բարձր ճնշման տակ են: Բարձր ջերմաստիճան ունեցող, գազերով հագեցած այդ հրահեղուկ զանգվածը կոչվում է մագմա։ Երբերկրակեղևում շարժումների հետևանքով ճեղքեր են առաջանում, Երկրի խորքից մագման այդ ճեղքերով հաճախ բարձրանում է վեր: Սառչելով ցամաքի մակերևույթի վրա ու օվկիանոսների հատակին’ մագման առաջացնում է որոշակի ձև ունեցող լեռներ, որոնց անվանում են հրաբուխներ։ Դրանք Երկրի մակերևույթ են արտաժայթքում լավա, տաք գազեր, ջրային գոլորշիներ, ապարաբեկորներ: Հրաբխի ժայթքման ժամանակ օջախից մագման բարձրանում է հրաբխի մղանցքով։ Մղանցքը վերջանում է ձագարաձև տեղամասով, որը կոչվում է խառնարան։ Խառնարանից Երկրի մակերևույթ են դուրս գալիս տարբեր գազեր, ջրային գոլորշիներ, հրաբխային մոխիր, փոշի, քարեր: Մագման վերածվում է լավայի, որի ջերմաստիճանը հասնում է 900—1 000°C—ի:
Հրաբխի գործելուց միշտ չէ, որ մագման դուրս է գալիս Երկրի մակերևույթ: Երբեմն այն մնում է երկրակեղևում, սառչում է և առաջացնում ներժայթուկներ, որոնք պարունակում են մետաղների հարուստ պաշարներ:

Հրաբուխները լինում են գործող, քնած և հանգած։ Գործող հրաբուխները մշտական կամ պարբերական ակտիվություն են ցուցաբերում: Գործող հրաբուխներից են Սաունա Լոան Հավայան կղզիներում (ԱՄՆ), Էտնան Սիցիլիայում (Իտալիա) և այլն: Հայտնի է շուրջ 1300 գործող հրաբուխ: Հրաբուխներն առավել տարածված են երկրակեղևի շարժունակ, գործուն տեղամասերում:
Քնած հրաբուխները վաղուց արդեն չեն գործում, բայց պահպանել են գործող հրաբխին բնորոշ ձևն ու կառուցվածքը: Հայաստանում ավելի քան 500 քնած հրաբուխ կա: Քնած հրաբուխներ են նաև Մասիսն ու Արագածը:
Հանգած հրաբուխները ոչ միայն չեն գործում, այլև չեն պահպանել գործող հրաբխին բնորոշ ձևն ու կառուցվածքը:
Էտնան մոտավորապես 3300 մ բարձրությամբ գործողհրաբուխէ Սիցիլիա կղզում: Ներկայումս այն Եվրոպայի ամենահաճախ ժայթքող (մեկ ամսվա ընթացքում միջին հաշվով’ երեք անգամ) և ամենաբարձր հրաբուխն է:
Հրաբխային ժայթքումներ լինում են նաև օվկիանոսների և ծովերի հատակին: Ջրի տակ առաջանում են լեռներ: Դրանք ստորջրյա հրաբուխներն են, որոնք երբեմն դուրս են գալիս ջրի մակերևույթ և առաջացնում են հրաբխային կղզիներ: Կան նաև ցեխային հրաբուխներ։ Դրանք առաջանում են հատկապես նավթաբեր շրջաններում, որտեղ գազերի ճնշման տակ ցեխազանգվածներ, ցեխաջրեր ու նավթ են արտաժայթքում Երկրի մակերևույթ:

Հայոց լեզու

Դանիել Վարուժան — Հասուն արտ

Հասուն արտ

Արտըս ոսկո՜ւն է…
Նըման բոցերու
Ցորենն է բըռնկեր`
Առանց այրելու:

Արտըս ոսկո՜ւն է…
Երկինքն է կըրակ.
Հողը խորխոլած
Ծըղոտներուն տակ:

Արտըս ոսկո՜ւն է…
Քառաշար հասկեր
Քառաշար սաթով
Արև՛ են հագեր:

Արտըս ոսկո՜ւն է…
Բոռ, մեղու, պիծակ,
Քիստերուն մեջեն
Կ’անցնին զերդ փայլակ:

Արտըս ոսկո՜ւն է…
Մերթ կ’ելլե, հովեն,
Դեղձանիկ մը, թի՛ռ,
Ոսկեծուփ ծովեն:

Օրո՜ր, ոսկո՛ւն արտ,
Օ՜ր տուր, հասո՛ւն արտ,
Գամ ոսկիդ հնձեմ
Մանգաղով արծաթ: