1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու

Առակ

Կար ու չկար,մի մոծակ կար:

Բզզոց, Դզզոց,

Եկաւ

Նստաւ

Ճակտին վըրան.

Բացավ բերան,

Հանեց իր փուշ

Ու եկավ կուչ.

Ձայնը կտրեց,

Ինծի խաբեց.

Կըծեց, ծակեց, 

Թույնը թափեց

Նշան դրավ,

Ելավ, թռավ:

Մոծակ անկոչ,

Երկարապոչ,

Դու բան չունե՞ս, 

Դու քուն չունե՞ս

Իմ ճակատին 

Դու ի՞նչ ունես:

-Այդ  պարտքս է

Բայց ինձ լսե՝

Սազով

Նազով

Ձայն եմ տալիս,

Այնպես գալիս:

Զգուշացի՛ր 

Դու մլակից,

Որ կրծում է

Կաշու տակից: 

1. Մեկ բառով բնութագրի՛ր մոծակին:

Խրամակ

2. Բացատրի՛ր այս տողերը՝ 

Զգուշացի՛ր 

Դու մլակից,

Որ կրծում է

Կաշու տակից:

3. Ո՞րն է ստեղծագործության ասելիքը: 

4. Համացանցից գտնել հետաքրքիր տեղեկություններ, փաստերԿոմիտասի մասին,  ներկայացնել բլոգում։ Պատրաստ լինել բանավոր դասարանում ներկայացնել։ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%B8%D5%B4%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%BD

Реклама
1, 6-րդ դասարան, С рубрикаий, Ռուսաց լեզու

Число имен существительных | домашняя работа

Домашняя работа:

 1. Запишите форму множественного числа существительных.

Торт торты, судно , фронт  фронты, мать матери , месяц месяца, утенок утята, катер , собака собаки, курица курицы, камень камни, сон сны, телефон телефоны, зуб зубы,

язык языки , врач врачи , мяч мячи , класс классы , друг друзья , родитель родительи , карта карты , нож ножы , орел орлы .

2.Подчеркни имена существительные, которые употребляются только в форме множественного числа:

 ученицы, брюки, кресла, ножницы, весы, птицы, ворота, улицы, шашки.

3.2.Подчеркни имена существительные, которые употребляются только в форме единственного числа:

кофе, кот, молоко, гора, какао, парта, мед, сливки, сахар,чай,

1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանք

142. Զբոսաշրջիկն անցել է ճանապարհի -ը։ Ճանապարհի քանի՞ տո[1]կոսն է նա անցել։

ա) 1 մետրի քանի՞ տոկոսն է 1 դեցիմետրը.

10տոկասը

բ) 10 տոննայի քանի՞ տոկոսն է 1 ցենտները.

10տ=100ց

1տոկսե

145. Բեռնատար մեքենան մեկ ուղերթով կարող է տեղափոխել պահեստում եղած ալյուրի 2 %-ը։ Քանի՞ ուղերթ պիտի կատարի այդ մեքենան՝ ամբողջ ալյուրը տեղափոխելու համար։

100։2=50

153. Քաղաքը զբաղեցնում է 200 հա տարածք։ Այն բաժանված է իրար հավասար մակերեսներ ունեցող 80 թաղամասի։ Որքա՞ն է յուրա[1]քանչյուր թաղամասի մակերեսը

200:80=2 40մն

155. Ուղղանկյան լայնությունը 20 սմ է, որը նրա երկարության 1/3-ն է։ Գտե՛ք ուղղանկյան մակերեսը։

20։1=20

20×3=60

1, 6-րդ դասարան, Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

142. Զբոսաշրջիկն անցել է ճանապարհի 1/4-ը։ Ճանապարհի քանի՞ տո[1]կոսն է նա անցել։

100։4=25 տոկոս

144. Ուսանողի թոշակն ավելացել է 2 անգամ։ Քանի՞ տոկոսով է ավելացել թոշակը։

100տոկոսով

152. Գտե՛ք 60 թվի բոլոր բաժանարարները։

1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60

154. Չորս հաջորդական թվերի գումարը 74 է։ Գտե՛ք այդ թվերը։

17+18+19+20

1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու

Դասարանական աշխատանք

1. Որտեղ պետք է, կետի փոխարեն յ գրի՛ր: Ո՞ր դեպքում գրեցիր յ-ն:

Հայացք, հայելի, հոյակապ, միացում, ձիարշավ, տիեզերական, փակեի, կայարան, խաբեություն, էի, գնայի, բուեր, տղայի, Մարոյի:

2. Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

Քո չքնաղ ծաղկի ույր է ինձ այստեղ բերել: (բույր, բյուր)

Անթիվ ու բյուր են աստղերը: (բույր, բյուր)

Ասիա երբևէ կհանգստանա՞ պատերազմներից: (Ասիա, Ասյա)

Ասյա երբևէ կհանգստանա՞ իրեն այդքա՜ն հուզող մտքից: (Ասիա, Ասյա)

Սոֆիս գեղեցիկ ու հյուրընկալ քաղաք է: (Սոֆիա, Սոֆյա)

Սոֆյա գեղեցիկ ու նրբանկատ աղջիկ է: (Սոֆիա, Սոֆյա)

