2, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանական +լրացուցիչ աշխատանքներ

 1. Կատարե՛ք գործողությունները և համեմատե՛ք արդյունքները.
  ա) 3,76 ⋅ 0,1 < 10,26 ⋅ 0,03, դ) 4,25 ⋅ 11,1 < 56,8 ⋅ 0,2,
  բ) 5,71 ⋅ 23 < 2,8 ⋅ 45, ե)
  գ) 1,92 ⋅ 8,4 < 17,5 ⋅ 0,8, զ) 0,006 ⋅ 1000 > 100 ⋅ 0,083:
 1. Կատարե՛ք բազմապատկում.
  ա) (6,4 ⋅ 0,5) ⋅ 0,2=0,640 , գ) (15,2 ⋅ 6) ⋅ 8,7=619,44 , ե) 5 ⋅ 9,8 ⋅ 0,2=9,82,
  բ) 8,1 ⋅ (10,1 ⋅ 0,93),
Продолжить чтение «Մաթեմատիկա դասարանական +լրացուցիչ աշխատանքներ»
Реклама
2, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանական + լրացուցիչ աշխատանքներ

Կատարե՛ք բազմապատկում.
ա) 3,81 ⋅ 2,95=11,2395 , դ) 17,32 ⋅ 896,1=15490,452 , է) 0,1 ⋅ 0,001=0,0001,
ե) 1,11 ⋅ 0,32 , ը) 23,57 ⋅ 8,192=193,08544 ,
գ) 0,782 ⋅ 0,55=0,4301 , զ) 0,92 ⋅ 10,03 , թ) 17,17 ⋅ 17,17=294,8089։

 1. Կատարե՛ք բազմապատկում.
  ա) 6,251 ⋅ 7, դ) 14,55 ⋅ 2, է) 7,86 ⋅ 12,
  բ) 0,302 ⋅ 5, ե) 0,04 ⋅ 85, ը) 12,5 ⋅ 80,=5466,5
  գ) 18,11 ⋅ 30, զ) 6,37 ⋅ 9, թ) 31,232 ⋅ 25=35,653
 1. Կատարե՛ք բազմապատկում.
  ա) 12 ⋅ 0,36 , դ) 4 ⋅ 2,575 , է) 85 ⋅ 18,43,
  բ) 200 ⋅ 1,25 , ե) 77 ⋅ 0,98 , ը) 9 ⋅ 34,392,
  գ) 5 ⋅ 66,99 , զ) 134 ⋅ 1,73 , թ) 236 ⋅ 7,24
 1. Գտե՛ք իրար հաջորդող այն երկու բնական թվերը, որոնց
  գումարը հավասար է 43‐ի։

21,22

1160Գտե՛ք 17‐ի բազմապատիկ բոլոր երկնիշ թվերը

 1. Ո՞րն է այն ամենամեծ բնական թիվը, որին բաժանվում են 48 և
  64 թվերը։

23

1162 Կիրառելով բազմապատկման զուգորդական օրենքը՝ հաշվե՛ք
առավել հարմար եղանակով.
ա) 4 ⋅ 17 ⋅ 5,   բ) 6 ⋅ 39 ⋅ 5, գ) 4 ⋅ 8 ⋅ 5, դ) 25 ⋅ 19 ⋅ 8

2, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանական + լրացուցիչ աշխատանքներ

. Կատարե՛ք հանում.

81,22 – 53,12 = 28,10

17,1 – 8,256 = 8,844

7,35 – 6,35 = 1,0

. Կատարե՛ք հանում.

5 – 2,63 = 2,37

1 – 0,047 = 0,953

102 – 96,24 = 5,76

Կատարե՛ք հանում.

3,263 – 2 = 1,263

11,397 – 9 = 2,397

34,56 – 29 = 5,56

. Գտե՛ք 3,385 , 9,428 , 725,11 , 823,12 , 0,93 , 973,14 , 55,675 թվերից ամենամեծը։

973,14

. Լուծե՛ք հավասարումը.

