1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

74. Սեղանին դրված է ընկույզով լի հինգ փաթեթ։ Փաթեթներում կա ընդամենը 100 ընկույզ։ Առաջին և երկրորդ փաթեթներում կա 52 ընկույզ, երկրորդում և երրորդում՝ 43, երրորդում և չորրորդում՝ 34, չորրորդում և հինգերորդում՝ 30։ Քանի՞ ընկույզ կա փաթեթներից ամեն մեկում։

43+30=73

100-73=27  առաջին

52-27=25    երկրորդ

43-25=18    երորդ

34-18=12    չորորդ

30-12=18    հինգերորդ

76. Խնձորները չորանալիս կորցնում են իրենց զանգվածի 23/25-ը։ Որ[1]քա՞ն խնձորաչիր կստացվի 1200 կգ թարմ խնձորից:

1200։25=48

48×23=1104

1200-1104=96

78. Ծառուղու երկու կողմերում տնկեցին 25-ական սոսի, իսկ նրանցից յուրաքանչյուր երկուսի միջև` հասմիկի 2 թուփ: Հասմիկի քանի՞ թուփ տնկեցին:

25×2=50

50-4=46

46×2=92

Реклама
1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

71. Տրված են երկու շրջանագծեր՝ O և O՛ կենտրոններով (տե՛ս նկ. 2) և համապատասխանաբար 56 սմ և 72 սմ շառավիղներով։ Գտե՛ք AOBO՛ քառանկյան պարագիծը։

56+56+72+72=256

75. Լրացրե՛ք աղյուսակը, որում երկու a և b բնական թվերի համար (a, b) նշանակում է նրանց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար, իսկ [a, b]՝ ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ։

ab(a,b)|a,b|axb(a,b)x|a,b|
92182?1656 
6525532516251625
108693?8142 
128362?4608 
752155?16125 

77. Ինքնաշխատ հաստոցներից մեկը 720 մանրակ է պատրաստում 6 ժամում, իսկ մյուսը` 12 ժամում: Քանի՞ ժամում հաստոցներն այդ նույն քանակով մանրակներ կպատրաստեն` աշխատելով միաժամանակ:

720:6=120

720:12=60

120+60=180

720:180=4

1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու

Հայոց լեզու դասարանական աշխատանք

1. Կետերի փոխարեն գրի՛ր ուն կամ յուն ածանցը:

 Քամին խաղում էր պաղպաջուն ալիքների հետ:

Դողդոջուն ձայնը մատնեց, որ վախենում է:

Թվում էր, թե հարսի շրշուն զգեստով աղջիկը քույրս չէ:

Սիրով էր տանում հիվանդի քրթմնջյունն ու բողոքը:

Ջրի ճողփյուն լսվեց. ուրեմն մոտեցել ենք:

Դալար սաղարթի սոսափյունը խաղաղություն էր բերում:

Մոտիկից լսվող ճարճատյունն անակնկալի բերեց բոլորին:

2. Տրված արմատներով այնպիսի բաղադրյալ (բարդ, ածանցավոր) բառեր կազմի՛ր, որ ցույց տան՝

 ա) առարկա (գոյական),

բ) առարկայի հատկանիշ (ածական),

գ) գործողություն (բայ),

Քաջ, վախ,  սառն: