1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրաչուցիչ աշխատանք

  1. Կազմե՛ք թվային արտահայտություն՝ պատկերի (տե՛ս նկ. 39)
    մակերեսը հաշվելու համար և գտե՛ք նրա արժեքը։

7-5=2

2×4=8

7-2=5

5×5=25

25+8=33

303. Երկու թվերի գումարը 81 է, իսկ տարբերությունը՝ 17։ Գտե՛ք այդ թվերը։

81 — 17 = 64

64 : 2 = 32

32 + 17 = 49

Реклама
1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու

գործնական քերականություն

1. Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

Աղթամար կղզին Վանա լճի հարավ-արևելքում է, մեկ ժամվա ջրային ճանապար.ով է հեռու ցամաքից: Ծովը և բարձր, ապառաժոտ ափերը կղզին անմատչելի էին դարռնում ոսոխների համար: Գագիկը՝ Արծրունյաց առաջին թագավորը, հոյակապ շինություններով նոր կյանք տվեց Աղթամարին: Կղզին նրան փոքր թվաց՝ իր ընդարձակ նպատակներն իրականացնելու համար, ու նա ամբաբարտակով շրջանաձև կտրեց ծովի մի մասն ու ցամաքի վերածեց: Ժամանակի ընթացքում և՛ ամբարտակը, և՛ վիթխարի շրջապարիսպը, և՜ բարձր աշտարակներն ու բուրգերը ջրասուզ եղան:

2.  Երկու տեքստ ստացի՛ր կետերի փոխարեն մի դեպքում գրելով տրված հոմանիշներից առաջինը, մյուս դեպքում՝ երկրորդը: Ստացված տեքստերը համեմատիր. ո՞րն է ավելի մոտ բանավոր խոսքին:

Գերմանական մի քաղաքում տնային տնտեսուհիների մրցում է արվել: Ծրագրի մեջ մտնում էր նաև գրտնակներ շպրտելը: Ամենից ճիշտ գցող կնոջ ամուսնուն գերմանացի բոլոր տղամարդիկ խղճացին:

3. Տրված բառերն ըստ հոմանիշության բաժանի՛ր հինգ խմբի:

Դժբախտ, հին, փնթփնթան, հնամենի, անկայուն, տոկուն, երերուն, թշվառ, դիմացկուն, հնօրյա, դժգոհ, անբախտ, պինդ, հինավուրց, չարաբախտ, ամուր, վաղեմի, անհաստատ, խախուտ, դժկամ, ապերջանիկ, տարաբախտ, դողդոջուն:

Դժբախտհին,փնթփնթանանկայունտոկուն
թշվառհնամենիդժգոհ,անհաստատդիմացկուն
տարաբախտ վաղեմիդժկամ խախուտպինդ
անբախտհնօրյադողդոջունամուր
ապերջանիկ հինավուրց
չարաբախտ

4. Ուրբաթ օրերը գրադարանում կարդացած գրքերի վերաբերյալ ներկայացնել հաշվետվություն պատումի կամ տեսանյութի տեսքով։ 

Ուրբաթ օրերին ես կադացի երկու գիրք առաջինը տիեզերքի մասին էր որը շատ հետաքրքիր կլիներ ինձ համար,եթե ես քիչ տեղեկություն ունենաի տիեզերքի մասին։Երկրորդ գիքը մարդկային կատակերգությունն էր։Ես շատ սիրեցի այդ գիրքը, այն շատ հետաքրքիր,ուսուցողական և խորհը մտքեր ունեցող գիրք է։Իմ սիրելի հերոսն է Միստր Գրոգանը,որովհետև նա խելացի, բանիմաց,