Անգլերեն

Jack and the beanstalk

Once upon a time there was a boy called Jack. He lived with his
mother. They were very poor. All they had was a cow.
One morning, Jack’s mother told Jack to take their cow to market
and sell her. On the way, Jack met a man. He gave Jack some magic
beans for the cow.
Jack took the beans and went back home. When Jack’s mother saw the beans she was very angry.
She threw the beans out of the window.
The next morning, Jack looked out of the window. There was a giant beanstalk. He went outside and
started to climb the beanstalk.
He climbed up to the sky through the clouds. Jack saw a beautiful castle. He went inside.
Jack heard a voice. ‘Fee, fi, fo, fum!’ Jack ran into a cupboard.
An enormous giant came into the room and sat down. On the table there was a hen and a golden
harp.
‘Lay!’ said the giant. The hen laid an egg. It was made of gold. ‘Sing!’ said the giant. The harp began to sing. Soon the giant was asleep.Jack jumped out of the cupboard. He took the hen and the harp. Suddenly, the harp sang, ‘Help,master!’The giant woke up and shouted, ‘Fee, fi, fo, fum!’ Jack ran and started climbing down the beanstalk.
The giant came down after him. Jack shouted, ‘Mother! Help!’ Jack’s mother took an axe and chopped down the beanstalk. The giant fell and crashed to the ground. Nobody ever saw him again.With the golden eggs and the magic harp, Jack and his mother lived happily ever after.

Անծանոթ բառեր

called-անվանել

told-ասաց

sell-վաճառել

way-ճանապարհ

met-հանդիպեց

threw-նետեց

giant-ահռելի

beanstalk-լոբիի ցողուն

castle-ամրոց

inside-ներս
heard-լսեց

voice-ձայն

cupboard-պահարան

enormous-վիթխարի

giant-հսկա

harp-արֆա

axe-կացին

Реклама
Մաթեմատիկա, Ընտրություն

Մ․Ը․Գ․Գարուն նախագիծ

Վայր՝

 • Հարավային դպրոց-պարտեզ
 • Արևելյան դպրոց-պարտեզ

Մասնակիցներ՝ 

 • 4-րդ դասարանի սովորողներ
 • 5-րդ դասարանի սովորողներ

Ժամկետը՝  

 • մայիսյան հավաք

Նպատակը՝

 • Համագործակցում Հարավային և Արևելյան դպրոցների երեխաների միջև
 • Սերմանել ընկերասիրություն և մեկը մյուսին օգնելու կարողություն
 • Օգնել երեխաներին ձևավորելու ստեղծագործ մաթեմատիկական միտք
 • Ստեղծել միջառարկայական կապ  մաթեմատիկայի և այլ առարկաների միջև

Խնդիրները՝

 • Սովորողների տրամաբանական մտածողության զարգացում
 • Երևակայության զարգացում
 • Մեծացնել սերը և հետաքրքրությունը մաթեմատիկայի նկատմամբ
 • Ստեղծագորածական մտքի և որոնողական կարողությունների զարգացում

Ընթացքը՝

Ընտրությամբ գործունեության սովորողները կկազմեն գարնան ու գարնանային տոներին նվիրված խնդիրներ։

Իրենց կամած խնդիրներով կստեղծենք մաթեմատիկական խաչբառ օգտվելով այբուբենի տառերի թվային արժեքներից․

Aybuben

«Գարուն» նախագծի շրջանակում ընտրությամբ գործունեության սովորողների կազմած խնդիրներով կստեղծեցինք  մաթեմատիկական խաչբառ։

Օգտվելով այբուբենի տառերի թվային արժեքներից։

Յուրաքանչյուր ճիշտ հարցի պատասխանելիս կունենաս մեկ տառին համապատասխան միավոր։ Արդյունքում  բոլոր վադակները լրացնելով կգտնեք թաքնված ծաղիկի անվանումը։

Screenshot_6
 1. 2022 և 2021 թվականների գարնանը ծաղկեծ 35 հեկտար ծառ և ծաղիկ որից 2/7 ծառ էր մնացածը ծաղիկ։Քանի հեկտար ծաղիկ է ծաղկել 2021թ գարնանը եթե 2022թ ծաղիկները 2ով ավլի շատ են։

35։7=5

5×2=10

10:2=5

5+2=7

10-7=3

Մաթեմատիկա, Ընտրություն

Ընտրությամբ գործունեություն մաթեմատիկա

Կատակ հարցեր.

