1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխքտանք

 1. Մետաղյա խորանարդը, որի կողի երկարությունը 13 սմ է, ունի 1352 գ զանգված։ Որքա՞ն է նույն մետաղից պատրաստված և 2 սմ կողով խորանարդի զանգվածը։
 1. Մեքենան ճանապարհի վերջնակետին է հասել 2 օրում։ Առաջին
  օրն այն անցել է 450 կմ, երկրորդ օրը՝ առաջին օրն անցածի 4/3-ը։
  Յուրաքանչյուր 100 կմ ճանապարհն անցնելու համար մեքենան
  ծախսել է 11 լ բենզին։ Քանի՞ լիտր բենզին է անհրաժեշտ եղել
  ամբողջ ճանապարհն անցնելու համար։

450:3=150

150×4=600

450+600=1050

1050:100=10 50մն

11×10+50=160

1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

 1. Ստուգողական աշխատանքից անբավարար գնահատական է ստացել 14 աշակերտ: Անբավարար գնահատական ստացածների քանակը հարաբերում է դրական գնահատական ստացածների քանակին, ինչպես 2 ։ 7։ Քանի՞ աշակերտ է դրական գնահատական ստացել։
 1. 160 գ ծովի ջրում պարունակվում է 8 գ աղ։ Քանի՞ գրամ ծովի ջուրն է պարունակում 56 գ աղ։

160:8=20

20×56=1120

 1. 15 սմ կողմով քառակուսի հախճասալիկները փոխարինում են
  նորերով, որոնց կողմի երկարությունը 20 սմ է։ Քանի՞ նոր հախճասալիկ է պետք 80 հների փոխարեն։

15×80=1200

1200:20=60

 1. Ջրավազանը դատարկող խողովակը բացելուց 1 ժ անց ջրավազանում մնաց 640 մ3 ջուր, իսկ 3 ժ անց՝ 220 մ3։ Սկզբում որքա՞ն ջուր կար ջրավազանում։
1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

 1. 500 կգ հանքաքարից ստացել են 77 կգ պղինձ։ Ինչքա՞ն պղինձ
  կստացվի 300 կգ հանքաքարից։
 1. Երկու կաթնամանների տարողությունները հարաբերում են, ինչպես 11 ։ 5։ Քանի՞ լիտր կաթ կտեղավորվի առաջին կաթնամանում, եթե երկրորդի տարողությունը 25 լ է։
 1. Երկու գումարելիներից մեկը 1005 է, իսկ մյուսը՝ նրա 11/3-ը։ Ինչի՞ է հավասար գումարը։

1005:3=335

335×11=3685

1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

74. Սեղանին դրված է ընկույզով լի հինգ փաթեթ։ Փաթեթներում կա ընդամենը 100 ընկույզ։ Առաջին և երկրորդ փաթեթներում կա 52 ընկույզ, երկրորդում և երրորդում՝ 43, երրորդում և չորրորդում՝ 34, չորրորդում և հինգերորդում՝ 30։ Քանի՞ ընկույզ կա փաթեթներից ամեն մեկում։

43+30=73

100-73=27  առաջին

52-27=25    երկրորդ

43-25=18    երորդ

34-18=12    չորորդ

30-12=18    հինգերորդ

76. Խնձորները չորանալիս կորցնում են իրենց զանգվածի 23/25-ը։ Որ[1]քա՞ն խնձորաչիր կստացվի 1200 կգ թարմ խնձորից:

1200։25=48

48×23=1104

1200-1104=96

78. Ծառուղու երկու կողմերում տնկեցին 25-ական սոսի, իսկ նրանցից յուրաքանչյուր երկուսի միջև` հասմիկի 2 թուփ: Հասմիկի քանի՞ թուփ տնկեցին:

25×2=50

50-4=46

46×2=92

1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Գրե՛ք երեք համեմատություններ, որոնց միջին անդամների արտադրյալը 30 է։

2։15=2:15

3:6=5:10

6:3=10:5

15:2=15:2

30:1=30:1

Գտե՛ք տառի թվային արժեքը.

բ)6:7=x:10

x=7/60

դ)25:24=x:12

x=300/24

զ)14:8=7:b

b=56/14

ը)72:y=38:65

y=4680:38

 1. Քառակուսու կողմը 55 սմ է։ Ուղղանկյան մակերեսը քառակուսու մակերեսի -ն է։ Որքա՞ն է ուղղանկ­յան լայնությունը, եթե նրա
  երկարությունը հավասար է քառակուսու կողմին։

55×4=220

220:5=44

44×3=122

122:55

1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

62. Գրե՛ք երեք համեմատություններ, որոնց եզրային անդամների արտադրյալը հավասար է 16-ի

2:4=4:8

4:2=8:4

2:8=2:8

64. Գտե՛ք տառի թվային արժեքը.

