1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

559Կատարե՛ք հաշվումները` հանումը փոխարինելով գումարումով.

բ) –11 – 9=-2

դ) 8 – 2, =10

զ) –16 – 7=-9

560 Կատարե՛ք հանում.

բ) –48–(–25),=23

դ) –17 – (–34), =17

զ) –52 – (–2), -50

ը) 82 – (–3)=71

573Գտե՛ք գումարը.

գ) 22 + (–14) + (–30) + (–15) + 19,

+18
դ) (–33) + 25 + (–40) + (–25) + 80։

+8

Реклама