2x + 1 = 5

2x = 5 — 1

2x = 4

x = 4 : 2

x = 2

3x + 1 = 5

3x = 5 — 1

3x = 4

x = 4/3

x = 1 1/3

8x – 1 = 7

8x = 7 + 1

8x = 8

x = 1

) 4x – 2 = 9

4x = 9 + 2

4x = 11

x = 11/4

x = 2 3/4

3 + 2x = 18

2x = 18 — 3

2x = 15

x = 15/2

x = 7 1/2

8 = x + 4

x = 8 — 4

x = 4

Գտե՛ք 20‐ից փոքր բոլոր զույգ թվերի գումարը։

2+4+6+8+10+12+14+16+18=90

2, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանական + լրացուցիչ աշխատանքներ

1105. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք համապատասխան թվանշա*նը, որպեսզի ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի. ա) 2,567 > 2,537 , գ) 10,85 < 10,95 , բ) 8,568 > 4,568 , դ) 885,620 < 885,623

 1. Իրար հաջորդող ո՞ր երկու բնական թվերի միջև է գտնվում
  կոտորակը.
  ա) 3,2 , գ) 75,32 , ե) 5689,1 ,
  բ) 8,93 , դ) 29,66 , զ) 3284,9 ։
 1. Կոտորակները դասավորե՛ք աճման կարգով.
  60,325 , 11,2 , 28,43 , 60,32 , 11,56 , 3291,83 , 5,6։ 5,6 , 11,2 , 11,56 , 28,43 , 60,32 , 60,325 , 3291,83
 2. Կոտորակները դասավորե՛ք նվազման կարգով.
  10,3 , 8,94 , –0,5 , –3,27 , 41,01 , 5,69 , –3,2։

41,01 , 10,3 , 8,94 , 5,69 , -3,27 , –3,2 , –0,5

 1. Գրե՛ք հինգ այնպիսի տասնորդական կոտորակներ, որոնցից
  յուրաքանչյուրը մեծ լինի 2,4-ից և փոքր լինի 2,5-ից
2, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանականական+լրացուցիչ աշխատանքներ

 1. Համեմատե՛ք կոտորակները.
  ա) 3,853 > 2,64 , դ) 15,899 > 14,9 , ե) 78832,91 > 78732,91 ,
  բ) 72,93 < 73,851 , գ) 0,382 < 0,45 , զ) 663,0001 < 663,0002
 1. Համեմատե՛ք կոտորակները.
  ա) –6,73 > –6,81, գ) –11,2 > –11,21, ե) –0,38 > –1,001,
  բ) –0,432 > –1,431, դ) –3,756 < –3,706, զ) –5,555 < –4,999
 1. Ո՞ր բնական թվերն են գտնվում հետևյալ տասնորդական
  կոտորակների միջև.
  ա) 5,68 6 6,7 , գ) 7,2 8 8,2 , ե) 2,833 3 4,11 ,
  բ) 2,001 3 3,5 , դ) 1,5 2 3,5 , զ) 7,1 8 10,2 ։
 2. 1104. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշանը, որպեսզի ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի. ա) 7,21 > 7,2 , բ) 99,2 > 98,9 , գ) 55,3 < 56,4 , դ) 3,285 > 3,185 ։
 1. Եռանկյան մի կողմը 2,6 սմ է։ Երկրորդ կողմը 1,5 սմ‐ով մեծ է
  առաջինից, իսկ երրորդ կողմը 1,8 սմ-ով մեծ է երկրորդից։ Գտե՛ք
  եռանկյան պարագիծը։

12,6

 1. Կատարե՛ք գործողությունները.
  ա) 370783 ։ 1081 + (24591 – 1824) ⋅ 5,=114178
  բ) 144 ⋅ 23 + 8000 ։ 100 + 427008 ։ 1024։=3809