2, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

682․Կազմե՛ք շրջանաձև դիագրամ հետևյալ լճերի մակերեսների համար՝ Օնեգա (17700 կմ2
),
Բայկալ (31500 կմ2
), Վիկտորիա (68000 կմ2
),
Օնտարիո (19500 կմ2
), Վան (3760 կմ2

688․Կառքի առջևի անիվը 96 պտույտ է կատարում, երբ հետևի անիվը
կատարում է 64 պտույտ: Որքա՞ն է հետևի անիվի շրջագծի երկարությունը, եթե առջևի անիվինը 2 մ է:

հավասար

Реклама
2, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

674.Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (8 · * + 9) ։ (–5), եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինեն + 2, 7, –3, –8 թվերը.

(8 · 2 + 9) ։ (–5) = -5


(8 · 7 + 9) ։ (–5) = -13


(8 · (-3) + 9) ։ (–5) = 3


(8 · (-8) + 9) ։ (–5)=11

676. a-ի և b-ի ի՞նչ արժեքների դեպքում կստացվի հավասարություն.

ա) a : b = 0

a = 0

b = ցանկացած թիվ բացի 0-ից

գ) a : b = a

a = ցանկացած թիվ

b = 1-ի

ե) (–a) : b = –1

a = -1

b = 1:

683. Գնացքը 3 ժամում անցավ 250 կմ։ Առաջին ժամում այն անցավ ճանապարհի 40 %-ը, երկրորդ ժամում՝ մնացածի 40 %-ը։ Քանի՞ կիլոմետր անցավ գնացքը երրորդ ժամում։

90 կմ։

686․ Գրե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնց բացարձակ արժեքները 5-ից փոքր են։

-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4։

687․ Գնել են երկու տեսակի կոնֆետներ վճարելով ընդամենը 6500 դրամ: Առաջին տեսակի կոնֆետից, որի 1 կիլոգրամն արժե 2200 դրամ, գնել են 2 կգ: Մնացած գումարով գնել են երկրորդ տեսակի կոնֆետներ`1 կիլոգրամը 700 դրամով: Երկրորդ տեսակի քանի՞ կիլոգրամ կոնֆետ են գնել:

3կգ

2, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

671Հաշվե՛ք.
դ) –420 ։ (–15),=28
բ) –600 ։ (–150), =4

զ) +837 ։ (–1),=-837

 1. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում
  կստացվի հավասարություն.

բ) 6 · -6 = –36,

դ) –9 · 9 + 1 = –80,

զ) 2 – 3 · -20 = 20։

673Հաշվե՛ք

բ) –18 ։ (–9) + 16 ։ (–8) – 24 ։ (–6),

-18:-9=2

16:-8=-2

24:-6=-4

2+-2=0

0—4=4

դ) (–55 ։ 11 + 48 ։ (–16)) ։ (–4),

-55:11=-5

48:-16=-3

-5+-3=-8

677 Տրված են երկու կոտորակներ՝
3141/7777 և 31413141/77777777:
Նրանցից ո՞րն է ավելի մեծ։

3141/7777

 1. Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք
  A (–2), B (+5), C (–8), D (–1), E (+2)
  կետերը։
2, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

671 Հաշվե՛ք.
ա) +38 ։ (–19),=-2

ե) –531 ։ (+3),=177
գ) –720 ։ (+120),-6

 1. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում
  կստացվի հավասարություն.

ա) –3 · -7 = 21,

գ) –10 · 0 = 0,

ե) –21 · -2 + 3 = 45,

673 Հաշվե՛ք
ա) 8 ։ (–2) – 14 ։ (–7) + (–12) ։ 4

8:-2=-4

14:-7=-2

-12:4=-3

-4 — -2 + -3

գ) (33 ։ (–3) – 40 ։ (–8)) ։ (–3),

33:-3=-11

40:-8=-5

-11—5=-6

-6:-3=2

ե) –66 ։ (72 ։ (–9) + 105 ։ (–35)),

72:-9=-8

105:-35=-3

-8+-3=-11

-66:-11=6

678 Տրված են –5, –11, +18, –9, +6 թվերը։ Գտե՛ք՝
ա) այդ թվերի գումարին հակադիր թիվը,

-1
բ) այդ թվերին հակադիր թվերի գումարը։

1

 1. Հայտնի են երկու քառակուսիների մակերեսները (տե՛ս նկ. 72)։ Գտե՛ք ներկված
  եռանկյան մակերեսը։

16

1, 6-րդ դասարան, С рубрикаий, Հաշվետվություններ, Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկայի հաշվետվություն, Մաթեմատիկայի ստուգատես, ֆլեշմոբ

Մաթեմատիկայի հաշվետվություն

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխքտանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Սեպտեմբեր ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբ-2022թ. Երկրորդ մակարդակ

Մաեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմաատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատատանք

Մաթեմատիկա

Մաթեամատիկա դասարանական ախատանք

մաթեմատիկա աշխատանք

Մաթեմատիկա դասարանակա աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Մաեմատիկա Դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշծատանք

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմ

Մաթեմ

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա լրաչուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացոուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխքտանք

Մաթեմատիկա դասաանաակաան աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմաիկա դասարանական աշախատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշախատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշախատանք

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեատիկա դասարանաական աշխատանք

Մաթեմտիկա լրացուցիչ աաշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա դասրանական աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

մաթեմատիկա լրացուցից աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատնք

Защищено: Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Защищено: Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

638 Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք բազմապատկման տեղափոխական օրենքի ճշտությունը.

ա) +7, –4,

+7, x –4,=-24

-4 x +7 =-24

գ) –2, +8,

-2 x +8 =-16

+8 x-2 =-16

641Որոշե՛ք արտադրյալի նշանը և կատարե՛ք բազմապատկումը.
ա) (–2) · (+3) · (–7),=42

գ) (–5) · (–4) · (+3 ) · (–2),=-120

644Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք + կամ – նշանը այնպես, որ ստացվի
հավասարություն.
ա) (–5) · (+10) · (–8) · (–6) = -5 · +10 · +8 · +6,

գ) (+6) · (+2) · (–9) · (+3) = -6 · 2 · 9 · 3,

647 Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.
ա) (–1 ) · (+1 ) · (–1 ) · (+1 ) · (–1 ),=-1

գ) (+4 ) · (–5 ) · (+8 ) · (–2 ) · (–4 )=-5824

655

Կաթից ստացվում է 20 % սերուցք, իսկ սերուցքից՝ 18 % կարագ։
Որքա՞ն կարագ կստացվի 50 կգ կաթից։

50×20:100=10

10×18:100=1 8/10

661

Շրջանագծի շառավիղը 8 սմ է (տե՛ս նկ. 70)։ Որքա՞ն է քառակուսու
անկյունագծերի երկարությունների գումարը։

8×4=32

 1. ABCD ուղղանկյան BD անկյունագծի երկարությունը 26 սմ է, ABD
  եռանկյան պարագիծը` 60 սմ (տե՛ս նկ. 71)։ Որքա՞ն է ABCD
  ուղղանկյան պարագիծը

60-26=34 լայն․

68-34=22

1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

619 Հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
ա) +7 – ( –3 ) + 7 + ( –8 ) + ( –2),

7+3=10

10+7=17

17+(-8)=9

9+(-2)=7

գ) +2 – 44 – (–22 ) + 75 – ( –20 )=75

621 Տասնվեցհարկանի շենքի երկու հարևան մուտքերի վերելակները
կանգնած էին 12-րդ հարկում։ Մի վերելակը նախ բարձրացավ 2
հարկ, ապա իջավ 5 հարկ։ Մյուս վերելակը նախ իջավ 5 հարկ,
ապա բարձրացավ 2 հարկ։ Ո՞ր հարկերում կանգնած կլինեն
վերելակները։

12+2=14

14-5=9

12-5=7

7+2=9

 1. Գեղջկուհին ջրհորից ջուր հանելու համար դույլը 10 վայրկյանում
  իջեցնում է ջրհորի մեջ 90 սմ/վ արագությամբ։ Որքա՞ն է տևում
  ջրհորից մեկ դույլ ջուր վերցնելը, եթե գեղջկուհին ջրով լի դույլը
  բարձրացնում է 60 սմ/վ արագությամբ, և 12 վ էլ անհրաժեշտ է,
  որ դույլը լցվի։

10×90=10sm

90:60=15am

15+10+12=37

633

Գտե՛ք այն թիվը, որի`
ա) 3 %-ը հավասար է 60-ի,

x 100%

60 3%

100×60=6000

6000:3=2000

գ) 20 %-ը հավասար է 53-ի

x 100%

53 20%

100×53=5300

5300:20=265

634 Թվի 15 %-ը հավասար է 12-ի: Գտե՛ք այդ թվի`
ա) 5 %-ը, գ) 30 %-ը,

x 100%

12 15%

12×100=1200

1200:15=80

80×15:100=12

80×12:100=9 6/1

1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

613. Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք գումարման տեղափոխական օրենքի ճշտությունը.

բ) –3, +7 = (-3) + (+7) = (+7) + (-3) = +4

դ) –21, +12 = (-21) + (+12) = (+12) + (-21) = -9

զ) 0, –7 = 0 + (-7) = (-7) + 0 = -7

616. Գրի՛ առեք արտահայտությունը և հաշվե՛ք նրա արժեքը.

բ) –7-ին հակադիր թվին գումարել 8 և –18 թվերի գումարը,

(+7) + (8 + (-18)) = (+7) + (-10) = -3

617. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը նախ գումարելով բոլոր դրական թվերը, ապա բոլոր բացասական թվերը.

բ) 10 + (–8) + 6 + (–9) + (–15) + 20 =

1) 10 + 6 + 20 = +36

2) (-8) + (-9) + (-15) = — (8 + 9 + 15) = -32

3) (+36) + (-32) = +4

625. Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ արտահայտություն.

բ) ( –9 ) · ( +1 ) · ( +8 ) < 0

Реклама

about:blank

ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ

626. Հաշվե՛ք.

ա) 2 · | –11 + 4 | – | +5 – 8 | = 11

1) | –11 + 4 | = | -7 | = 7

2) | +5 — 8 | = | -3 | = 3

3) 2 x 7 = 14

4) 14 — 3 = 11

գ) | 3 – 4 – 1 | · | 2 + 7 – 12 | = 6

1) | 3 – 4 – 1 | = | 3 — 5 | = | -2 | = 2

2) | 2 + 7 – 12 | = |9 — 12| = | -3 | = 3

3) 2 x 3 = 6

ե) | 9 – 5 + 4 | ։ | –16 + 14 | = 4

1) | 9 – 5 + 4 | = | 13 — 5 | = | 8 | = 8

2) | –16 + 14 | = | -2 | = 2

3) 8 : 2 = 4

630. Պատկերված մարմինները կազմված են 8 սմ3 ծավալ ունեցող միանման չորսուներից։ Գտե՛ք այդ մարմինների ծավալները և որոշե՛ք, թե նրանցից որոնց ծավալներն են իրար հավասար։

5 x 8 = 40 (սմ3)

Պատ՝ 40 սմ3։

4 x 8 = 32 (սմ3)

Պատ․՝ 32 սմ3:

4 x 8 = 32 (սմ3)

Պատ․՝ 32 սմ3:

Ընդ․ պատ․՝ Բ և Գ։