1, 6-րդ դասարան, Անգլերեն

English

1 Grammar

[A]

Write the words in the correct order.

Am/ I / an / town / old / from / Turkey / in

I am from an old  town in Turkey.

Are / friends / great / singers / my

My friends are great singers.

Fantastic / London / a / city / is

London is a fantastic city.

 Really / are / restaurants / Polish / good

Polish restaurants are really good.

[b]

Complete the sentences with the words in the box.

  Do, Are, Do, don’t, don’t, isn’t, Is, aren’t.

Do you like football?

My friends don’t like U2.

Are you from the USA.

She isn’t  Swiss, she’s Italian.

 Do your brothers like music?

Is Julia Roberts Australian?

 They aren’t British, they’re American!

 My mother and father don’t like pop music!

[c]

Complete the questions with question words in the box.

What, Where, Who, How, What.

1 A: What is this?

B: It’s a Brazilian flag.

2 A: How old is your brother?

B: He’s 14.

3 A: Who is your English teacher?

B: Mrs. Welch.

4 A: What are your names?

B: I’m Claire and this is Kate.

5 A: Where are you from?

B: I’m from Poland.

2 Vocabulary.

[a]

Write the countries.

1 Mexico.

2 Belgium.

3 Belgian

4 Italy.

5 Poland.

6  Turkey.

7 Japan.

8 Canada.

Write the nationalities for people from the countries in Exercise 2a.

[b]

1 Mexican.

2   Belgian

3    British

4      Italian

5     Polish

6     Turkey

7     Japanese

8     Canadian.

Underline the correct adfective in each sentence.

[c]

I like this book. Its great!

A: Do you like Paris?

B: Yes it’s a fantastic city!

A:This film is not very good.

 B: Yes you right. It’s awful.

We don’t like pizza it’s terrible.

Реклама
1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու

Ինձ երջանկացնում է

Մարդկանց տարբեր բաներ են երջանկացնում։Օրինակ մեկի համար երջանկությունը մեծ տուն ունենալն է, մեկ ուրիշը երջանկանում է իր երեխաներով ,մեկ այլ մարդու համար էլ երջանկությունը շքեղ մեքենա ունենալն է, այդպես շարունակ։Իհարկե այդ ամենը կարևոր են, բայց երկրորդական։Կարևոր է առաջնայինը երկրորդականից տարբերել։Ամեն ինչ պարբերաբար կարելի է փոփոխել,իսկ ընտանիքը անփոփոխ է։ Դրա համար էլ պետք է երջանկությունը հասկանալ և կառուցել նրանց շուրջ։Պետք է միշտ հիշել,որ երջանկության ամենագլխավոր բանալին սերն է , եթե մարդ չգիտի սիրել, երբեք երջանիկ չի կարող լինել։

1, 6-րդ դասարան, Ռուսաց լեզու

Лучшие друзья

Однажды маленький мальчик по имени Андрей нашёл волшебную книгу․ Он прочитал всю книгу до конца. В самой последней страничке книги лежала бумажка в бумажке было написано<<Если вы хотите волшебные слова в 00:00 и произнесите имя того героя кого хотите освободить>>.

Наступила полночь Андрей прочитал заклинание и произнёс имя <<Аня>>.Аня выбралась из той книги и сказала.

-Спасибо Андрей что освободил меня.Я уж думала что навсегда застряну в этой книге

-Да не за что давай быть друзьями.

-Давай

Итак они с Андреем стали лучшими друзьями.