1․ Աշոտի մայրն ունի երեք որդի։ Մեծ որդու անունն Արմեն է, իսկ փոքրինը՝ Արայիկ։ Ինչպե՞ս են անվանում նրա մյուս՝ երրոդ որդուն։

Աշոտ

2․ Խանութ բերեցին 5 տակառ կաթ և վաճառեցին երեք տակառի կաթը։ Քանի՞ տակառ մնաց խանութում։

5-3=2

3․ Վանդակում կա 3 ճագար։ Երեք քույրերից յուրաքանչյուրին տվեցին մեկական ճագար, սակայն վանդակում մեկ ճագար էլ մնաց։ Ինչպե՞ս կարող է դա պատահել։

4․ Մայրն իր տղայի և աղջկա հետ, իսկ աղջիկն իր մոր և եղբոր հետ գնացին սունկ հավաքելու։ Ընդամենը քանի՞ հոգի գնաց սունկ հավաքելու։

3

5․ Հայր ու որդի երկու ժամ թենիս խաղացին։ Քանի՞ ժամ խաղաց նրանցից յուրաքանչյուրը։

2

6․ Երկու ձուն եփվում է 10 րոպեում։ Քանի՞ րոպեում կեփվի չորս ձուն։

10

7․ Սագը երկու ոտքի վրա կանգնած 2կգ է։ Քանի՞ կիլոգրամ կլինի այդ սագը, եթե կանգնի մեկ ոտքի վրա։

2

8․ Սեղանին կար 10 խնձոր։ Բացի 7-ից բոլորը կերան։ Քանի՞ խնձոր մնաց սեղանին։

7

Խնդիր.   3×3 քառակուսու վանդակներում տեղադրել 4-12 թվերը այնպես, որ այն ստացվի մոգական քառակուսի։

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-4.png

Հաշվել արտահայտության արժեքը:

((70−55) : 5+7) : (60 : 5−7) 

70-55=15

15:5=3+7=10

60:5=12-7=5

10:5=2

Քանի եռանկյուն կա նկարում։

unnamed
10

 Հինգ աշակերտ որոշեցին միավորել իրենց դրամները և պարզվեց, որ բոլորով միասին ունեն 1100դրամ։ Մեկ կարկանդակը խանութում արժե 230 դրամ։ Կարո՞ղ է արդյոք նրանցից յուրաքանչյուրը գնել մեկ կարկանդակ։

1100:5=220

Էդգարը խանութից գնեց մեկ հատ 150 դրամանոց տետր և մի-քանի հատ 40 դրամանոց գրիչ: Պարզել, թե քանի՞ գրիչ է գնել Էդգարը, եթե նա ընդհանուր առմամբ ծախսել է 310 դրամ:

2 գյուղացի 4 ժամում միասին հավաքում են 64 կգ խնձոր: Քանի՞ ժամում կհավաքեն 96 կգ խնձորը, եթե այգում միաժամանակ աշխատեն 4 գյուղացիներ:

Եթե մտապահված թվին ավելացնենք նույն թիվը, ապա կստացվի 52-ից 16-ով փոքր թիվ: Գտնել մտապահված թիվը:

Ռուսաց լեզու

классная работа

Найдите лишнее слово:

 1. кисточка, краски, ложка, карандаш, мел;
 2. портрет, картина, салат, рисунок;
 3. футболист, пловец, музыкант, боксёр

Вместо точек впишите слова я, ты, он, вы, они, мы.

 1. ты любишь рисовать? 2. Где дети? –они учат уроки. 3. я никогда не
  спорю. 4. С кем ты дружишь? 5. Что ты делаешь? – я звоню Мише. 6.мы
  учимся в пятом классе

Допишите окончания.

 1. Я рисую, рисую, а никто даже спасибо не скажет 2. И с теми, с кем
  сегодня я во дворе дружу, железную дорогу в тайге я проложили . 3. Когда ты обычно делаешь уроки? 4. Кто сегодня дежурны? 5. Кому ты сейчас звон..?
 2. Дети спеш.. в школу

Вставьте глагол быть в нужной форме.

 1. Завтра мы … писать контрольную по математике. 2. После обеда я …
  читать, а мой младший брат … играть. 3. Вечером мама и сестра … смотреть
  фильм. 4. В воскресенье все мы … отдыхать. 5. Дети … участвовать в
  концерте. 6. Незнайка решил, что он … рисовать и станет художником
Հայոց լեզու

Իմ ընկերը

Ես ունեմ մի ընկեր նա միշտ ուրախ է։Նա ունի շատ մեղմ և գեղեցիկ ժպիտ։Նրա մասին խոսելիս և նրա դեմքին նայելիս մարդը ուզում է ժպտալ։Նա շատ բարի և ընկերասեր է։Նա ունի միջին հասակ և երկար, բարակ, մուգ ոսկեգույն մաղեր։Նա նիհար է։Հմնականում մենք իրար հետ շփվում եմ երկար դասամիջոցին։

Հաշվետվություններ, Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկայի հաշվետվություն

Ապրիլյան հաշվետվություն

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Մաթեմատիկա լրացուցիչ աշխատանքներ

