1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու

Քերականությաուն

1. Փակագծերում տրված դարձվածքներն իրենց հոմանիշների փոխարեն գրի՛ր և համեմատի՛ր տրված և ստացված տեքստերը. դարձվածքներն ի՞նչ փոխեցին:

Մի անգամ Նապոլեոնը հյուրասիրում էր իր բժշկին: (Օրերից մի օր)

Երբ բժիշկը հարբել էր, կայսրը հարցրեց.

— Մի՛ լռիր, բժիշկ, ասա՛, քո ամբողջ կյանքում քանի՞ մարդ ես սպանել: (Բերանդ ջուր մի՛ առ, էն աշխարհն ես ուղարկել)

Բժիշկը պատասխանեց.

— Երեք հարյուր հազարով պակաս մարդ եմ սպանել, քան Դուք: (Գրողի ծոցն ուղարկել)

Օրերից մի օր  Նապոլեոնը հյուրասիրում էր իր բժշկին:Երբ բժիշկը հարբել էր, կայսրը հարցրեց.

— Բերանդ ջուր մի՛ առ բժիշկ, ասա՛, քո ամբողջ կյանքում քանի՞ մարդ ես  էն աշխարհն ես ուղարկել։

— Երեք հարյուր հազարով պակաս մարդ եմ գրողի ծոցն ուղարկել, քան Դուք:

Կարդա՛ 

Խոսքում բառը կարող է գործածվել ուղղակի և փոխաբերական իմաստներով:

Բառի արտահայտած փոխաբերական իմաստները բխում են նրա հիմնական իմաստից:

Հոմանիշների, հականիշների, նույնանունների գործածությունը խոսքը գեղեցկացնում է, հարստացնում ու ոճավորում:

2. Պարզի՛ր, թե Ա և Բ բառախմբերն ի՛նչ սկզբունքով են կազմված: Այդ բառախմբերը լրացրո՛ւ:

Ա. Ականջ, արի, տարի, կրակ, ոսկի:

Բ. Կախականջ, ականջ դնել, արիություն, քաջարի, տարեկան, կրակ անել, կրակվառիչ, ոսկի ձեռքեր,:

Реклама
1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

 1. Թվերը դասավորե՛ք նրանց բացարձակ արժեքների նվազման
  կարգով.
  81, – 93, 104, – 300, – 88, 112։

300,112,104,93,88,81

 1. Թվերը դասավորե՛ք նվազման կարգով.
  50, – 37, 88, 29, – 67, – 33, – 18։

88,50,29,-18,-33,-37,-67

 1. 41, – 43, – 49, 42, – 47, – 44, – 50 թվերի մեջ գտե՛ք ամենափոքր
  բացարձակ արժեքն ունեցողը։

41

 1. Խանութ են բերել 96 կարմիր և կապույտ գնդակներ։ Այդ
  գնդակները դասավորել են խմբերով այնպես, որ յուրաքանչյուր 12
  կապույտ գնդակի հետ դրվել է 4 կարմիր գնդակ։ Մեկ շաբաթ
  հետո 135 այդպիսի գնդակներ էլ են բերել։ Դրանք նույնպես
  բաժանել են խմբերի, որոնցում յուրաքանչյուր 9 կապույտ գնդակի
  հետ դրվել է 6 կարմիր գնդակ։ Ընդամենը քանի՞ կարմիր և քանի՞
  կապույտ գնդակ է բերվել խանութ։

12+4=16

96:16=6

9+6=15

135:15=9

12×6=72

4×6=24

9×9=81

9×6=54

72+81=153կարմիր

24+54=78կապույտ

1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

504

բ) |21| – |6|=15, ե) |31| + |27|=58, ը) |44| : |– 4|=11,

 1. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու
  դեպքում կստացվի հավասարություն

բ) |–1 | = 1, դ) 2 · |2| = 4, զ) 3 + |3| = 6։

510

բ) – 9 > – 11, դ) 0 > – 4, զ) 1 > – 8

1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու

Հայոց լեզու

Ա. Էդիսոնի ծանոթները միշտ զարմանում էին, թե նրա այգու դռնակը բացելիս ինչո՛ւ են այդքան չարչարվում: Մի անգամ բարեկամներից մեկն ասում է.