1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

 1. Ճի՞շտ է արդյոք, որ այն ամբողջ թիվը, որը հավասար չէ զրոյի՝
  ա) չի կարող հավասար լինել իրեն հակադիր թվին.
  բ) կարող է ունենալ նույն նշանը, ինչ որ նրան հակադիր թիվը.
  գ) բացասական է, եթե նրան հակադիր թիվը դրական է։
 1. Տրված են A (–11), B (+17) կետերը։ Գրե՛ք՝
  ա) C կետի կոորդինատը, եթե այն հակադիր է A կետին, 11
  բ) D կետի կոորդինատը, եթե այն հակադիր է B կետին։ -17
 1. Նվազման կարգով դասավորե՛ք հետևյալ թվերը.
  –1, +2, 0, –14, –7, +18, –3, +11։

18,11,2,0,-1-3,-7-14

 1. Երկու բրիգադ միաժամանակ սկսեցին փորել 225 մ երկարությամբ
  թունելը՝ շարժվելով իրար ընդառաջ։ Առաջին բրիգադը մեկ օրում
  1/2մ-ով ավելի էր անցնում, քան մյուսը։ Մեկ օրում քանի՞ մետր էր
  փորում բրիգադներից յուրաքանչյուրը, եթե հայտնի է, որ նրանք
  հանդիպեցին աշխատանքը սկսելուց 50 օր հետո։
1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու

3232654218

1. Փակագծերում տրված բառերից մեկն ընտրի՛ր ու պահանջվող ձևով գրի՛ր հարցում արտահայտող բառի փոխարեն:

Զարդասեղանին ինչե՞ր էին դրված: (Սանր, սանրել)

Թե մազերը ի՞նչ աներ ու լվացվեր, կտեսնեիք, որ սիրուն երեխա է: (Սանր, սանրել)

Նվերը մի գեղեցիկ ի՞նչ էր: (Սանր, սանրել)

Նա մի շատ բարի ո՞վ էր: (Կախարդել, կախարդ)

Եթե իրոք ի՞նչ աներ, մուկ կդառնայիր: (Կախարդել, կախարդ)

Եկողն ամենաչար ո՞վ էր: (Կախարդել, կախարդ)

Հավաքվեցին չար ու բարի ովքե՞ր: (Կախարդել, կախարդ)

Պատին մի աղջկա ի՞նչ էր կախված: (Նկարել, նկար)

Սիրով որ ի՞նչ աներ, նկարը սիրուն կստացվեր: (Նկարել, նկար)

2. Ընդգծված դարձվածքները փոխարինի՛ր հոմանիշ բառերով:

Փարիզից Վարշավա թռչելիս լեհ կինոդերասան Ցիբուլսկու աչքով ընկավ, որ կողքի ուղևորը սիրտը դող ընկած նստած է: Նա փորձեց հարևանին սիրտ տալ:

— Մեր օրերում ինքնաթիռով թռչելը դատարկ բան է,- ասաց,- նույնիսկ ավտոմեքենան ավելի վտանգավոր է: Էս քանի օրը բարեկամներիցս մեկի մեքենայի գլխին ինքնաթիռ ընկավ:

3.Տրված դարձվածքներն արտահայտի՛ր մեկական բառերով:

Պատի ծեփ դառնալ, պայման կապել, քիթը կախել, բերանը բաց մնալ, իրեն պատեպատ տալ:

4. Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմի՛ր՝ մի դեպքում դրանք գործածելով ուղիղ իմաստով, մյուս դեպքում՝ որպես դարձվածք:

Մատը մտցնել բզեզի բույնը, լեզու առնել, մատը կծել, ոսկոր ու կաշի դառնալ, գլուխը յուղել, մատից փուշ հանել, գլխին քար գցել:

