1, 6-րդ դասարան, С рубрикаий, Բնագիտություն

Քիմիական նյութերի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա

 1. Հողի ու ջրի ,թռչունների ու ձկների ,վայրի գազանների պահպանման համար ի՞նչ միջոցներ են ձեռնարկվում:
 2. Որո՞նք են թթվային անձրևների առաջացման պատճառները,և ի՞նչ հետևանքներ կարող են դրանք ունենալ:
 3. Ինչու՞ չի կարելի այրել կենցաղային աղբը:
Реклама
1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու

Զրույց գեղեցիկի մասին

Ժամանակով մեր հարուստ Անի քաղաքում մի շատ ունևոր իշխան էր ապրում։ Մեծամեծ կալվածների և անհուն գանձերի տեր` նա ուներ միայն մի դուստր, մի չքնաղ էակ, որ երբ դուրս էր գալիս հորապարանքիքարե պատշգամբը` ասես արև էր ծագում ամպի միջից, իսկ երբ ելնում էր փողոց` տաճար գնալու կամ զբոսնելու, ամենքը` մեծ թե փոքր, մարդ թե կին, ակամա կանգ էին առնում և, ամեն ինչ մոռացած, նայում նրան…

Սակայն փառասեր հայրը` այդ հարուստ իշխանը, դրանով չէր գոհանում. ցանկանում էր, որ իր դուստրն ավելի գեղեցիկ ու չքնաղ երևա, որ ոչ մի իշխանուհի և ոչ մի հոգեղենչկարողանա մրցել նրա հետ, ու այդ նպատակով նա Բյուզանդիայից բերում էր դստեր համար պես-պես զարդեր, կերպաս հագուստներ, գլխանոցներ՝ արծաթ ու ոսկի թելերով բանված… կանչում էր կարող ու հարդարող վարպետուհիներ, որ հագցնեն իր դստեր, որ զուգեն-զարդարեն նրան մեծագին քարերով՝ զմրուխտով, մարգարիտներով, գոհարներով…

Ապա կանչում էրաշխարհ տեսած, բանիմաց ու ճաշակով մարդիկ, որ տեսնեն իր դստեր գեղեցկությունը, հիացումի խոսք ասեն և գոհացնեն իր փառասեր հոգին… Եվ նրանցից ոմանք, իրոք, իշխանինշողոքորթելու համար, գովաբանում էին նրա ճաշակը, նրա դստեր գեղեցկությունը, հասակը, արդուզարդը. ոմանք խորհուրդ էին տալիս միմանյակիփոխարեն նրա պարանոցին կապել երկուսը, անգամ երեքը, իսկ սև գիշերագինդերի փոխարեն ականջներից կախել ադամանդակուռ ոսկե օղեր, որ իրենց փայլով ուցոլքովծիածանեն նրա դեմքի շուրջը` իշխանադստեր գեղեցկությունն առավել շքեղ դարձնելու։

Լսում էր իշխանը հրավիրյալներին և սիրով կատարում նրանց խորհուրդները` հագցնում էր դստերը նոր մետաքսյա հագուստներ, պարանոցին կապում էր գոհարազարդ ու մարգարտաշար մանյակներ, ականջներից կախում էրհրացոլադամանդե օղեր, գլխին դնում էր շողշողուն ակնաքարերով գլխանոց կամ արևափայլ հերկալներ։ Բայց իշխանին դարձյալ չէին գոհացնում այդ ամենը. նրան թվում էր, թետակավինքիչ էպճնվածիր դուստրը, թե նրա գեղեցկությունը ցուցադրելու համար պետք են ավելի ճոխհանդերձներու շքեղ զարդեր։

Ու ահա մի օր այս փառամոլ իշխանը կանչում է Տրդատ ճարտարապետին, այն բազմափորձ ու հմուտ մարդուն, որ կառուցել էր Անիի գեղեցիկ տաճարներն ու ապարանքները. այն մեծ արվեստագետին, որիհամբավըթնդում էր ողջ Բյուզանդիայում… կանչում է իր ապարանքն ու ասում.

— Ճարտարապետ եղբայր, խնդրում եմ, տուր ինձ խորհուրդ, թե ինչպե՞ս հագցնեմ ու զուգեմ իմ դստեր, որ նրա գեղեցկությունն երևա առավել լավ։

Ասում է ու հրամայում սպասուհիներին, որ բոլոր հագուստները հերթով հագցնեն իր դստեր, զուգեն նրան բոլորակնակուռ զարդերով…

Եվ, ամեն մի հանդերձից ու զարդից հետո, հարցնում է.

— Ինչպե՞ս է, ճարտարապետ եղբայր։

Եվ Տրդատն ամեն անգամ օրորում է ալեհեր գլուխը.