ա)x/4=3/5  x=12/5

գ)19/3=y/18  y=12/3  

ե)2:b=7:5   b=10/7  

է)67/2=a/200  a=

67. Մի հատվածի երկարությունը 10 սմ է, մյուսինը՝ 25 սմ։ Նրանց երկարություններն արտահայտելով միլիմետրերով՝ կազմե՛ք համապատասխան համեմատությունը։

Մաթեմատիկա

Ընտրությամբ գործունեություն

1. Հողամասում ցանված էր 120կգ եգիպտացորեն։ Կարտոֆիլ ցանել էին եգիպտացորենից 5 անգամ պակաս, իսկ ցորեն՝ 3 անգամ պակաս, քան կարտոֆիլն ու եգիպտացորենը միասին։ Ինչքա՞ն ցորեն էր ցանված հողամասում։

2․ Երեք գրադարակներում դրված են համապատասխանաբար 42, 26 և 37 գիրք։ Առաջին գրադարակից 7 գիրք տեղափոխել են երկրորդը։ Քանի՞ գիրք պետք է երկրորդ գրադարակը տեղափոխել երրորդից, որպեսզի երեք գրադարակներում հավասար քանակներով գրքեր լինեն։

3. Երկու ցանկապատ ներկելու համար անհրաժեշտ եղավ 25 աման ներկ՝ յուրաքանչյուրում 3 կգ։ Առաջին ցանկապատը ներկելու համար օգտագործվեց 24կգ ներկ։ Քանի՞ կիլոգրամ ներկ օգտագործվեց երկրորդ ցանկապատը ներկելու համար։

4. 2 գյուղացի 4 ժամում միասին հավաքում են 64 կգ խնձոր: Քանի՞ ժամում կհավաքեն 96 կգ խնձորը, եթե այգում միաժամանակ աշխատեն 4 գյուղացիներ:

5. “Ներկիր ինքդ” ալբոմն արժե 1390 դրամ։ Շողերի մայրիկը ցանկանում է վճարել մանրադրամներով։ Ո՞ր մանրադրամներից որքան պետք է վերցնի, որպեսզի մանրադրամների քանակը լինի նվազագույնը։

Հայաստանում կան հետևյալ մանրադրամները․ 10դր, 20դր, 50դր, 100դր, 200դր և 500դր։

6. 

Պատկերիր ուղիղ։

Պատկերիր երեք ուղիղ այնպես, որ նրանք հատվեն 1 կետում։

Տարեք ուղիղ և նրա վրա նշեք 3 կետ։ Քանի՞ հատված է ստացվում ուղղի վրա։

Պատկերիր ուղղի վրա գտնվող 3 կետ և չգտնվող 1 կետ։ Յուրաքանչյուր երկու կետով տարեք ուղիղ։ Քանի՞ ուղիղ է ստացվում։

Նկարում պատկերված է ուղիղ և նրա վրա նշված են A, B, C և D կետերը։ Գրեք բոլոր այն հատվածները, որոնց վրա գտնվում է C կետը։

Screenshot_1
Մաթեմատիկա, Ընտրություն

Մ․Ը․Գ․Գարուն նախագիծ

Վայր՝

 • Հարավային դպրոց-պարտեզ
 • Արևելյան դպրոց-պարտեզ

Մասնակիցներ՝ 

 • 4-րդ դասարանի սովորողներ
 • 5-րդ դասարանի սովորողներ

Ժամկետը՝  

 • մայիսյան հավաք

Նպատակը՝

 • Համագործակցում Հարավային և Արևելյան դպրոցների երեխաների միջև
 • Սերմանել ընկերասիրություն և մեկը մյուսին օգնելու կարողություն
 • Օգնել երեխաներին ձևավորելու ստեղծագործ մաթեմատիկական միտք
 • Ստեղծել միջառարկայական կապ  մաթեմատիկայի և այլ առարկաների միջև

Խնդիրները՝

 • Սովորողների տրամաբանական մտածողության զարգացում
 • Երևակայության զարգացում
 • Մեծացնել սերը և հետաքրքրությունը մաթեմատիկայի նկատմամբ
 • Ստեղծագորածական մտքի և որոնողական կարողությունների զարգացում

Ընթացքը՝

Ընտրությամբ գործունեության սովորողները կկազմեն գարնան ու գարնանային տոներին նվիրված խնդիրներ։