1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու

Կուզեի լինել

Երբ առավոտյան ժամը ութը խփում է, և ես մեր նեղ փողոցով ճամփա եմ ընկնում դեպի դպրոց, ամեն օր դեմս ելնում է մանրավաճառը. <<Ասե~ղ ու թե~լ, քորո~ց, մատանի~, սիրուն օղե~ր»- կանչում է նա: Եվ ստիպված չէ բնավ շտապելու, ստիպված չէ անպատճառ այս կամ այն փողոցում լինելու, ստիպված չէ այսինչ տեղը գնալու և մանավանդ այսինչ ժամին անպայման տուն վերադառնալու:Կուզեի ես էլ մանրավաճառ լինել, թափառել ամբողջ օրը ճամփաների վրա ու կանչել. ՙԱսե~ղ ու թե~լ, քորո~ց, մատանի~, սիրուն օղե~ր»:Երբ իրիկունները  վերադառնում եմ դպրոցից, միշտ հանդիպում եմ պարտիզպանին, որ իր ցանկապատի ետևում հող է մշակում:Բահը ձեռքին` անում է այն, ինչ որ սիրտն  ուզում է` փոշոտում է հագուստները: Եվ ոչ մեկից նկատողություն չի ստանում, երբ արևի տակ վառվում է կամ թրջվում է անձրևից:Կուզեի ես էլ պարտիզպան լինել, մշակել իմ պարտեզը, և ոչ մեկը իմ փորելը չարգելեր:Երբ մութն ընկնում է, ու մայրիկս ինձ ուղարկում է անկողին, իմ բաց պատուհանից տեսնում եմ հաճախ մեր փողոցի պահապանին, որն իջնում և բարձրանում է հաստ փայտը ձեռքին:Փողոցը մութն է ու լռիկ. և հեռվում` ցցի վրա տնկած լապտերը կարծես մի հրեշ լինի` մեկ հատիկ կարմիր աչքով:Իսկ պահապանի ձեռքին երերում է  լապտերը, որը քարշ է տալիս իր երկար ստվերի հետ ու բնավ անկողին չի մտնում:Կուզեի ես էլ պահապան լինել, ամբողջ գիշերը քայլել փողոցներով և լապտերովս ստվերները փախցնել:  

Հեղինակ՝ Ռուբինդրաթ Թագոր

Աղբյուրը

Հարցեր

 1. Գրի՛ր տրված բառերի բացատրությունը: 

    մանրավաճառ-Մանր իրեր վաճառող առևտրական:

    բնավ- Բոլորովին, ամենևին

    պարտիզպան-Պարտեզ պահող՝ մշակող:

    պարտեզ-այգի

    լապտեր-Լուսավորման ապակյա անոթ, որի մեջ դնում են լույսի աղբյուրը

    երերալ-Մեղմորեն այս ու այն կողմ շարժվել՝ տարուբերվել՝ տատանվել

2. Ինչից էր դժգոհ տղան: Ո՞ր հատվածներից է դա երևում:

Նա դժգոհում էր նրանից,որ նա գնում է դպրոց դաս է անում և իր մտածելով տանջվում։

Կուզեի ես էլ մանրավաճառ լինել, թափառել ամբողջ օրը ճամփաների վրա ու կանչել. ՙԱսե~ղ ու թե~լ, քորո~ց, մատանի~, սիրուն օղե~ր»:

3.Ինչի՞ց կարող էին դժգոհել, ի՞նչ կարող էին ցանկանալ

 • մանրավաճառը

Մանրավաճառը կարող էր դժգոհել նրանից,որ ամբողջ օրը տանջվու է կանչու է Ասե~ղ ու թե~լ, քորո~ց, մատանի~, սիրուն օղե~ր բայց նրան ուշադրությու եին դարձնում քչերը

 • պարտիզպանը

Պարտիզպանը կարող էր դժգոհել նրանից,որ ամբողջ օրը տանջվում է ֆիզիկապես և հոքնում է։

 • պահապանը

Պահապանը կարող էր դժգոհել նրանից,որ ամբողջ գիշեր տանջվում է և քնելու փոխարեն պահակություն էր անում։

1, 6-րդ դասարան, Ռուսաց լեզու

Волшебная книга

Жила-была девочка по имени Аня. Аня была очень умной девочкой и она просто обожала читать она читала любую книгу которая попадётся ей под руку. Однажды бабушка подарила Ане книгу но книга была не простая а волшебная. Когда был вечер Аня открыла книгу и начала читать. Когда часы пробили двенадцать вдруг герои книги начали разговаривать. Аня очень испугалась ну потом она взяла книгу и начала разбираться в чём дело. Герои книги позвали Аню в свой мир. Аня пошла в мир сказок не дочитав книгу до конца оказывается в книге не хватало одной героини и этой героини стала Аня .Аня такие не выбралась из той книги.

