2, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաեմատիկա դասարանական-լրացուցիչ աշխատանքներ

 1. Հետևյալ պնդումներից ընտրե՛ք ճշմարիտները.
  ա) Սկյուռն ունի չորս թաթիկ։
  բ) Ավտոմեքենայի անիվները քառակուսու ձև ունեն։
  գ) Երկու թվերի գումարը զույգ թիվ է։
  դ) Գիրքն սկսել է քայլել։
  ե) Մայթերը նախատեսված են հետիոտների համար։
  զ) Ծառերը ծաղկում են գարնանը։
 2. Հետևյալ պնդումներից ընտրե՛ք կեղծերը.
  ա) Գիրքը և գրիչը տարբեր առարկաներ են։
  բ) Քարը փետուրից թեթև է։
  գ) Շենքը զուգահեռանիսի ձև ունի։
  դ) Աթոռը և սեղանը ֆուտբոլ են խաղում։
  ե) Նարդի խաղում են չորսով։
  զ) Ուղղանկյան անկյուններից մեկը հավասար է 30O-ի։
 3. Հետևյալ պնդումներից ընտրե՛ք ասույթները.
  ա) Հունիսը, հուլիսը և օգոստոսը ամառվա ամիսներ են։
  բ) Դեկտեմբերը, հունվարը և մարտը ձմեռվա ամիսներն են։
  գ) Ապրիլին ձյուն է եկել։
  դ) Լիճը թռել է տիեզերք։
  ե) Մարդը չի կարող ապրել առանց ջրի։
  զ) Ամեն մի երեխա ունի հայր ու մայր։
 4. Բերե՛ք կեղծ և ճշմարիտ ասույթների երկուական օրինակ։

կեղծ

Կուբիկ ռուբիկը անհնար է հավաքել։

Կարմիրը կապույտի երանգ է։

ճշմարիտ

ուղանկյան մակերերսը=լայնություն անգամ երկարություն

 1. Թենիսիստներից մեկը 35 խաղերից հաղթել է 24-ում, իսկ մյուսը
  25 խաղերից հաղթել է 12-ում։ Ո՞ւմ արդյունքն է ավելի լավ (եթե
  հաշվի առնենք շահած խաղերի քանակի հարաբերությունը բոլոր
  խաղերի քանակին)։

24/35 25/12

24×12=288 մյուսը

25×35=875 Թենիսիստներից մեկը

Реклама