— Նման հանճարը չէ՞ր կարող մի կատարյալ դռնակ ունենալ:

— Սխալվում ես, դռնակը հանճարեղ է կառուցված,- պատասխանում է գիտնականը:

Բարեկամը զարմանում է.

— Կատակո՞ւմ ես:

— Ո՛չ: Դռան բռնակը միացրել եմ ջրախողովակներին: Առանց չափազանցելու ասեմ, որ ամեն մի մտնող ստիպված քսան լիտր ջուր է լցնում ջրամբարը:

Բ. Էդիսոնի ծանոթները մի գլուխ զարմանում էին, թե նրա այգու դռնակը բաց անելիս ինչո՛ւ են այդքան քրտինք թափում: Օրերից մի օր բարեկամներից մեկն ասում է.

— Էղած-չեղածը դռնակ չէ՞, նման հանճարի ձեռքից չէր գա՞, որ մի տեղը տեղին դռնակ ունենար:

— Աչքիդ է երևում, դռնակը հանճարեղ է կառուցված,- պատասխան է տալիս գիտնականը:

Բարեկամի բերանը բաց է մնում.

— Ձե՞ռ ես առնում:

— Չէ՛: Դռան բռնակը միացրել եմ ջրախողովակներին: Առանց մազը գերան դարձնելու ասեմ, որ ամեն մի ներս մտնող, ուզի թե չուզի, քսան լիտր ջուր է լցնում ջրամբարը:

Գրաբար 

Որսորդն եւ կաքաւն

Որսորդն կալաւ կաքաւ մի եւ կամէր զենուլ: Եւ ասէ կաքաւն.

 — Մի՛ սպանանէր զիս, զի ես խաբեցից զբազում կաքաւս ու ածից յականատս քո:

Եւ ասէ որսորդն.

 — Այժմ ստուգիւ մեռցիս ի ձեռաց իմոց, զի զսիրելիս եւ զազգականս քո մատնես ի մահ:

Բառարան

կալաւ — բռնեց

զենուլ — մորթել

ասէ — ասում է

զիս — ինձ

 զի — որ, թե, որովհետև, որպեսզի

խաբեցից — խաբեմ, կխաբեմ, պիտի խաբեմ, խաբելու եմ

ածից — բերեմ, կբերեմ, պիտի բերեմ, բերելու եմ

ականատ — թակարդ

յականատ — (դեպի) թակարդները, թակարդներում

ստուգիւ — ստուգապես, իսկապես

մեռցիս — մեռնես, կմեռնես, պիտի մեռնես, մեռնելու ես

ի ձեռաց — ձեռքից

զսիրելիս — սիրելիներին

զազգականս — ազգականներին

մատնես — մատնում ես

ի մահ — մահվան

1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասրանական աշխատանք

505. Երկու թվերից ընտրե՛ք այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի մեծ է.

 ա) – 7 < 11

գ) – 31 < – 50

ե) 0 < – 3

508. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում կստացվի հավասարություն.

ա) |*| = 5

* = 5, -5

գ) |*| = 0

* = 0  

ե) |*| – 1 = 2

* = 3, -3:

510. Համեմատե՛ք թվերը.

ա) – 8 < 7

գ) 3 > –13

ե) – 7 > –17:

521. Գտե՛ք ձախ սյունակի յուրաքանչյուր արտահայտության համար[1]ժեքը աջ սյունակում:

1) Մրցույթի մասնակիցների 5 %-ը — 3) մրցույթի մասնակիցների մեկ քսաներորդը:

2) մրցույթի մասնակիցների 100 %-ը — 4) մրցույթի բոլոր մասնակիցները:

3) մրցույթի մասնակիցների 25 %-ը — 2) մրցույթի մասնակիցների մեկ քառորդը:

4) մրցույթի մասնակիցների 50 %-ը — 1) Մրցույթի մասնակիցների կեսը:

1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու

Նոյեմբեր ամսվա կադացած գիրքը

Նոյեմբեր ամսվա ընդացքում ես կարդացի 100 փաստ գիտույուն գիրքը։Այ գիրքը շատ հետաքրքիր և ուսուցողական էր ես բազմատիվ նոր բաներ սովորեցի։Գիրքը ինձ շատ դուր եկավ և ես այն խորհաուրդ կտաի բոլորին։