3. Կետերը փոխարինի՛ր ր կամ ռ տառով (հարկ եղած դեպքում օգտվի՛ր ուղղագրական բառարանից):

Արծիվ, առյուծ, հուռթի, մրմուռ, մարմար, մռմռոց, փրփրել, բարբառել, արհամարհել, բարձ, պառկել:

1, 6-րդ դասարան, Անգլերեն

Hometask 27.09.2022

Dave married, and when his new wife saw the clothes in his cupboard, she said,
‘Dave, you have only got one good shirt. The others arc very old, and they’ve got
holes in them. I’m going to buy you a new one this afternoon.’
Dave liked his old shirts, but he loved his wife too, so he said, ‘All right,
Beryl, but please don’t throw any of the old ones away.’
Dave went to work, and when he came back in the evening, Beryl said to
him, ‘Look, Dave, I’ve bought you a nice shirt. Here it is. Put it on.’
Dave put the shirt on, and then he said, ‘Look at the sleeves, Beryl. They’re
too long.’
‘That’s all right,’ Beryl answered. ‘They’ll get shorter when I wash the shirt.’
Then Dave said, ‘But the neck’s too small.’
‘That’s all right,’ Beryl answered. ‘It’ll get bigger when you wear the shirt,
Dave.’

9
A. Answer these questions.

 1. Why did Beryl want to buy Dave a new shirt?
 2. She wanted to buy Dave a new shirt, because Dave had old shirts.
 3. Why didn’t Dave want his wife to throw any of his old shirts away?
 4. Dave didn’t because he loved his old shirts.
 5. Why didn’t Dave like the sleeves of his new shirt?
 6. Dave didn’t like the sleeves of his new shirt, because sleeves were long.
 7. What did Beryl say about the sleeves?
 8. ‘That’s all right,’They’ll get shorter when I wash the shirt.’
 9. Why didn’t Dave like the collar of the shirt?
 10. Dave didn’t like the collar of the shirt, because it was short.
 11. What did Beryl say about the collar?
 12. ‘That’s all right,’ ‘It’ll get bigger when you wear the shirt, Dave.’
  B. Opposites. Write these sentences. Put one word in each empty place.
  1.New clothes do not have holes in them, but . . . ones sometimes
  do.
 13. Sleeves don’t get long when you wash them. They get shorter.
 14. Good shirts are not cheap. They are expensive.
 15. The neck of Dave’s shirt wasn’t too big. It was too short.
 16. Dave loved his old shirts, but he didn’t love his new one.
  C. Choose the right sentence for each picture and write it down.
 17. a. None of these shirts has got holes in it.
  b. Some of these shirts have got holes in them.
  c. All of these shirts have got holes in them.
 18. a. The sleeves are too long,and the collar is too small.
  b. The sleeves are too short,and the collar is too small.
  c. The sleeves are too short,and the collar is too big.
  d. The sleeves are too long,and the collar is too big.
1, 6-րդ դասարան, Հայոց լեզու

Հունձ

Ջեռավ ամառն ու ջեռավ,
Բերավ կատարն ու բերավ,
Ցայտեց ցորեն
Արտեն, ձորեն։

Ճամփաներում՝
Կյանք է եռում՝
Դաշտեն կալեր կիզվելով,
Հասկեն շարեր դիզվելով։

Երգ ու տաղով
Ոսկի սայլեր ու որան.
Հերկ ու բաղով
Պղինձ-քայլեր շորորան։

Երգ ու տաղեր՝
Ոսկի սայլեր օրորում,
Հերկ ու բաղեր՝
Պղինձ քայլեր շորորում

1. Բացատրի՛ր բառերը՝ հունձ, կալ, հերկել, ցայտել, ջեռալ: 

հունձ-հնձելը, արտը քաղելը:

կալ-հացահատիկը կալսելու տեղ, կալատեղ:

հերկել-Տրակտորով՝ գութանով հողը ճեղքել ու որոշ հաստությամբ շերտ շուռ տալ՝ ցանելու համար, վարել:

ցայտել-Ուժգին հոսանքով դուրս հոսել՝ ցայտերի վերածվելով, ցայտեր գոյացնելով արտահոսել:

ջեռալ-եռալ

2. Գրավոր ներկայացրո՛ւ բանաստեղծության բովանդակությունը: 

Ամռանը տաքացավ եղանակը, հասավ ցորենը։ Ճանապարհների վրա կըանքը եռում էր, մարդիկ ուրախ երգ ու պարով հնձում էին ցորենը, հասկերից առանձնացնում և սայլերով տանում էին կալ։

3. Տարվա ո՞ր եղանակն է ներկայացված, բանաստեղծությունից մեջբերումներ արա:

Բանաստեղծության մեջ ներկայացված է ամառը։

Ջեռավ ամառն ու ջեռավ։

4. Ի՞նչն է բանաստեղծության մեջ իշխում, ձա՞յնը, գու՞յնը, թե՞ այլ բան: Հիմնավորի՛ր պատասխանդ: 

Իմ կարծիքով ձայնը, որովհետև ամառ էր ու տաք, մարդիկ երգում էին ու պարում։

5. Ի՞նչ գույն ունի բանաստեղծությունը, ի՞նչ ձայն ունի: 

Իմ կարծիքով բանաստեղծությունը ոսկեգույն է և ունի ուրախ երգի ձայն։