Իմ հորինուկները, Իմ ձեռքերով

Եթե ես․․․

Եթե ես մեծ լինեի կբացեի կենդանիների  դպրոց, իմ աշակերտ կենդանիներին կսովորեցնեի իրար հետ չկռվել և հաշտ ու համերաշխ ապրել և եթե մարդիկ ուզենային նրանց վնասել, կենդանիները իրար կպաշտպանեին։

Реклама