Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

595ա

1 գկգ երշիկն արժե 2000 դրան։Որքան պետքե է վճարել այդ երշիկից 200գ գնելու համար։

1կգ=1000

2000։1000=2

200×2=600

594ա

Աննան գնեց կարմիր, կապույտ և կանաչ ժապավեն՝ընդամենը 7մ 25սմ։Կապույտը 2մ 24սմ էր։ Կարմիրը 15սմ-ով կարճ էր կապույտից։ Որքա՞ն էր կանաչ ժապավենի երկարությունը։

2մ24սմ-15սմ=2մ 9սմ կապույտ

2մ24սմ+2մ 9սմ =4մ 35սմ

7մ25սմ-4մ 35սմ=2մ 90սմ կանաչ

Реклама
Մաթեմատիկա

Մաթեմատրկա դասարանական աշխատանք 03․03․2021

292 Արտահայտիր նշված միավորներով։

ա

2000մ=2կմ

8400մ=8կմ 400մ

600սմ=6մ

520սմ=5մ 20սմ

594

Բ

Զբոսասրջիկը 3 օրում անցել է 40 կմ ճանապար։ Նա առաջին օրն անցավ 12կմ 500մ որը 5կմ-ով քիչ է երերկրորդ օրվա ամցած ճանապարից։Որքան ճանապարհ է անցել նա երորդ օրը։

Լուծում

12կմ 500մ+5կմ=17կմ 500մ

12կմ 500մ+17կմ 500մ=30կմ

40կմ-30կմ=10կմ

Պատ․՝10կմ

630բ հաշվիր արտահայտության արժեքը

320000։(3012+6988)+(4580-3012)

3012+6988=10000

4580-3012=1568

320000:10000=32

1568+32=1600

595 Լուծիր խնդիրը

Բ

2կգ 500գ երշիկի ձողիկն արժե 5000 դրամ։Որքան պետք է վճարելայդ երշիկից 200գ գնելու համար։

2կգ 500գ=2500գ

5000։2500=2

2×200=400

590 Մտածիր և պատասխանիր հարցերին։

Կարող է արդյոք մնացորդը մեծ լինել  բաժանարարից։

Ոչ

Ինչ մնացորդ կարող է ստցվել թիվը 5-ի բաժանելիս։

1,2,3,4

Անգլերեն

Exercise 182

1.Tom plays football on Sunday.

2.He doesn’t play football every day.

3.I am wearing a suit now.

4.I am not wearing jeans now.

5.My friend does not like to play football.

6.I am reading now.

7.Is he sleeping now?

8.We don’t go to the country in winter.

9.My sister eats sweets every day.

10.She is not eating sweets now.

11.They do their homework in the afternoon.

12.They don’t go for a walk in the evening.

13.My father doesn’t work on Sunday.

14.He works every day.

15.I read books in the evenings.

16.I don’t read books in the mornings.

17.I am writing an exercise now.

18.I am not  writing a letter now.

19.They are playing in the yard now.

20.They are not playing in the street now.

21. Are they playing in the room now?

22.He helps his mother every day.

23. Does he help  his mother every day?

24. He doesn’t  help  his mother every day.

25. Do you go to school on Sunday?

26.Is she working in a shop now?

27.Is he delivering furniture now?

28.Do you go to the opera with your friends? Who is your favorite opera singer?  

Հայոց լեզու

Գոյականի հոլովում

Առանձնացրեք գոյականների վերջավորությունները և գոյականները գրեք ուղիղ ձևով:  Մեքենայով, ավազից, անտառում քաղաքից, տառերին, սեղանի, լուսամուտից, մարդկանցով, երեխաների, գրչատուփին, մատներով, ստեղնաշարին:

Մեքենայով-մեքենա

Ավազից-,ավազ

Անտառում-անտառ

Քաղաքից-քաղաք

Տառերին-տառեր

Սեղանի-սեղան

Լուսամուտից-լուսամուտ

Մարդկանցով-մարդիկ

Երեխաների-երեխաներ

Գրչատուփին-գրչատուփ

Մատներով-մատներ

Ստեղնաշարին-ստեղնաշար

Փորձեք առանձնացնել վերջավորություն և ածանց ունեցող գոյականները:
Գրքային, գրքից, մեքենայով, քաղաքից, անգլուխ, մսոտ, մսից, քաղաքային, յուղոտ, բախտից, անբախտ, գլխավոր, գլխով, մարմնին, անմարմին:

Գրքային- ածանց ունեցող գոյական

Գրքից- վերջավորություն ունեցող գոյական

Մեքենայով- վերջավորություն ունեցող գոյական

Քաղաքից- վերջավորություն ունեցող գոյական

Անգլուխ- ածանց ունեցող գոյական

Մսոտ- ածանց ունեցող գոյական

Մսից- վերջավորություն ունեցող գոյական

Քաղաքային- ածանց ունեցող գոյական

Յուղոտ- ածանց ունեցող գոյական

Բախտից- վերջավորություն ունեցող գոյական

Անբախտ- ածանց ունեցող գոյական

Գլխավոր- ածանց ունեցող գոյական

Գլխով- վերջավորություն ունեցող գոյական

Մարմնին- վերջավորություն ունեցող գոյական

Անմարմին- ածանց ունեցող գոյական

Բայերից ություն ածանցի միջոցով ստացեք գոյականներ:
Լավանալ, մեծանալ, թանկանալ, չորանալ, բարձրանալ, տաքանալ, գեղեցկանալ, վատանալ:

Լավանալ-լավություն

Մեծանալ-մեծություն

Թանկանալ-թանկություն

Չորանալ-չորություն

Բարձրանալ-բարձրություն

Տաքանալ-տաքություն

Գեղեցկանալ-գեղեցկություն

Վատանալ-վատություն

Որոշեք, թե որ հոլովով են դրված հետևյալ գոյականները և մեկական օրինակ դուք ավելացրեք: Փողից, ձեռքով, փշին, սրտում, աչքի:

Փողից –բացառական հոլով, ափսեից

 ձեռքով –գործիական հոլով, գլխով

փշին-տրական հոլով , ծաղկին

սրտում –ներգոյական հոլով, սառնարանում

աչքի-սեռական հոլով , մահճակալի