Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա- դասարանական աշխատանք 16․03․2021

746 Հետևելով օրինակին ՝լուծել խնդիրը։

Բ)Որքա՞ն ճանապար կանցնի կրիան 10 րոպեում,եթե նրա շարժման արագությունը 12մ /ր է:

12×10=120մ

Գ)Որքա՞ն ճանապարհ անցած կլինի արբանյակը թռիչքի պահից 15 վ հետո,եթե նրա թռիչքի  արագությունը 8կմ/ վ է։

15×8=120կմ

748

Ա

Ավտոմեքենան 90կմ/ ժ արագությամբ A քաղաքից գնում է դեպի 360 կմ հեռավորության  վրա գտնվող B քաղաքը։ A քաղաքից դուրս գալուց 3 ժամ հետո որքա՞ն կլինի նրա հեռավորությունը B քաղաքից։

90×3=270կմ

360-270=90կմ

749

A և B վայրերից իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։Առաջին ավտոմեքենան շարժվում էր 85կմ/ժ արագությամբ, իսկ երկրորդը՝90կմ/ժ։Շարժվելուց 2 ժամ հետո նրանք հանդիպեցին։Հաշվիր A և B վայրերի միջև եղած հեռավորությունը։

90×2=180կմ

85×2=170կմ

180+170=350կմ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

752

Բ Կովը մեկ օրում ուտում է 20կգ խոտ։Որքա՞ն խոտ է անհրաժեշտ անասնապահին ՝ 5 կով մեկ շաբաթ կերակրելու համար։

20X7=140կգ

140 X5=700կգ

Реклама
Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 16․03․2021

743Գծել թվային ճառագայթ և նշել տրված կոորդինատներով կետերը։

 752

Ա –Կովը մեկ օրում ուտում է 20կգ խոտ։ Որքա՞ն խոտ է անհրաժեշտ անասնապահին մեկ կովը մեկ շաբաթ կերակրելու համար։

20×7=140կգ

753

Ա- Հաշվիր, թե որքան ջուր է հոսում ծորակից 4 ժամում, գիտենալով, որ մեկ ժամում հոսում է 245լ։

245×4=980լ

Բ-Եթե ծորակից մեկ ժամում հեսում է 210լ ջուր, ապա քանի՞ ժամում կլցվի 3150լ տարողությամբ ջրավազանն այդ ծորակով։

3150:210=15

755

Քանի՞ եղանակով կարող է վաճառողը 48 գրիչը հավասար քանակություններով փաթեթավորել։

9 եղանակով