Իրենց կամած խնդիրներով կստեղծենք մաթեմատիկական խաչբառ օգտվելով այբուբենի տառերի թվային արժեքներից․

Aybuben

«Գարուն» նախագծի շրջանակում ընտրությամբ գործունեության սովորողների կազմած խնդիրներով կստեղծեցինք  մաթեմատիկական խաչբառ։

Օգտվելով այբուբենի տառերի թվային արժեքներից։

Յուրաքանչյուր ճիշտ հարցի պատասխանելիս կունենաս մեկ տառին համապատասխան միավոր։ Արդյունքում  բոլոր վադակները լրացնելով կգտնեք թաքնված ծաղիկի անվանումը։

Screenshot_6
 1. 2022 և 2021 թվականների գարնանը ծաղկեծ 35 հեկտար ծառ և ծաղիկ որից 2/7 ծառ էր մնացածը ծաղիկ։Քանի հեկտար ծաղիկ է ծաղկել 2021թ գարնանը եթե 2022թ ծաղիկները 2ով ավլի շատ են։

35։7=5

5×2=10

10:2=5

5+2=7

10-7=3

Մաթեմատիկա, Ընտրություն

Ընտրությամբ գործունեություն մաթեմատիկա

Կատակ հարցեր.

1․ Աշոտի մայրն ունի երեք որդի։ Մեծ որդու անունն Արմեն է, իսկ փոքրինը՝ Արայիկ։ Ինչպե՞ս են անվանում նրա մյուս՝ երրոդ որդուն։

Աշոտ

2․ Խանութ բերեցին 5 տակառ կաթ և վաճառեցին երեք տակառի կաթը։ Քանի՞ տակառ մնաց խանութում։

5-3=2

3․ Վանդակում կա 3 ճագար։ Երեք քույրերից յուրաքանչյուրին տվեցին մեկական ճագար, սակայն վանդակում մեկ ճագար էլ մնաց։ Ինչպե՞ս կարող է դա պատահել։

4․ Մայրն իր տղայի և աղջկա հետ, իսկ աղջիկն իր մոր և եղբոր հետ գնացին սունկ հավաքելու։ Ընդամենը քանի՞ հոգի գնաց սունկ հավաքելու։

3

5․ Հայր ու որդի երկու ժամ թենիս խաղացին։ Քանի՞ ժամ խաղաց նրանցից յուրաքանչյուրը։

2

6․ Երկու ձուն եփվում է 10 րոպեում։ Քանի՞ րոպեում կեփվի չորս ձուն։

10

7․ Սագը երկու ոտքի վրա կանգնած 2կգ է։ Քանի՞ կիլոգրամ կլինի այդ սագը, եթե կանգնի մեկ ոտքի վրա։

2

8․ Սեղանին կար 10 խնձոր։ Բացի 7-ից բոլորը կերան։ Քանի՞ խնձոր մնաց սեղանին։

7

Խնդիր.   3×3 քառակուսու վանդակներում տեղադրել 4-12 թվերը այնպես, որ այն ստացվի մոգական քառակուսի։

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-4.png

Հաշվել արտահայտության արժեքը:

((70−55) : 5+7) : (60 : 5−7) 

70-55=15

15:5=3+7=10

60:5=12-7=5

10:5=2

Քանի եռանկյուն կա նկարում։

unnamed
10

 Հինգ աշակերտ որոշեցին միավորել իրենց դրամները և պարզվեց, որ բոլորով միասին ունեն 1100դրամ։ Մեկ կարկանդակը խանութում արժե 230 դրամ։ Կարո՞ղ է արդյոք նրանցից յուրաքանչյուրը գնել մեկ կարկանդակ։

1100:5=220

Էդգարը խանութից գնեց մեկ հատ 150 դրամանոց տետր և մի-քանի հատ 40 դրամանոց գրիչ: Պարզել, թե քանի՞ գրիչ է գնել Էդգարը, եթե նա ընդհանուր առմամբ ծախսել է 310 դրամ:

2 գյուղացի 4 ժամում միասին հավաքում են 64 կգ խնձոր: Քանի՞ ժամում կհավաքեն 96 կգ խնձորը, եթե այգում միաժամանակ աշխատեն 4 գյուղացիներ:

Եթե մտապահված թվին ավելացնենք նույն թիվը, ապա կստացվի 52-ից 16-ով փոքր թիվ: Գտնել մտապահված թիվը:

Հաշվետվություններ, Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկայի հաշվետվություն

Ապրիլյան հաշվետվություն

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանքներ