Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

658(ա),

5-ի բազմապատիկ են արդյոք հետևյալ արտահայտությունների արժեքները

336+1124=1460

336+1009=1345

336+25=361

1460

1345

Թվերը 5-ի բազմապատիկ են  իսկ 361-ը 5-ի բազմապատիկ չէ։

663(ա),

Երկու թվերից մեկը 75 է, իսկ մյուսը դրանից մեծ է 4 անգամ։ Այդ թվերի գումարը քանի՞ անգամ է մեծ փոքր թվից։

75×4=300

300+75=375

375:75=5

666,

Ուղղանկյան կողմերից մեկը 3 անգամ մեծ է մյուսից;Գտիր ուղղանկյան կողմերը, եթե պարագիծը 320 մմ է։

320:2=160

160:4=40

40×3=120

670 խնդիր

Ա –Դպրոցի 306 աշակերտ 18 տեղանոց և 24 տեղանոց 14 ավտոբուսներով գնացին Ծաղկաձոր հանգաստանալու։Յուրաքանչյուր տեսակից քանի՞ ավտոբուս էին վարձել աշակերտները։

9×24=216

5×18=90

216+90=306

Բ- Դաշտում արածում էին սագր և կովեր։Նրանց ընդհանուր գլխաքանակը 18 էր, իսկ ոտքերի թիվը՝56։ Քանի՞ կով և քանի՞ սագ էր արածում դաշտում։

10×4=40

8×2=16

40+16=56

Реклама
Մաթեմատիկա

ՄԵՐ ՏԱՆ երկրաչափական պատկերները. Նախագիծ

Ես չափել եմ մեր տան երկու նկար, որոնցից մեկը ուղղակյուն է՝ երկարությունը 68սմ , լայնությունը 58սմ , մյուս նկարը քառակուսի է 42սմ ։Հետո կտրել եմ քառանկյուն և եռանկյուն պատկերներ, չափել եմ երկարությունը և լայնությունը և որոշել եմ բոլոր պատկերների պարագիծը։

Ռուսաց լեզու

Поставьте существительные во множественное число 10.03.2021

37. Поставьте существительные во множественное число:

Единственное числоМножественное число
Это шкаф. Это дом. Это парк. Это гараж. Это банк. Это театр. Это телефон. Это аудитория. Это книга и журнал. Это ребёнок. Это офис. Это слово. Это брат. Это ваза. Это тётя. Это окно. Это поликлиника. Это сестра.  Это шкафы. Это дома. Это парки. Это гаражи. Это банкы. Это театры. Это телефоны. Это аудитории. Это книги и журналы. Это дети. Это офисы. Это слова. Это братья. Это вазы. Это  тёти. Это окны. Это поликлиники. Это сестры.