1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու

Գործնական քերականություն

2. Տեքստում կետերի փոխարեն տեղադրի՛ր տրված հականիշները:

 Հեռավոր-մերձավոր, ներկա-անցյալ, պատճառ-հետևանք, հանելուկ-լուծում, գրոհել-նահանջել, խաղաղ-անապահով:

Վերջին միլիոնավոր տարիների ընթացքում սառցադաշտերը մի քանի անգամ իջել են Սկանդինավյան լեռներից, նահանջել մինչև Միջերկրական ծով ու հետո կրկին գրոհել:

Սառցադաշտային ժամանակաշրջանը մեր մոլորակի խաղաղ անցյալն է:Եվ երկաում այդ շրջանին վերաբերող շատ  բան դեռ հանելուկ  է: Դեռ լուծում չունի այն հարցը, թե ինչի պատճառով են առաջացել այդպիսի ցրտերը: Չգիտենք նաև մեր մոլորակի դեմքին հայտնված բազմաթիվ «վերքերի» ստույգ պատճառները: Իսկ ի՞նչ է բերելու հեռավոր ապագան: Մարդկությունը կարո՞ղ է հուսալ, որ Երկրի վրա խաղաղ կյանք է սկսվելու, թե՞ մեր մոլորակին տիեզերական անապահով ապագա է սպասվում:

3.  Ծով ու ցամաք նկարագրի՛ր ինչքան հնարավոր է շատ հականիշներ գործածելով:

Ծովը ջրառատ է ամաքը անջուր,Ծովը մեծ է ցամացը փոքր,Ծով թաց է ցամաքը չոր,Ծովի մակարդակ ցածր է ցամաքինը բարձր,Ծովը ալոկոծ է ցամաքը հանգիտ։

4. Փակագծերում տրված բառերից մեկն ընտրի՛ր ու պահանջվող ձևով գրի՛ր կետերի փոխարեն: Ինչպիսի՞բառեր ստացվեցին:

Նկար շունը շատ նման էր մեր Բողարին: (Նկար, նկարել)

Եթե աղջկաս համար ծաղիկներ նկարել, աղջիկս շատ կուրախանա: (Նկար, նկարել)

Որ գանձը թաղել ծառի տակ ու գնա, հետո կգտնի՞: (Թաղել, թաղ)

Մեր թաղի տղաներն ամենաճարպիկն են: (Թաղել, թաղ)

Ի՛նչ էլ շահի, կուրախանա: (Շահ, շահել)

Դերձակի հետ շահի ծառաները մտան: (Շահ, շահել)

Բժշկի դուստրն է ընկերուհիս: (Բժիշկ, բժշկել)

Հիվանդին մայրդ թող բժշկի: (Բժիշկ, բժշկել)

Реклама
1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

414. x թիվը դրակա՞ն է, թե՞ բացասական, եթե`

ա) x=+ > 0

բ) x= — < 0:

Աճման կարգով թվարկե՛ք ամբողջ թվերը.

ե) –4-ից մինչև 0-ն,

-4,-3,-2,-1,0
գ) –6-ից մինչև 5-ը,

-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5

զ) –45-ից մինչև –40-ը։

-45,-44,-43,-42,-41,-40

  1. Համեմատե՛ք ամբողջ թվերը.
    ա) 0 > –3, դ) –1 < 1, է) –13 < 2,
    բ) –4 < 2, ե) 5 > –3, ը) –1000 < 1,
    գ) –3 > –10, զ) –16 < –12, թ) 25 > –25։

429.Գրե՛ք բոլոր միանիշ ամբողջ թվերը։

-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

430 Շրջանը սահմանագծող շրջանագծի երկարությունը 72 սմ է։ Գտե՛ք
այդ շրջանի սեկտորի աղեղի երկարությունը, եթե սեկտորի
անկյունը՝

ա) 90օ

360=72

90-x

90×72:360=18

բ) 10օ

360=72

10=x

10×72:360=2

գ) 45օ

360=72

45=x

45×72:360=8

դ) 5օ

360=72

5=x

5×72:360=1.2