Անգլերեն

Dialogue

Hasmik: Who is that girl Mariam?

Mariam:She is my sister, Nare.

Hasmik:Your sister?

Mariam: Yes, she is my sister.She is tall.She has got long, brown hair, blue eyes.

Hasmik:Really? Do you have a sister?

Mariam:I have sister and brother. My brother’s name is Narek.

Hasmik:All right. Let’s go outside and play together.

Реклама
Հայոց լեզու

Ուսումնական գարուն նախագիծ

Բարոն Մյունհաուզենի արկածները

<< Ոսկեբեր ծիածանը>>

Մի օր առավոտյան ես գնացի բակ և մի հրաշալի ծիածան տեսա։ Որոշեցի գնալ ծիածանի մոտ, քանի որ ասում են, որ եթե գնաս ծիածանի մոտ ոսկե կղզի կտեսնես։ Ես մի գեղեցիկ , սպիտակ ձի նստեցի և գնացի դեպի ծիածանը։ Ճանապարհին ինձ հանդիպեց մի հսկա սար։ Ինձ պետք էր անցնել սարի միջով։ Դե քանի որ ես շատ հնարամիտ աղջիկ եմ, կանչեցի իմ օգնական շներին  և նրանց հանձնարարեցի սարի միջոց խողովակներ անցկացնել։ Այսպիսով մենք հասանք ծիածանի մոտ։Ծիածանը մեզ բարձրացրեց օդ և սահելով նրա վրայով մենք հայտնվեցինք նրա մյուս ծայրին։ Այնտեղից երևաց ոսկու կղզին։

Հիշում եք չէ՞ որ ես շատ հնարամիտ եմ։ Ես իմ շներին ոսկե թելով կապեցի սայլակին և ամբողջ ոսկին դրեցի սայլակի վրա և ուղևորվեցինք տուն։