1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու

Զարմանալի աշուն

Ես շատ եմ սիրում աշունը։Աշունը անենազարմանաի եղանակն է։ Աշնանը եղանակը զարմանալիորեն և տաք է , և ցուրտ։ Աշունը զարմանալի է նաև իր գույներով։Տարվա այս եղանակին տերևները փոխում են իրենց գույները՝կանաչից դառնալով դեղին, կարմիր,ոսկեգույն, նույնիսկ լինում են մի քանի գույն ունեցող տերևներ։Աշնանը կարելի է հաշվել բազմաթիվ գույներ և երանգներ։Աշունը գույների եղանակ է։ Գունավոր են ոչ միայն տերևները, այլև մրգերն ու բանջարեղենները։Խաղող, տանձ, դեղձ , սերկևիլ ու նուռ, գազար, կաղամբ և դդում․․․միայն տեսեք, թե գույների ինչպիսի բազմազանություն է և քանի գույն կարելի է հաշվել։

Աշնանը ոսկեզօծվում են հատկապես ճանապարհները, դրանք կարծես գունավոր գորգ լինեն փողոցներին, իսկ տերևների խշշոցն ու քամու մեղմ ձայնը անսահման գեղեցիկ երաժշտություն են հիշեցնում։

Աշունը երազելու եղանակ է։

Реклама
1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

ա) 10 տաքություն, +10

գ) 3 ցուրտ, -3
բ) 0-ից 7 ցածր, 0—-7

դ) 0-ից  8 բարձր: 0—+8

398. Գտե՛ք ուղղանկյան մակերեսը, եթե յուրաքանչյուր շրջանագծի շառավիղը 3 սմ է (տե՛ս նկ. 53)։

1) 3 x 2 = 6 սմ

2) 6 x 5 = 30 (սմ) – երկարություն

3) 6 x 3 = 15 (սմ) – լայնություն

4) 30 x 15 = 450 (սմ2):

1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասաանաակաան աշխատանք

388․ Տրված են — 5,  — 3, 1/2 , + 5, + 10,  — 2,  0, +4, 3 1/3 թվերը: Նրանցից դո՛ւրս գրեք ամբողջ թվերը:

Պատ․՝ — 5,  — 3, — 2, 0, + 5, + 10, + 4:

390․ Թվանշաններով և + կամ – նշանի միջոցով գրի՛ առեք բարձրու[1]թյունները և խորությունները.

 ա) Արագած լեռան բարձրությունը չորս հազար իննսուն մետր է։ +

բ) Մոնբլան լեռան բարձրությունը չորս հազար ութ հարյուր յոթ մետր է։ +

գ) Կազբեկ լեռան բարձրությունը հինգ հազար երեսուներեք մետր է։ +

դ) Բայկալ լճի խորությունը հազար վեց հարյուր քսան մետր է։ —

ե) Արաբական ծովի խորությունը հինգ հազար ութ հարյուր երեք մետր է։ —

զ) Ալեուտյան իջվածքի խորությունը յոթ հազար ութ հարյուր քսաներկու մետր է։ —

 է) Ֆիլիպինյան իջվածքի խորությունը տասը հազար չորս հարյուր իննսունյոթ մետր է։ —

397․ 9 սմ շառավիղ ունեցող քանի՞ գնդակ կտեղավորվի խորանար[1]դաձև տուփում, որի կողը 108 սմ է։

Լուծում

108 : 18 = 6

6 x 6 x 6 = 216

Պատ․՝ 216 գնդակ։