1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու

Աշխարհը շուռ է եկել

Ալիս անունով մի ագռավ էր ապրում։ Ավելի ծույլ ագռավ աշխարհը դեռ չէր տեսել։ Երբեմն նա նոյնիսկ թռչելիս էլ էր քնում եւ շատ զարմանալի ու տարօրինակ երազներ էր տեսնում։

Մի անգամ նա այնքան խորն էր քնել, որ սկսեց շրջված թռչել, եւ մինչ թռչում էր՝ մի երազ տեսավ․ շրջված երազ…

Մռռան կատուն շատ էր սիրում մկներ որսալ։ Սպիտակեղենի զամբյուղում երկու մկնիկ տեսնելով, գաղտագողի մոտեցավ նրանց։

— Տե՛ս, տե՛ս՝ կատուն,— ասաց մի մուկը՝ մյուսին։— Հիմա մենք նրան կորսանք։

Մռռանը զարմացավ․ «Գժվե՞լ են… Մի՞թե մկները կատուներ են որսում»,— մտածեց նա։

Բայց երբ մկնիկները սկսեցին հալածել նրան, Մռռանը զարմանքից, առանց ետ նայելու հազիվ կարողացավ փախչել։

«Այսպիսի կյանք չի լինի․ ամեն ինչ հակառակ է, ամեն ինչ շրջված»,— մտածեց կատուն։

Ու այդ պահին էլ նրա դիմաց ելավ Հաֆ անունով վիթխարի շունը։ Հաֆը զայրացած գռմռաց Մռռանի վրա։

Մռռանը այն է, ուզում էր փախչել ու թաքնվել ծառի կատարին, բայց հանկարծ մտածեց․ «Եթե այս աշխարհը շուռ է եկել, ուրեմն Հաֆը ինքը պիտի փախչի ինձնից»։

Եվ Մռռանը նետվեց Հաճի վրա, իսկ Հաֆն էլ, հասկանալի է, հազիվ կարողացավ փախչել ու ազատել իր գլուխը։

«Այս ինչ հրաշք է,— մտածեց Մռռանը։— Կատուները շներին են հալածում, մկները կատուներ են որսում… Կյանքումս այդպիսի բան չեմ տեսել»։

Նրա աչքն ընկավ ճանապարհին ու տեսավ մի կաթնավաճառ, մի սայլակ ու մի ձի։

Սայլակին լծվել էր կաթնավաճառը, իսկ ձին նստել էր սայլակի վրա ու քշում էր նրան․ «Նո֊ո՜»։ Եվ կաթնավաճառն էլ հնազանդվելով, արագացնում էր ընթացքը։

Հետո Մռռանը հանդիպեց երկու երեխայի, որոնք իրենց ծնողների հետ էին։ Ու այդ երեխաները կշտամբում էին ծնողներին․

— Անպիտաններ… Հիմա տուն կհասնենք, եւ դուք անմիջապես կպառկեք քնելու։ Որպես պատիժ՝ ընթրիքից կզրկվեք։

— Ի֊ի֊ի՜… Էլ չենք անի,— հեծկլտում էին ծնողները։

Արդեն մթնում էր, բայց լուսնի ու աստղերի փոխարեն երկնքում փայլեց արեւը։

«Բայց հիմա գիշեր է,— մտածեց Մռռանը։— Իսկ գիշերով երկնքում հայտնվում են լուսինն ու աստղերը, էլ ի՞նչ գործ ունի այստեղ արեւը»։

— Հապա, հեռացի՛ր,— ասաց նա արեւին։

— Չեմ հեռանա,— ասաց արեւը։— Այս աշխարհը շուռ է եկել, եւ ես էլ պետք է գիշերները լուսավորեմ, որպեսզի ցերեկով էլ մի քիչ խաղալու ժամանակ ունենամ։

«Սրա վերջը ի՞նչ է լինելու»,— սարսափահար մտածեց Մռռանը։ Եվ պատահաբար վեր նայելով, տեսավ Ալիսին, որ թռչում էր շրջված՝ ոտքերը դեպի վեր։

