1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկայի հաշվետվություն

Սեպտեմբեր ամսվա մաթեմատիկական ֆլեշմոբ-2022թ. Երկրորդ մակարդակ

1. Նարեն, ճիշտ լրացնելով քայլերի հերթականությունը, (տե՛ս նկարը) նկատեց, որ երկու վանդակներում թվերը կրկնվում են: Ո՞ր տառերով վանդակներում են թվերը կրկնվում:

Подпись отсутствует
B և D վանդակներում

2. Գտեք ամենափոքր բնական թիվը, որն առանց մնացորդի բաժանվում է 10-ի և որի թվանշանների գումարը 10 է:

190

3. Ռաֆայելն Արեգից 3 անգամ շատ գիրք ունի։ Եթե Ռաֆայելը գրադարանից վերցնի ևս 7 գիրք, իսկ Արեգը՝ ևս 11 գիրք, ապա նրանց ունեցած գրքերի քանակները կհավասարվեն։ Սկզբում քանի՞ գիրք ունեին տղաներից յուրաքանչյուրը

11-7=4
2×3=6
2+11=13
6+7=13
2 Արեգ
6 Ռաֆայե

4. Ռոբոտ-խաղալիքը ամեն քայլի կարող է շարժվել 3 մետր աջ կամ 5 մետր ձախ: Ամենաքիչը քանի՞ քայլով ռոբոտ-խաղալիքը կարող է տեղաշարժվել ուղիղ 19 մետր աջ:

9 քայլ

5.Մարինեն ունի 60 կարմիր, 75 կանաչ և 45  նարնջագույն խորանարդ։ Նա  այդ խորանարդները  շարքերով շարեց այնպես, որ յուրաքանչյուր շարքում եղավ միևնույն գույնի խորանարդ և բոլոր շարքերի խորանարդների քանակները եղան իրար հավասար։Մարինեն ամենաքիչը քանի՞ շարք ստացավ:

45:15=3
75:15=5
60:15=4
3+4+5=12

6.Արամը  թղթից կտրեց 3×4 չափի երեք ուղղանկյուն և դրեց վանդակավոր թղթի վրա այնպես, ինչպես ցույց է տրված նկարում:  Քանի՞ վանդակ ծածկվեց միայն երկու ուղղանկյուններով:

Подпись отсутствует
15

7. Աշոտն իր ծննդյան օրն ասաց, որ  10 տարի հետո  կկարողանա ասել, որ 20 տարի առաջ 30 տարեկան էր: Քանի՞ տարեկան է հիմա Աշոտը:

30+20=50
50-10=40

8. Անին համարակալված պատկերներից ընտրեց երկու պատկեր և ստացավ աջ կողմի պատկերը: Ո՞ր համարի պատկերները նա  ընտրեց:

Подпись отсутствует

1 4

9.Վարդանը ամեն օր գրառում է այդ օրվա թիվը և ամիսը ու հաշվում ստացված թվանշանների արտադրյալը։ Օրինակ՝ սեպտեմբերի 28-ը նա գրում է 28.09 և հաշվում է արտադրյալը՝ 2⋅8⋅0⋅9=0: Ի՞նչ մեծագույն արտադրյալ նա կարող է ստանալ։

10. 1234 թվի մեջ հարևան թվանշաններով ստացվում  են հետևյալ երկնիշ թվերը՝  12, 23, 34: Քանի՞ նիշ ունի այն ամենափոքր թիվը, որում հարևան թվանշաններով կազմված երկնիշ  թվերից կարող են հանդիպել  11-ից մինչև 15-ը բոլոր թվերը:

Реклама
Հաշվետվություններ, Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկայի հաշվետվություն

Ապրիլյան հաշվետվություն

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանքներ

Հաշվետվություններ, Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկայի հաշվետվություն

Նորեմբերյան Հաշվետվությում

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 09․11․2021

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 10․11․2021

Մաթեմատիկա-լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա- լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա -լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա-լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա -լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա -լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա-լրացուցիչ աշխատանք

Հաշվետվություններ, Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկայի հաշվետվություն

Հաոկտեմբերյան Հաշվետվություն

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 04․10․2021

Մաթեմատիկական նախագիծ

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք 06․10․2021

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 07․10․2021

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք 12․10․2021

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 13․10․2021

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 13․10․2021

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք 14․10․2021

մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 41․10․2021

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 19․10․2021

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք 19․10․2021

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 19․10․2021

Մաթեմատրկա լրացուցչի աշխատանք 23․09․2021

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք 21․10․2021

Ուսումնական աշուն. 2021թ.

Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկայի հաշվետվություն

Ուսումնական աշուն. 2021թ.

1․ Հետևյալ թվերը գրի՛ր կարգային գումարելիների գումարի

տեսքով․

67484=60000+7000+400+80+4

35841=30000+5000+800+40+1

628841=600000+20000+8000+800+40+1

2․ Կատարի՛ր գումարումը և ստուգի՛ր հանումով

7124+1321=8445

Ստուգում

՝

8445-1321=7124

3․ Կատարի՛ր բազմապատկում և ստուգի՛ր բաժանումով:

112 x 6=672

Ստուգում

՝

672:6=112

4. Կատարի՛ր մնացորդով բաժանումը, ապա ստուգիր ճիշտ ես

կատարել այն։

69:7=9 (5մն.)

— Ստուգում՝

9×7=64

64+5=69

5․ Ի՞նչ թիվ պետք է գումարել 101-ին, որպեսզի արդյունքը հավասար

լինի 258-ի և 49-ի գումարին։

258+49=307

307-101=206

6․Երկու արտերից ցորեն հավաքեցին․ առաջին արտից՝ 3200կգ,

երկրորդից՝ 8800կգ։ Ապա ամբողջ բերքը տարան սայլերով։ Քանի՞

սայլ պահանջվեց, եթե նրանցից յուրաքանչյուրում տեղավորվում էր

400կգ ցորեն։

3200+8800=12000

12000:400=30

7․ Բազմահարկ շենքում կա 64 բնակարան, իսկ նրա հարևանությամբ

գտնվող չորս միանման շենքերում՝ 144 բնակարան։ Բազմահարկ

շենքում որքանո՞վ ավելի բնակարան կա, քան հարևան շենքերից

յուրաքանչյուրում։

144:4=36

64-32=32

8․ Երկու ցանկապատ ներկելու համար անհրաժեշտ եղավ 25 աման

ներկ՝ յուրաքանչյուրում 3կգ։ Առաջին ցանկապատը ներկելու համար

օգտագործվեց 24կգ ներկ։ Քանի՞ կիլոգրամ ներկ օգտագործվեց

երկրորդ ցանկապատը ներկելու համար։

25×3=75

75-24=15

Հաշվետվություններ, Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկայի հաշվետվություն

Սեպտեմբերյան հաշվետվություն

Մաեմամատիկա 03․09․2021

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք 07․09․2021

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 07․09․2021

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք 08․09․2021

Մաթեմատիկա լիացուցիչ աշխատանք 08․09․2021

Մաթենատիկա լրացուցիչ աշխատանք 09․09․2021

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 14․09․2021

Մաթեմատիկ լրացուցիչ աշխատանք 14․09․2021

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 15․09․2021

Մաթեմատիկաա լրացուցիչ աշխատանք 05․09․2021

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 16․09․2021

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք 17․09․2021

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 20․09․2021

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք 22․09․2021

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 22․09․2021

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք 23․09․2021

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 24․09․2021

Մթեմատիկա դասարանական աշխատանք 20․09․2021

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 28․09․2021

մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք 29․09․2021

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք 29․09․2021

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք 30․90․2021