2, 6-րդ դասարան, Անգլերեն

Թաթմանություն

A Lion and a Man chanced to travel in a company through the forest. They soon began to quarrel, for each of them boasted that he and his kind were far superior to the other both in strength and mind.

Now they reached a clearing in the forest and there stood a statue. It was a representation of Heracles in the act of tearing the jaws of the Nemean Lion.“See,” said the man, “that’s how strong we are! The King of Beasts is like wax in our hands!”

Առյուծնը ու մարդը պատահաբար ընկերակցությամբ ճանապարհորդեցին անտառով:Նրանք շուտով սկսեցին վիճել, քանի որ նրանցից յուրաքանչյուրը պարծենում էր, որ ինքը և իր տեսակը շատ ավելի բարձր են մյուսներից թե՛ ուժով, թե՛ մտքով։Այժմ նրանք հասան անտառի բացատին, և այնտեղ կանգնեցված արձանը։Դա Հերակլեսի պատկերն էր Նեմյան առյուծի ծնոտները պատռելու գործում: -Տե՛ս,- ասաց մարդը,- ահա թե որքան ուժեղ ենք մենք: Գազանների արքան նման է մոմի մեր ձեռքերում»։

Реклама