Մաթեմատիկա, Ընտրություն

Բանավոր հաշվարկ.խնդիրներ լուցկիներով

7+9
8+8ժ16
 1. 217մետր երկարություն ունեցող գնացքը բաղկացած է  7 մարդատար և 20 բեռնատար վագոններից: Մարդատար վագոնը 4 մ ետրով երկար է բեռնատար վագոնից: Որքա՞ն  է մարդատար վագոնի երկարությունը:

7+4=11

 1. Ճանճն ունի 6 ոտք, իսկ սարդը՝ 8: 2 ճանճը և 3 սարդը ունեն նույնքան ոտք, որքան 10 թռչունը և
  1) 2 կատուն 2) 3 կատուն 3) 4 կատուն 4) 6 կատուն:
 2. Քանի՞ քառանիշ թիվ կարող ես կազմել 1,2,3,4 թվանշաններով,(առանց կրկնության) որ 1 թվանշանը  միշտ լինի  2-ից աջ:
  1. Ժամը քանի՞սն է ցույց տալիս նկարում պատկերված ժամացույցը:

18:08

 1. Նկարագրեք րոպեների և ժամերի սլաքների դիրքը, եթե այն ցույց է տալիս ժամը 8:25:

բութ

 1. Նկարագրեք րոպեների և ժամերի սլաքների դիրքը, եթե այն ցույց է տալիս ժամը 18:35:

սուր

 1. Ժամերի սլաքը գտնվում է 3-ի և 4-ի միջև, իսկ րոպեների սլաքը ցույց է տալիս 8-ը: Ժամը քանի՞սն է:

15։40

 1. Ժամը 14:40 –ին ժամերի սլաքը ո՞ր թվին է ամենամոտիկը:

3-ին

 1. Ժամը 20:52 է: Երեսուն րոպե հետո րոպեների սլաքը ո՞ր թվին ամենամոտը կլինի:

9-ին

 1. Ժամը 19:43 է: Ժամը քանի՞սը կլինի 50 րոպե հետո:

20։33

 1. Ժամը 17:27 է: Ութսունվեց րոպե հետո րոպեների սլաքը ո՞ր թվին ամենամոտը կլինի:

8-ին

 1. Ուղիղ գծով ժամացույցի թվատախտակը երկու մասի բաժանիր այնպես, որ յուրաքանչյուր մասում եղած թվերի գումարը իրար հավասար լինեն:
 1. Ուղիղ գծով ժամացույցի թվատախտակը երկու մասի բաժանիր այնպես, որ մասերից մեկում եղած թվերի գումարը երկու անգամ մեծ լինի մյուսում եղած թվերի գումարից:

Հայոց լեզու

Спорт в нашей жизни

Спорт играет важную роль в нашей жизни. Многие люди занимаются спортом, потому что хотят быть здоровыми и сильными.

Физкультура и спорт дарят заряд бодрости и оптимизма, укрепляют иммунитет и спасают человека от различных заболеваний. Спорт напрямую связан с закаливанием, что очень важно, ведь стойкость человека к внешним факторам, таким как низкие температуры, сырость или зной, обеспечивает его хорошее здоровье на протяжении всей жизни.

Чтобы быть здоровыми, люди посещают занятия по йоге и аэробике, делают гимнастические упражнения. Другие играют в футбол, баскетбол, волейбол, в бадминтон или в теннис. Третьи ходят в спортзал и занимаются на тренажёрах. Четвёртые бегают по утрам или по вечерам.

Некоторые люди принимают участие в соревнованиях, другие предпочитают смотреть их по телевизору.

Занятия спортом сначала утомляют. Однако со временем человек начинает ощущать легкость, гибкость, выносливость своего тела и силу мышц. Отличная физическая форма – достойная награда тому, кто с готовностью преодолевает лень и уверенно стремится навстречу собственному совершенству.

Անգլերեն

English grammer 01.05

Look at the picture below. Using the prompts, write sentences comparing the three girls.

1. Jenny/old/ Emma

Jenny is as old as Emma.

2. Mary/short hair/all

Mary has the shortest hair of all.

3. Jenny/thin/Emma

Jenny is thinner than Emma.

4. Mary/tall/Jenny

Mary is taller than Jenny.

5. Mary/old/all

 Mary is the oldest of all.

6. Emma/short/Jenny

Emma is shorter than Jenny.

Compare picture A to picture B as in the example.

1. In picture A, the doll is taller. It has got longer hair. Its dress is shorter.

2. In picture A, the elephant is bigger and  more expensive.

3. In picture A, the clown is fatter and  happier.

4. In picture A, the balls are smaller.  They are cheaper. There are more.

5.In picture A, the train is bigger and longer.

6. In picture A, the soldiers have shorter hats.