1, 6-րդ դասարան, Պար

Գյովընդ

Տարածաշրջանը- հայկական լեռնաշխարհ

Ձեռքերի բռնվածքը- ճկույթներով

Ձեռքերի դիրքը-հորիզոնական

Ըստ Աճառյանի պարի ծագումնաբանությունը գալիս է պարսկերենից, որը նշանակում է գունդ։ Ըստ Ստեփանոս Մալխասյանի այն նաև նշանակում է համայքնի ամբողջականություն, մեծ և հզոր միավորում, ինչը նաև մեկնաբանելի է պարի մեջ քանի որ պարում ենք շրջանով։ Այն համայնքային պար է, այսինքն պարում են բոլորը՝ չկան սահմանափակումներ։

Տարբեր բարբառներում գյովընդ բառը տարբեր ձև է հանդիպում՝ գյոնդ, կյոնդ և այլն։

Այն պատկանում է երկու գնալ, մեկ դառնալ պարաընտանիքին։

Գոյություն ունի «Գյովընդի» բազմաթիվ տարբերակներ։ Միայն տասնյակ օրինակներ գրի է առել Սրբուհի Լիսիցյանը։

Այս պարաձևերը տարբերակվում են ըստ տեմպի, ըստ խաղացող ազատ ոտքի, ըստ ձեռքերը բռնելու ձևի և այլն:

Պարաքայլերը

  • աջ ոտքը կատարում է քայլ դեպի աջ
  • ձախ ոտքը կատարում է կցորդ քայլ մի փոքր առաջ
  • աջ ոտքը նորից կատարում է քայլ դեպի աջ
  • ձախ ոտքը կատարում է «խաղ»
  • ձախ ոտքը դրվում է դեպի ձախ
  • խաղում է աջ ոտքը

Իրականում դեպի ձախ կատարվում է մեկ քայլ, որն էլ ժողովրդի կողմից բնութագրվում է «մեկ դառնալ» տերմինով:

Գլուխը մարմնի համեմատ ոչ մի դարձում չի կատարում, այսինքն պտտվում է այնքան իչքան կորդինացիան է պահանջում։

Ձեռքերը խորհրդանշում են մարմնի տեղաշարժի ուղղությունը։

Реклама
1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու

Քարն ու ճանապարհը

Կար-չկար , աշխարհում մի մեծ ու գեղեցիկ քար կար: Նրա մոտով հոսող առուն փայլելու աստիճան հղկել էր նրա կողքերը, որոնք փայլում էին արևի տակ: Բայց ժամանակի հետ առուն չորացավ, իսկ քարը շարունակում էր բլրակին պառկած մնալ: Նրա շուրջը լայնարձակ տարածություն էր բարձր խոտերի ու դաշտային վառ ծաղիկների համար:

Վերևից շատ լավ երևում էր ներքևում անցնող սալարկված ճանապարհը, որի եզրին խճաքարերի ու գլաքարերի կույտն էր: Առանց ուրախ առվակի սովորական խոխոջյունի մենակ մնացած քարը սկսեց ավելի ու ավելի հաճախ նայել ներքև՝ ճանապարհին, որտեղ մշտական աշխուժություն էր տիրում: Մի անգամ նա այնքան տխուր էր, որ չդիմացավ ու բացականչեց.

-Ամբողջ կյանքս հո միայնակ չեմ անցկացնելու: Խոտերից ու ծաղիկներից ի՞նչ օգուտ: Շատ ավելի խելամիտ է կողք կողքի ապրել իմ եղբայրակիցների հետ բանուկ ճանապարհի վրա, որտեղ կյանքը եռում է:

Այդ ասելով՝ նա շարժվեց իր վաղուցվա տեղից ու գլխապատառ գլորվեց ներքև, մինչև հայտնվեց ճանապարհին՝ նույնպիսի քարերի մոտ, ինչպիսին ինքն էր: Ով ասես, որ չէր անցնում ճանապարհով: Էլ սայլերի երկաթյա շրջանակներով անիվները, էլ ձիերի, կովերի, ոչխարների, այծերի սմբակները, էլ հեծյալների պճնազարդ  երկարաճիտ կոշիկները, էլ մեխերով գամված գյուղացիների ամուր մաշիկները:

Քարը ճանապարհին հրմշտոցի մեջ հայտնվեց, որտեղ նրան կոպտորեն մի կողմ էին շպրտում, տրորում էին, փշուր-փշուր էին անում, ցեխի շիթերն էին թափում վրան: Իսկ երբեմն էլ նա մինչև ականջները աղտոտվում էր կովի թրիքով:

Ո՞ւր կորավ նրա երբեմնի գեղեցկությունը: Հիմա նա տխրությամբ նայում էր վեր՝ բլրակին, որի վրա մի ժամանակ խաղաղ պառկած էր ՝ շրջապատված ծաղիկների ու տարբեր խոտերի բուրմունքով: Նրան այլևս ոչինչ չէր մնում անելու, քան ապարդյուն երազել կորցրած հանգստությունը վերադարձնելու  մասին: Իզուր չեն ասում. ,,Մեր ունեցածը չենք պահպանում, իսկ կորցնելուց հետո լաց ենք լինում,,:
Հեղինակ՝ Լեոնարդո դա Վինչի 

1, 6-րդ դասարան, Բնագիտություն

Բնագիտություն

Դասարանական աշխատանք

Պատասխանել հարցերին

  1. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում ֆիզիկական։ Բերե՛ք օրինակներ։

Ֆիզիկական երևույթը այն է երբ տվյալ մարմաինը փոփոխության չի ենթարկվում օրինակ սառույցի հալելը,ջրի գոլորշիանալը և այլն։

  1. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում քիմիական ։ Բերե՛ք օրինակներ։

Քիմիական երևույթները այն են երբ նյութը վերածվում է նոր նյութի օրինակ փայտի այրվելը։

  1. Հետևյալ երևույթներից որո՞նք են ֆիզիկական՝ մոմի այրվելը,բաժակի կոտրվելը,եղյամի առաջացումը, ջրի եռալը,լուցկու այրվելը, կաթի թթվելը։

Ռուսաց լեզու

История одной улицы

Улицы — немые свидетели и хранители истории наших городов. Названия улиц о многом могут рассказать сведущему человеку. Многие улицы названы в честь писателей и поэтов, композиторов, коммунистических деятелей, знаменательных дат и праздников, военных деятелей.

Мало кто знает, в честь кого названы большие улицы и небольшие улочки в наших городах. Порой мы ежедневно ходим по давно знакомым улицам и даже не задумываемся, почему улица носит то или иное название? Как называлась раньше и почему? Кому посвящены памятники и мемориальные доски? Кто из знаменитых людей ходил и жил на улицах наших городов. Среди названий улиц есть повторяющиеся, типичные для каждой страны или региона, а есть и единственные в своём роде. Изучение истории названий улиц— это отличная возможность познакомиться с судьбой не только конкретного места, но и всего города.

,,Улица Мовсес Хоренаци’

Улица на которой я проживаю называется Мовсеса Хоренаци, в честь армянского историка.

Улица Мовсеса Хоренаци  — улица Еревана, в центральном районе Кентрон и районе Эребуни. Проходит от проспекта Месропа Маштоца и за улицей Сасунци Давид имеет продолжением улицу Азатамартикнери, часть, вместе с улицами Агатангелоса, Сарьяна, Ханджяна, Московян, охватывающего центр города дорожного кольца. Одна из границ Детского парка и Английского парка.

Современное название в честь крупнейшего армянского средневекового историка Мовсеса Хоренаци (ок. 410—490-е).

В советское время носила имя немецкого философа и лидера международного коммунистического движения Карла Маркса

Известные жители

д. 6 — Левон Джанполадян

Левон Михайлович Джанполадян (арм. Լևոն Միքայելի Ջանպոլադյան; 1912—1997) — советский и армянский учёный-технолог, специалист в области армянского виноделия, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент АН АрмССР (1971), действительный член АН Армении (1994). Заслуженный деятель науки Армянской ССР (1967).

д.12 — Айрапет Айрапетян (1874—1962) поэт, прозаик, переводчик (мемориальная доска)

д. 26 — Нинель Гараджян (1916—2001) — первая женщина-пилот в Армении (мемориальная доска)