1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու

Դասարանաակաան աշխատանք

1. Բաղադրյալ բառեր կազմիր այնպե՛ս, որ տրված բառերի առաջին բաղադրիչները լինեն վերջում: Ի՞նչ է փոխվում:

Օրինակ՝

բռնակալ — լիաբուռ:

Գրական — ամսագիր

շնչասպառ – անշունչ

քնել – անքուն

ջրկիր – կաթնաջուր, ցեխաջուր, քաղցրաջուր

գլխարկ – անգլուխ

խմբավար – երգչախումբ

2. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառերով:

Նկարչին հատուկ — նկարիչ

 
ապուխտ դարձնել — ապխտել

 
աներևույթ դառնալ — աներևույթանալ

 
անօրեն բան — անօրինական


աշխույժ դառնալ — աշխուժանալ 


դաշույնով հարվածել — դաշույնահարել

 
անդունդի խորություն ունեցող — անդնդախոր


մառախուղով պատված — մառախլապատ:

3. Շարքի բոլոր բառերը, բացի մեկից, նույն ձևով են կազմված: Գտի՛ր օրինաչափությանը չենթարկվող բառը:

ա) Մեծամիտ, ձկնորս, կաթնաջուր, պայտաձև, արծաթափայլ:

բ) Գունագեղ, բարեգործ, փոշեկուլ, բառապաշար, սրամիտ:

Реклама