Без рубрики

Բնագիտություն

  1. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում քայքայման։

Քիմյակն ռեակցիա էն կոչվում այն երևույթները,որոնց արձյունքում տեղի է ունենում հոտի,համի և գույնի պոթոխություն

  1. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում միացման ։

  1. Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ ջուրը տրոհվում է ջրածնի և թթվածնի։Ի՞նչ քիմիական ռեակցիա է տեղի ունենում։

  1. Բերվածներից որո՞նք են միացման ռեակցիա։

ա) C+O2 =CO2 բ)CH4=H2+C

գ)H2+S=H2S դ) FeS=Fe+S

Реклама