Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Շրջանագիծ-շրջանագիծը այնպիսի ներփակ գիծ է որի բոլոր կետերը ունեն նույն հեռավորությունը մի կետից՝ այդ կետը շրջանագծի կենտրոնն է։

Շառավիղ-շրջանագծի կենտրոնից ցանկացած կողմի տարված հատվածը կոչվում է շառավիղ։

Լար-շրջանագծի որևէ երկու կետ միացնող հատվածը, որը չի անցնում կենտրոնով կոչվում է լար։

Տրամագիծ-տրամագիծը շրջանագծի կենտրոնով անցնող ամենաերկար լարն է։
Տրամագիծը ունի շառավղի կրկնակի չափը։

Աղեղ-շրջանագծի այն մասը որը գտնվում է նրա ցանկացած երկու կետերի միջև կոչվում է Աղեղ։

10-ի, 5-ի, 2-ի, 3-ի, 9-ի, 4-ի ԲԱԺԱՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՆԻՇՆԵՐԸ։

10-ի բաժանվում են այն թվերը որոնք վերջանում են 0-ով։

5-ի բաժանուվում են այն թվերը որոնք վերջանում են 0-ով կամ 5-ով։

2-ի բաժանվում են զույգ թվերը։

3-ի բաժանվում են այն թվերը որոնց թվանշանների գումարը բաժանվում է 3-ի։

9-ի բաժանվում են այն թվերը որոնց թվանշանների գումարը բաժանվում է 9-ի։

4-ի բաժանվում են այն թվերը որոնց վերջանում են 2 զրոյով կամ վերջին երկու թվանշանը կազմում է 4-ի բաժանվող թիվ։

Реклама