2, 6-րդ դասարան, Պատմություն

Դաս և առաջադրանքներ

Դաս 1

հարցեր

  • Ի՞նչ նշանակություն ունեցավ Մագնեսիայի ճակատամարտը հայերի համար։
  • Ներկայացրե՛ք Արտաշես I-ին։

Աղբյուրներ
Դասագիրք, էջ 76-79

տեսաֆիլմ
 

Դաս 2
ԱՐՏԱՇԵՍ ԱՌԱՋԻՆԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ

  • Ներկայացրե՛ք Արտաշես I-ի ռազմական և վարչական բարեփոխումները։
  • Ինչու Արտաշես I-ն իրականացրեց հողային բարեփոխում։
  • Գնահատե՛ք Արտաշես l-ի գործունեությունը։

Աղբյուրներ
Դասագիրք, էջ 81-83
տեսաֆիլմ

Реклама