1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

 1. Մրցամարտից երեք օր առաջ բռնցքամարտիկը սկսեց խստորեն
  հետևել իր քաշին և այդ պատճառով ամեն օր կշռվում էր: Առաջին
  կշռումը ցույց տվեց, որ նա նիհարել է 400 գ-ով, երկրորդը` որ նրա
  քաշն ավելացել է 300 գ-ով, իսկ երրորդից պարզվեց, որ նրա քաշն
  ավելացել է ևս 200 գ-ով: Այդ երեք օրում բռնցքամարտիկն ավելի
  թեթև՞, թե՞ ավելի ծանր դարձավ և որքանո՞վ։

ավելացրել է 100 գրամով

 1. Բազմահարկ շենքի տակ` առաջին հարկից երկու հարկ ներքև,
  ավտոկայանատեղ կա: Ո՞ր հարկում է ապրում այն մարդը, որը
  տուն հասնելու համար ավտոկայանատեղից բարձրանում է 11
  հարկ:

ավտոկայանատեղի=-2

-2+11=9իներորդ հարկուն

 1. Հետևյալ պնդումներից որո՞նք են
  ճիշտ.
  ա) Շրջանի տրամագիծն անցնում
  է նրա կենտրոնով։
  բ) Շրջանի տրամագծի երկարությունը միշտ զույգ թիվ է։
  գ) Բաղադրյալ թվերի մեջ չկա ամենամեծը։
  դ) Պարզ թվերի մեջ կա ամենամեծը։
  ե) Կենտ թվի և զույգ թվի արտադրյալը կենտ թիվ է։

402

Երկու բանվոր, միասին աշխատելով, կարող են աշխատանքը կատարել 12 օրում։ Քանի՞ օրում նրանցից առաջինը միայնակ կկատարի այդ աշխատանքը, եթե երկրորդն այն կատարում է 18 օրում

1) 1/12-1/18=1/36 (մնաց կատարելու)

2) 1:1/36=36 օրում   

Реклама
Без рубрики

Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք: 

Կարդա այսպես.

Լավ է կույր աչքով, քան կույր մտքով։

լաւ — լավ

կոյր — կույր

Բառարան

աչօք — աչքով

մտօք — մտքով

1.Նախադասությունը ժամանակակից հայերեն (աշխարհաբար) դարձրու:

 Գրաբար և աշխարհաբար նախադասությունները բարձրաձայն կարդա՛:

 Քո կարծիքով ո՞ր դեպքում է այն ավելի գեղեցիկ հնչում:

Իմ կարծիքով գրաբարը ավելի գեղեցիկ է։

2.Կոյր մտօք արտահայտությունն ինչպե՞ս ես հասկանում: Դրա հակառակ իմաստն 

Կոյր մտօք-Իմ կարծիքով կոյր մտօք արտահայտությունը նշանակուն է բթամիտ

կականիշ -սուր մտքով

արտահայտող բառը կամ բառակապակցությունը գտիր:

3.Մարդը կարո՞ղ է սրտով կույր լինել

4.Ինչպե՞ս ես հասկանում այս նախադասությունը (նախադասությունն ազատ և ընդարձակ փոխադրիր): 

Լաւ է մանուկ աղքատ եւ իմաստուն, քան զթագաւոր ծեր եւ անմիտ:

լավ էմանուկ ազքատ և իմաստուն,քան

 Կարդա այսպես.

լաւ — լավ

զթագաւոր — ըզթագավոր

(Նկատեցի՞ ր` ինչպես է կարդացվում ւ տառը:)

Բառարան

Քան զթագաւոր — քան թագավորը

1. Նախադասությունը փոխադրի՛ր աշխարհաբար: