1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու

Տնային աշխատանք

Գործնական քերականություն

1. Բառերն ածանցների օգնությամբ այնպես փոխի՛ր, որ անձ ցույց տան: Թվի՛ր այն ածանցները, որոնց օգնությամբ անձ ցույց տվող բառեր ստացար:

Ա. Երգել, ուսուցանել, նկարել, գործել, բնակվել, հսկել, լողալ, վարել, հաճախել, գնել, որսալ, պահել, սուտ ասել, իշխել, վեպ ասել, այցելել, վրեժ առնել, երկրպագել:

Բ. Հունձ, ուղի, թագ, զեն(ք). դատ, ձի, այգի, հնոց, ջրաղաց, խանութ, նախիր, ուղտ, պարտեզ, էշ:

2. Տրված բառերից նոր բառեր կազմի՛ր -ական կամ -ային ածանցներով:

Օրինակ՝

մանուկ — մանկական:

լեռն -լեռնաշղթա 

քաղաք — քաղաքային

անձրև — անձևոտ

բարեկամ — բաեկամություն

շուն — շնանոց

անձ(ն)- անձնագիր

զինվոր, — զիմվորական

ցամաք, — ցամաքային

ծնունդ, — ծնդական

տուն — տնամերձ

անապատ, — անապատային

դյուցազն, — դյուցազնություն

հրեշտակ, — հրեշտակային

ստրուկ, — ստրկային

պետ, — պետություն

տոհմ, — տոհմական

խորհուրդ -խորհրդատու

Реклама