1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու

Նոյեմբեր ամսվա կադացած գիրքը

Նոյեմբեր ամսվա ընդացքում ես կարդացի 100 փաստ գիտույուն գիրքը։Այ գիրքը շատ հետաքրքիր և ուսուցողական էր ես բազմատիվ նոր բաներ սովորեցի։Գիրքը ինձ շատ դուր եկավ և ես այն խորհաուրդ կտաի բոլորին։

Реклама
1, 6-րդ դասարան, Պատմություն

Պատմություն

• Որտե՞ղ է Միջագետքը, ի՞նչ սահմաններ է ընդգրկում։

Միջագետքը Եփրատ և տրգրիս գետերի միջև։


• Միջագետքում ինչպե՞ս ձևավորվեցին առաջին պետությունները։

Ցեղերը մրավորվեցին և ստեղծեցին պետություններ օրինակ Եգիպտեսը։


• Ներկայացրեք Հին Եգիպոսի ձևավորման պատմությունը, նշանավոր արքաների գործունեությունը։


• Ե՞րբ Փոքր Ասիայում ձևավորվեցին պետություններ։

Մ․Թ․Ա 3 —- րդ հազարամյակի վերջերին։


• Պատմե՛ք Խեթական պետության մասին։

Խեթերի պետությունը ստեղծվել է Ք.ա․ մոտավորապես 18-րդ դարում 1-ին կեսին;

1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

  1. Եթե դրական ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը հավասար է 9-ի,
    ինչի՞ է հավասար նրա հակադիր թվի բացարձակ արժեքը։

9

  1. Իրար հավասա՞ր են արդյոք հակադիր թվերի բացարձակ
    արժեքները։ Պատասխանը հիմնավորե՛ք։

այո

օրինակ |-4582|=+4582

+|4582|=+4582

504Հաշվե՛ք.


ա) |– 6| + |4|, =10

դ) |– 50| + |– 4|, =54

է) |– 18| · |– 21|,=378


բ) |21| – |6|,=15

ե) |31| + |27|, =58

ը) |44| : |– 4|,=11


գ) |– 3| – |– 1|,=2

զ) |15| · |– 12|, 180

թ) |– 210| : |– 15|=14

  1. Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնք աստղանիշի տեղում
    գրելու դեպքում երկու անհավասարություններն էլ ճիշտ կլինեն.

բ) – 4 < * < 0,

-3,-2,-1

դ) – 3 < * < 3,

-2,-1,0,1,2

զ) –1< * < 1։

0

520 Բերե՛ք երկու տարբեր ամբողջ թվերի այնպիսի երկու զույգերի
օրինակներ, որոնցում՝

ա) առաջին զույգի ավելի մեծ թիվը փոքր լինի երկրորդ զույգի
ավելի փոքր թվից,
-8<-5

8>5