— Ոչ, իշխան, հանեցե՛ք, վերցրե՛ք…

Եվ երբ վերցնում են բոլոր զարդերն ուպաճուճանքները, և իշխանադուստրը մնում է միայն մի պարզ հագուստով, որի տակից երևում են նրասլացիկմարմնի համաչափ գծերն ու ներդաշնակությունը, իսկ գլուխն ու ականջներն ազատվում են մեծագին ակնաքարերից, օղերից, մեծ Տրդատն ասում է.

— Այսպե՛ս, միայն այսպես…

— Ուրե՞՜մն,— զարմանում է իշխանը։

— Գեղեցիկը, իշխան, կարիք չունի զարդի…

1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

445.Կոորդինատային ուղղի վրա նշված են կետեր.

A (-5)

B (-3)

C (-2)

D (1)

E (4)

F (6)

448. Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք –7, –5, –2, 0, +1, +4, +8, +10 թվերին համապատասխանող կետերը։

455. Ո՞րն է ամենամեծ բացասական ամբողջ թիվը։

-1

457. Գոյություն ունե՞ն արդյոք ամենափոքր բացասական և ամենամեծ դրական թվեր։

Գոյություն ունի և ին կարծիքով դա անվերջությունն է և -անվերջությունն է։

459. Ասե՛ք այն երեք հաջորդական ամբողջ թվերը, որոնցից՝


ա) ամենափոքրը –7-ն է,

-7,-6,-5,

բ) ամենամեծը –5-ն է։

-7,-6,-5

Без рубрики

Домашнее задание

Упражнение 1.Составь предложения и запиши связный текст:

Олины гладиолусы

 1. Разводит, Оля, гладиолусы
 2. вскопала, она, грядку, и, посадила, цветов, рассаду
 3. лето, всё, она, цветы, поливала, выпалывала, траву, сорную
 4. распустились, в, августе, цветы, пышные

Упражнение 2 Прочитайте предложения, вставьте подходящие по смыслу слова.

В ночном ……………. ярко сверкают звёзды.

Стая крикливых журавлей пронеслась над ………… .

Осенью на приусадебном ……………. дети собрали хороший урожай.

Я с ………….. прочитал интересный детектив.

На ……….. русского языка мы писали сочинение.

Слова для справок: урок, небо, участок, поле, друг.

Упражнение 3 .Допишите окончания.

Зимой на улиц… шёл сильный снегопад.

Метель понеслась и закружилась в снежном вальс…. .

Могучий лось тяжело пробирался по высокой густой трав…. .

Белым снег…. занесло все лесные тропинки .

Упражнение 1.Составь предложения и запиши связный текст:

Олины гладиолусы

 1. Разводит, Оля, гладиолусы
 2. вскопала, она, грядку, и, посадила, цветов, рассаду
 3. лето, всё, она, цветы, поливала, выпалывала, траву, сорную
 4. распустились, в, августе, цветы, пышные

Упражнение 2 Прочитайте предложения, вставьте подходящие по смыслу слова.

В ночном ……………. ярко сверкают звёзды.

Стая крикливых журавлей пронеслась над ………… .

Осенью на приусадебном ……………. дети собрали хороший урожай.

Я с ………….. прочитал интересный детектив.

На ……….. русского языка мы писали сочинение.

Слова для справок: урок, небо, участок, поле, друг.

Упражнение 3 .Допишите окончания.

Зимой на улиц… шёл сильный снегопад.

Метель понеслась и закружилась в снежном вальс…. .

Могучий лось тяжело пробирался по высокой густой трав…. .

Белым снег…. занесло все лесные тропинки .

1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

442. Ի՞նչ թվերի են համապատասխանում այն կետերը, որոնք գտնվում են՝

ա) կոորդինատների սկզբից աջ,

Դրական թվերը

բ) կոորդինատների սկզբից ձախ։

Բացասական թվերը

444. Ի՞նչ կոորդինատ կունենա այն կետը, որն ունի՝

ա) կոորդինատների սկզբից երեք միավոր հեռավորություն դրա[1]կան ուղղությամբ,

+3

բ) կոորդինատների սկզբից հինգ միավոր հեռավորություն բա[1]ցասական ուղղությամբ։

-5

446. Գրե՛ք տառերով նշանակված կետերի կոորդինատները (տե՛ս նկ. 58)։

A+1

B+4

C+7

D+9

E-9

F-8

G-6

456. Որո՞նք են ամենամեծ և ամենափոքր երկնիշ բացասական ամբողջ թվերը։

10ամենամեծ

99ամենափոքր

458. Գրե՛ք ստորև բերված նախադասությունները՝ օգտագործելով + և – նշանները.

ա) Գիշերը օդի ջերմաստիճանը եղել է զրոյից 8օ ցածր, իսկ ցերեկը՝ զրոյից 2օ բարձր։

-8 +2

գ) Մեխիկո քաղաքը գտնվում է ծովի մակերևույթից 2240 մ բարձրության վրա, իսկ Աստրախան քաղաքը՝ ծովի մակե[1]րևույթից 25 մ ցածր։

+2240մ

-25մ