Без рубрики

Թվերի մեծ աշխարհում Նախագիծ

  • Յուրաքանչյու սովորող պետք է ընտրի  թվերի մի բազմություն  և  ուսումնասիրի այդ թվերի ծագումը։ Պարզի, թե երբ և ում կողմից են ստեղծվել  այդ թվերը։

Թվերի համակարգը

Հռոմեական թվերի համակարգը ոչ դիրքային հաշվարկման համակարգ է։ Թվերը գրվում են թվանշանների կրկնության միջոցով՝ III=3, XX=20 և այլն։ Եթե փոքր արժեքով թվանշանը մեծից հետո է, ապա նրանք գումարվում են, իսկ եթե առաջ է, ապա՝ հանվում՝ VII=5+2=7, CM=-100+1000=900 և այլն։

Տասնորդական հաշվարկման համակարգից հռոմեականի տարբերություններից մեկն այն է, որ տասնորդական համակարգում թվերի մեծացմանը զուգահեռ աճում է դրանք արտահայտող թվանշանների քանակը՝ միանիշ, երկնիշ, եռանիշ և այլն, իսկ հռոմեական համակարգում այդպես չէ։ Օրինակ՝ քառանիշ 2015 թիվը հռոմեական թվանշաններով գրելիս այն ստանում է նույնպես քառանիշ MMXV տեսքը, իսկ ահա նրանից զգալիորեն փոքր 847-ի հռոմեական DCCCXLVII գրառումը բաղկացած է ինը նիշերից։
Եթե տասնորդական համակարգում թվի գրառման ժամանակ գրվում է տասնորդական կարգերն արտահայտող թվերի (տասնավորներ, հարյուրավորներ, հազարավորներ և այլն) միայն առաջին թվերը, ապա հռոմեական համակարգով թվերը գրելու դեպքում դրանք գրվում են ամբողջությամբ, օրինակ՝

  • 3694=3000+600+90+4=MMMDCXCIV, MMM=3000, DC=600, XC=90, IV=4
  • Սովորողները  միասին կքննարկեն իրենց հետազոտության արդյունքները։
  • Սովորողները  կուսումնասիրեն և կբնութագրեն  միանիշ ու  բազմանիշ թվերը։ 

Միանիշ տվերը այն թվերնեն,որ ունեն մեկ նիշ։

Բազմանիշ թվերը այն թվերն են որ ունեն մեկից ավելի նիշ։

Կարգային միավորներ

Реклама
Հայոց լեզու

классная работа

1 Был у древних греков обычай.

2 Лучшие спортсмены собираются на соревнования, которые проводятся в разных городах мира. 3. Олимпийский огонь привозят из греческого города Олимпия и торжественно зажигают в первый день соревнований.

4. Зимняя олимпиада состоится в России, в городе Сочи.

5. Спортсмены упорно готовятся к этим играм.

Найдите лишнее слово:

1. турнир, соревнование, чемпионат, концерт, состязание, олимпиада;

2. футбол, баскетбол, прятки, хоккей, волейбол;

3. плавание, бег, теннис, пение, бокс

Дополните ряд слов:

Летние виды спорта: … плавание, гимнастика, борьба, футбол ,баскетбол ,теннис, бокс

Зимние виды спорта: … хоккей, фигурное катание, лыжный спорт

Слова для справок:, лёгкая атлетика.