— Հե՜յ, Ալիս։ Արթնացի՛ր,— գոչեց նա։

Ալիսը արթնացավ ու շարունակեց թռչել, ասես ոչինչ էլ չէր եղել։ Հենց այդ պահին էլ արեւը մայր մտավ, լուսինը ծագեց, աստղերը փայլեցին, կաթնավաճառի ձին սկսեց ինքը քաշել սայլակը, Հաֆը ընկավ Մռռանի ետեւից, իսկ Մռանն էլ մկներին այնքան հալածեց, մինչեւ նրանք դարձյալ թաքնվեցին սպիտակեղենի զամբյուղում։ Մռռանը զգաց, որ քաղցը տանջում է իրեն եւ խոհանոց շտապեց՝ ձուկ ուտելու եւ վրայից էլ կաթ խմելու համար։

Իսկ ծույլիկ Ալիսը վերադարձավ ծառի կատարին գտնվող իր բույնը, տեղավորվեց ու նորից քնեց։

— Ղա՜,— ասաց նա քնելիս։— Ինչ զվարճալի երազ էր։

 • Ինչո՞ւ է հենց ծույլերի երազներում աշխարհը շուռ գալիս:

Ալիսի երազում աշխարհը շուռ է գավիս,որոհետև նա գլզի վայր էր քնել։

 • Պատմիր, թե ինչ պատահեց, երբ դու հայտնվեցիր շուռ եկած աշխարհում

1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմտիկա լրացուցիչ աաշխատանք

475․Դրակա՞ն, թե՞ բացասական է թիվը, եթե նրա հակադիր թիվը՝
ա) դրական է

բացասական է

բ) բացասական է

Դրական է

գ) հավասար է զրոյի

այդպիսի թրվ չկա

 1. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու
  դեպքում հավասարությունը ճիշտ կլինի.
  ա) – 35 = 35, բ) – 81 = 81, գ) – 44 = –44, դ) – 125 = –125։
 1. Գտե՛ք ամենամեծ և ամենափոքր թվերը.
  –1, +2, +7, –6, +5, 0, –11(փոքր), +10(մեծ), –9, +2։
 1. Մարմինը, որի զանգվածը Երկրի վրա 1 կգ է, Լուսնի վրա ունի 160 գ զանգված։ Լուսնի վրա որքա՞ն կլինի այն մարմնի զանգվածը, որի զանգվածը Երկրի վրա 250 կգ է։

160×250=40

1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեատիկա դասարանաական աշխատանք

474. Գրե՛ք և ընթերցե՛ք տրված թվին հակադիր թիվը.

ա) –8 — +8

բ) –11 — +11

գ) +3 — -3

դ) +18 — -18

ե) –200 — +200

զ) +137 — -137

է) –32 — +32

ը) –41 — +41:

476. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում հավասարությունը ճիշտ կլինի.

ա) – -35 = 35

գ) – 44 = – 44

477. Լրացրե՛ք աղյուսակը` սյունակների դատարկ վանդակներում գրելով նշված թվերին հակադիր թվերը.

483. Աճման կարգով գրե՛ք հետևյալ թվերը.

Реклама

about:blank

ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ

–2, –10, +1, 0, –6, +32, –9, –27, +14։

-27, — 10, -9, -6, -2, 0, +1, +14, +32:

488. Աղաջրում յուրաքանչյուր 50 մաս ջրին ընկնում է 3 մաս աղ։ Քանի՞ գրամ աղ կա 3710 գ աղաջրում։

Լուծում

493. Անհրաժեշտ էր կազմել 1920 գիրք: Կազմարարներից մեկը կարող էր այդ աշխատանքը կատարել 16 օրում, մեկ ուրիշը24 օրում, երրորդը 48 օրում: Քանի՞ օրում նրանք կավարտեին աշխատանքը, եթե աշխատեին միասին:

Լուծում

 1. 1920 : 16 = 120 գիրք – I

1920 : 24 = 80 գիրք — II

1920 : 48 = 40 գիրք — III

120 + 80 + 40 = 240 միասին

1920:240=8 օր

Պատ․՝ 8 օրում։