Ռուսաց լեզու

классная работа

Найдите лишнее слово:

 1. кисточка, краски, ложка, карандаш, мел;

 2. портрет, картина, салат, рисунок;

 3. футболист, пловец, музыкант, боксёр

Вместо точек впишите слова я, ты, он, вы, они, мы.

1. ты любишь рисовать?

2. Где дети? – они учат уроки.

3.я никогда не спорю.

 4. С кем ты дружишь?

5. Что ты делаешь? – я звоню Мише.

 6. мы учимся в пятом классе

Допишите окончания.

1. Я рисую, рисунок, а никто даже спасибо не скажет .

2. И с теми, с кем сегодня я во дворе дружу, железную дорогу в тайге я пролож .

3. Когда ты обычно делает уроки?

4. Кто сегодня дежурны?

5. Кому ты сейчас звониш?

6. Дети спешшыте в школу

Реклама
Հայոց լեզու

Գիտե՞ք որ գարուն է արդեն

Գիտե՞ք որ գարուն է արդեն

Բոլորը թափվել են փողոց,

Լսո՞ւմ եք անուշ մի զնգոց

Գիտե՞ք որ գարուն է արդեն

 Դյութում են շրթերը վարդե

Սրտերը կրակ են ու բոց

Գիտե՞ք որ գարուն է արդեն

 Բոլորը թափվել են փողոց:

Հարցեր

1.Ո՞րն է քո ամենասիրելի եղանակը:

Իմ սիրելի եղանակը գարունն է։

2.Դուրս գրիր մակդիրները:

թափվել փողոց

անուշ զնգոց

Դյութում են շրթերը վարդե

Սրտերը կրակ են ու բոց

3.Բացատրիր տվյալ տողերը Դյութում են շրթերը վարդե Սրտերը կրակ են ու բոց:

Դյութում են շրթերը վարդե — Դյութում են վարդագույն շրթերը

 Սրտերը կրակ են ու բոց – Սրտերը ուրախ են

Մաթեմատիկա

Ընտրությամբ գործունեություն

1․Տարին  ամենաշատը  քանի՞  կիրակի օր կարող է ունենալ։

60

2․Ֆուտբոլային թիմի 11  խաղացողների միջին տարիքը  կազմում է 22։ Երբ խաղացողներից մեկին հեռացրին  դաշտից, մնացած խաղացողների միջին տարիքը դարձավ 21։ Քանի՞  տարեկան է հեռացված ֆուտբոլիստը։

22×11=242

21×10=210

242-210=32

3․ 27 միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս   կարելի է   լծակավոր   կշեռքի  3 կշռումով    գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է մնացածներից։

27:3=9

9,9,9

4․ 3․Սենյակում կա 11 մարդ: Առաջին մարդն ասաց. <Սենյակում բոլորը ստախոս են>, իսկ երկրորդ մարդն ասաց. <Ինձնից անմիջապես առաջ խոսողը ճիշտ չի ասում>: Մնացած 9 հոգին կրկնեցին երկրորդի ասածը: Քանի՞ ճշտախոս կա սենյակում:

1

5)  467830057 թվից ջնջե՛ք հնարավորինս քիչ թվանշաններ այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի 9-ի։

4830057

4+8+3+0+0+5+7=27

6) Վեց 9-ի և թվաբանական գործողությունների միջոցով ստացեք 100։

(99+(9-9)+9:9=100

7)Հինգ 3-ով և թվաբանական գործողությունների միջոցով ստացեք 37:

(33+3)+3:3=37

8) Գտիր երկնիշ թվերի քանակը, որի տասնավորը մեծ է միավորից։

36

9)Գտեք այն երեք   իրար  հաջորդող  բնական  թվերը,  որոնց  գումարը լինի  363:

363-6=357

357:3=119

119+1=120

119+2=121

119+3=122