1, 6-րդ դասարան, Պատմություն

Պատմություն

• Որտե՞ղ է Միջագետքը, ի՞նչ սահմաններ է ընդգրկում։

Միջագետքը Եփրատ և տրգրիս գետերի միջև։


• Միջագետքում ինչպե՞ս ձևավորվեցին առաջին պետությունները։

Ցեղերը մրավորվեցին և ստեղծեցին պետություններ օրինակ Եգիպտեսը։


• Ներկայացրեք Հին Եգիպոսի ձևավորման պատմությունը, նշանավոր արքաների գործունեությունը։


• Ե՞րբ Փոքր Ասիայում ձևավորվեցին պետություններ։

Մ․Թ․Ա 3 —- րդ հազարամյակի վերջերին։


• Պատմե՛ք Խեթական պետության մասին։

Խեթերի պետությունը ստեղծվել է Ք.ա․ մոտավորապես 18-րդ դարում 1-ին կեսին;

1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

 1. Եթե դրական ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը հավասար է 9-ի,
  ինչի՞ է հավասար նրա հակադիր թվի բացարձակ արժեքը։

9

 1. Իրար հավասա՞ր են արդյոք հակադիր թվերի բացարձակ
  արժեքները։ Պատասխանը հիմնավորե՛ք։

այո

օրինակ |-4582|=+4582

+|4582|=+4582

504Հաշվե՛ք.


ա) |– 6| + |4|, =10

դ) |– 50| + |– 4|, =54

է) |– 18| · |– 21|,=378


բ) |21| – |6|,=15

ե) |31| + |27|, =58

ը) |44| : |– 4|,=11


գ) |– 3| – |– 1|,=2

զ) |15| · |– 12|, 180

թ) |– 210| : |– 15|=14

 1. Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնք աստղանիշի տեղում
  գրելու դեպքում երկու անհավասարություններն էլ ճիշտ կլինեն.

բ) – 4 < * < 0,

-3,-2,-1

դ) – 3 < * < 3,

-2,-1,0,1,2

զ) –1< * < 1։

0

520 Բերե՛ք երկու տարբեր ամբողջ թվերի այնպիսի երկու զույգերի
օրինակներ, որոնցում՝

ա) առաջին զույգի ավելի մեծ թիվը փոքր լինի երկրորդ զույգի
ավելի փոքր թվից,
-8<-5

8>5

1, 6-րդ դասարան, Անգլերեն

English

Lesson 1

America’s first lady/to read the text and translate the unknown words/page 26/English in mind

Hometask:ex.1/b,page 26

«America’s first lady»

Michelle Obama is America’s first lady, the wife of the US President, Barack Obama. Millions see her on TV. What do you know about her? Where is she from? How does she live?

Michelle is from Chicago. She’s the daughter of Faser and Marian Robindson. Her father is dead and Marian doesn’t live in Chicago any more. Marian is an imporant woman now, she is the grandmother of the US President’s children.

Now Michelle and her family live in washington, in the white house. There are 132 rooms and 35 bathrooms — but Michelle and her family don’t use them all!

The Obamas live with Michelle’s mother, their two daughters, Malia and Sasha, and their dog, Bo. Bo a present to the girls from their father, is a Potuguese water dog.

Michelle is very busy. SHe works on important projects for the American people. She also helps her husband with his work and his oficial duties.

Read the article again and listen. Write T (true) or F (false). Correct the false statements.

1. Michelle Obama comes from England. F

2. Her mother is alive but her father isn’t. T

3. Her mother’s name is Fraser. F

4. Michelle lives in Chicago now. F

5. There are two girls in the Obama family. T

6. Michelle helps her husband with his work. T

Lesson 2

America’s first lady/to retell the text/English in mind

Grammar:present simple:positive and negative

Hometask:2/a,c,d,page 27

A. Loov at the sentences. Underline the verbs.

1. Millions see her on TV.

2. She doens’t live in Chicago.

3. She helps her husband.

4. They don’t use all the rooms in the White House.

C. Look at the spelling for the third person singular. Complete the table.

D. Complete the sentences with the correct from of the verbs.

1. I live cats.

2. We don’t live pizza.

3. He studies French at school.

4. He don’t speak Italian.

5. She don’t listen to music.

6. I don’t study English.