1, 6-րդ դասարան, Հաշվետվություններ

Առաջին ուսումնական շրջանի ամփոփում

Պատմության հաշվետվություն

Անգլերենի Հաշվետվություն

Հայոց լեզվի հաշվետվություն

Մաթեմատիկայի հաշվետվություն

Отчет по русскому языку

Պարի հաշվետություն

Բնագիտության հաշվետվություն

Реклама
1, 6-րդ դասարան, Հաշվետվություններ, Պատմություն

Պատմության հաշվետվություն

Պատմություն

Նախնադարյան հասարակության անկումը

Հայերի ծագումը

Միջագետքի առաջին պետությունները 

Վանի համահայկական թագավորությունը

ՀԻՆ ՓՈՔՐ ԱՍԻԱՆ ԵՎ ԱՐևԵԼՅԱՆ ՄԻՋԵՐԿՐԱԿԱՆԻ ԵՐԿՐՆԵՐԸ 

Վանի թագավորության հզորացումը

Պատմություն

Վանի աշխարհակալ տերությունը

Հարցեր

Համաշխարհային պատմություն։ Դաս և առաջադրանքներ

Защищено: Նախագիծ | Կարոլինա և Նարե | Պատմություն 

Պատմություն։ Դաս և առաջադրանքներ

Համահայկական առաջին թագավորության անկումը