1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու, Մայրենիի հաշվետվություն

Մայրենիի հաշվետվություն

 • Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում կարդացած ստեղծագործությնները առաջադրանքներով,

Քիթը 02․12․2022

Պաուլո Կոելիո | Սուրբ Ծննդյան հեքիաթ 07․12․2022

Եղևնին 08․12․2022

Խոսեի սանդալները 12․12․2022

Խստաշունչ ձմեռը և ցնցոտիավոր ծերունին 13․12․2022

Սուրբ Ծննդյան հեքիաթ սրինգ նվագող աղջկա մասին 16․12․2022

Սուրբ Ծննդյան ծառի ամենահայտնի լեգենդը 19․12․2022

 • Ստեղծագործական աշխատանքները, շարադրությունները,

Նոր տարին նորի սկիզբն է 13․12․2022

Հեքիաթային ձմեռ

 • Գործնական քերականության առաջադրանքները,

Հայոց լեզու Տնային աշխատանք 01.12.2022

Կաղանդի ծառ մը 06․12․2022

Դասարանկան աշխատանք 07․12․2022

Դասարանաակաան աշխատանք 08․12․2022

Դասարանական աշխատանք 13․12․2022

Защищено: Դասարանական 14․12․2022

Տնային աշխատանք 15․12․2022

Հայոց լեզու 21․12․2022

 • Գրադարանում կարդացած գրքերի հաշվետվությունը,

Գրադարանային հաշվետվություն

 • Գնահատե’ք դեկտեմբեր ամսվա ձեր աշխատանքը’ հիմնավորելով։ 
Реклама
1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

619 Հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
ա) +7 – ( –3 ) + 7 + ( –8 ) + ( –2),

7+3=10

10+7=17

17+(-8)=9

9+(-2)=7

գ) +2 – 44 – (–22 ) + 75 – ( –20 )=75

621 Տասնվեցհարկանի շենքի երկու հարևան մուտքերի վերելակները
կանգնած էին 12-րդ հարկում։ Մի վերելակը նախ բարձրացավ 2
հարկ, ապա իջավ 5 հարկ։ Մյուս վերելակը նախ իջավ 5 հարկ,
ապա բարձրացավ 2 հարկ։ Ո՞ր հարկերում կանգնած կլինեն
վերելակները։

12+2=14

14-5=9

12-5=7

7+2=9

 1. Գեղջկուհին ջրհորից ջուր հանելու համար դույլը 10 վայրկյանում
  իջեցնում է ջրհորի մեջ 90 սմ/վ արագությամբ։ Որքա՞ն է տևում
  ջրհորից մեկ դույլ ջուր վերցնելը, եթե գեղջկուհին ջրով լի դույլը
  բարձրացնում է 60 սմ/վ արագությամբ, և 12 վ էլ անհրաժեշտ է,
  որ դույլը լցվի։

10×90=10sm

90:60=15am

15+10+12=37

633

Գտե՛ք այն թիվը, որի`
ա) 3 %-ը հավասար է 60-ի,

x 100%

60 3%

100×60=6000

6000:3=2000

գ) 20 %-ը հավասար է 53-ի

x 100%

53 20%

100×53=5300

5300:20=265

634 Թվի 15 %-ը հավասար է 12-ի: Գտե՛ք այդ թվի`
ա) 5 %-ը, գ) 30 %-ը,

x 100%

12 15%

12×100=1200

1200:15=80

80×15:100=12

80×12:100=9 6/1