1, 6-րդ դասարան, С рубрикаий, Ռուսաց լեզու

Число имен существительных | домашняя работа

Домашняя работа:

  1. Запишите форму множественного числа существительных.

Торт торты, судно , фронт  фронты, мать матери , месяц месяца, утенок утята, катер , собака собаки, курица курицы, камень камни, сон сны, телефон телефоны, зуб зубы,

язык языки , врач врачи , мяч мячи , класс классы , друг друзья , родитель родительи , карта карты , нож ножы , орел орлы .

2.Подчеркни имена существительные, которые употребляются только в форме множественного числа:

 ученицы, брюки, кресла, ножницы, весы, птицы, ворота, улицы, шашки.

3.2.Подчеркни имена существительные, которые употребляются только в форме единственного числа:

кофе, кот, молоко, гора, какао, парта, мед, сливки, сахар,чай,

Реклама
1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

142. Զբոսաշրջիկն անցել է ճանապարհի -ը։ Ճանապարհի քանի՞ տո[1]կոսն է նա անցել։

ա) 1 մետրի քանի՞ տոկոսն է 1 դեցիմետրը.

10տոկասը

բ) 10 տոննայի քանի՞ տոկոսն է 1 ցենտները.

10տ=100ց

1տոկսե

145. Բեռնատար մեքենան մեկ ուղերթով կարող է տեղափոխել պահեստում եղած ալյուրի 2 %-ը։ Քանի՞ ուղերթ պիտի կատարի այդ մեքենան՝ ամբողջ ալյուրը տեղափոխելու համար։

100։2=50

153. Քաղաքը զբաղեցնում է 200 հա տարածք։ Այն բաժանված է իրար հավասար մակերեսներ ունեցող 80 թաղամասի։ Որքա՞ն է յուրա[1]քանչյուր թաղամասի մակերեսը

200:80=2 40մն

155. Ուղղանկյան լայնությունը 20 սմ է, որը նրա երկարության 1/3-ն է։ Գտե՛ք ուղղանկյան մակերեսը։

20։1=20

20×3=60

1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

142. Զբոսաշրջիկն անցել է ճանապարհի 1/4-ը։ Ճանապարհի քանի՞ տո[1]կոսն է նա անցել։

100։4=25 տոկոս

144. Ուսանողի թոշակն ավելացել է 2 անգամ։ Քանի՞ տոկոսով է ավելացել թոշակը։

100տոկոսով

152. Գտե՛ք 60 թվի բոլոր բաժանարարները։

1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60

154. Չորս հաջորդական թվերի գումարը 74 է։ Գտե՛ք այդ թվերը։

17+18+19+20

1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու

Դասարանական աշխատանք

1. Որտեղ պետք է, կետի փոխարեն յ գրի՛ր: Ո՞ր դեպքում գրեցիր յ-ն:

Հայացք, հայելի, հոյակապ, միացում, ձիարշավ, տիեզերական, փակեի, կայարան, խաբեություն, էի, գնայի, բուեր, տղայի, Մարոյի:

2. Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

Քո չքնաղ ծաղկի ույր է ինձ այստեղ բերել: (բույր, բյուր)

Անթիվ ու բյուր են աստղերը: (բույր, բյուր)

Ասիա երբևէ կհանգստանա՞ պատերազմներից: (Ասիա, Ասյա)

Ասյա երբևէ կհանգստանա՞ իրեն այդքա՜ն հուզող մտքից: (Ասիա, Ասյա)

Սոֆիս գեղեցիկ ու հյուրընկալ քաղաք է: (Սոֆիա, Սոֆյա)

Սոֆյա գեղեցիկ ու նրբանկատ աղջիկ է: (Սոֆիա, Սոֆյա)

3. Կետերը փոխարինի՛ր ր կամ ռ տառով (հարկ եղած դեպքում օգտվի՛ր ուղղագրական բառարանից):

Արծիվ, առյուծ, հուռթի, մրմուռ, մարմար, մռմռոց, փրփրել, բարբառել, արհամարհել, բարձ, պառկել: