Без рубрики

Իմ Թումանյանը

Հոհանե թունանյանտ իմ սիրելի գրող,բանաստեծն է։Ես չգիտեմ ինչու երևի նրա համար որ ես ինձ ինքան հիշում եմ ես ծանոթ եմ Հովհանես Թումանյանի գոծերին։Ես շատ եմ սիրեում Հոհանես Թումանյանի գրծերը երբ լսում եմ նրա ստեխծագործություներտ մանգամից սրահարվում եմ դրանց օրինակ երբ առաջին անգամ կարդացի <<Թմկաբերդի առում>> կամ <<Մի կադիլ մեղիը>>,<<Պոչատ աղվեսը>>Ես շատ եմ սրում Հովանես Թումանյանի հատկապես Բանաստեղծությունները իսկ հեքիաթներից <<Շուն ու կատուն>> իմ սիրելին է։

Реклама
Հայոց լեզու

Թումանյանական բառարան

Հե՜յ, պարոննե՜ր, ականջ արեք
Թափառական աշուղին,
Սիրո՜ւն տիկնայք, ջահե՜լ տըղերք,
Լա՜վ ուշ դըրեք իմ խաղին:

Մենք ամենքըս հյուր ենք կյանքում
Մեր ծնընդյան փուչ օրից,
Հերթով գալիս, անց ենք կենամ
Էս անցավոր աշխարհից:

Անց են կենում սեր ու խընդում,
Գեղեցկություն, գանձ ու գահ,
Մահը մերն է, մենք մահինը,
Մարդու գործն է միշտ անմահ:

Գործն է անմահ, լա՜վ իմացեք,
Որ խոսվում է դարեդար,
Երնե՛կ նըրան, որ իր գործով
Կապրի անվերջ, անդադար:

Չարն էլ է միշտ ապրում անմ՜եռ,
Անե՛ծք նըրա չար գործքին,
Որդիդ լինի, թե հերն ու մեր,
Թե մուրազով սիրած կին:

ԵՍ լավության խոսքն եմ ասում,
Որ ժըպտում է մեր սըրտին.
Ո՞վ չի սիրում, թեկուզ դուշման.
Լավ արարքը, լավ մարդին:

Է՛յ, լա՜վ կենաք, ակա՜նջ արեք,
Մի բան պատմեմ հիմի ձեզ,
Խոսքըս, տեսեք, ո՞ւր է գընում,
Քաջ որսկանի գյուլլի պես:

Թափառական – պանդուխտ – նստակյաց
սիրուն – գեղեցիկ – տգեղ
ջահել – երիտասարդ – ծեր
փուչ – դատարկ – լի
սեր – համակրանք – ատելություն
գանձ – հարստություն – աղքատություն
անմահ – անմեռ – մահկանացու
դարեդար – սերնդե-սերունդ
անվերջ – անդադար – վերջավոր
չար – չարակամ – բարի
դուշման – թշնամի – բարեկամ
քաջ – խիզախ – վախկոտ

Մաթեմատիկա, Ընտրություն

ԸՆտությամբ գործունեություն

  1. Արսենի կառուցած աշտարակում քանի՞ խորանարդիկ կա, եթե հաշվի առնենք, որ կան խորանարդիկներ որոնք չեն երևում (տե’ս նկարը):
Captionless Image

11

2. Արմենի սլաքավոր ժամացույցը ցույց է տալիս և՛ օրը, և՛ ժամը։ Փետրվարի 1-ին
ժամը առավոտյան 9։00-ին Արմենը ժամացույցի րոպեի սլաքը պտտում է ժամսլաքի
հակառակ ուղղությամբ ճիշտ 30 պտույտ։ Ի՞նչ ամսաթիվ և ժամ ցույց կտա ժամացույցը։

Հումվար 17

3. Հետևյալ թվերից ո՞րը չի կարող լինել երկու հաջորդական թվերի արտադրյալի
վերջին թվանշան` 4, 0, 6, 2:

4

4. Քանի՞ եռանիշ թիվ կա, որոնց մեջտեղի թվանշանը 0 է։

100

5. Մեքենան 3րոպեում անցնում է 3կմ։ Որքա՞ն հեռավորություն կանցնի մեքենան 2
ժամ 45 րոպեում։

3։3=1

2ժ=120

120+45=164

165կմ

6.  Հաշվել 144 − 108 ∶ (17 − 11) ∙ 3 արտահայտության արժեք:

17-11=6

108:6=18

18×3=54

144-54=90

7.

Կարենը լուցկու հատիկներով գրեց` 7+4-4=0 (տե’ս նկարը), այնուհետև մեկ լուցկու հատիկ տեղափոխելով ստացավ ճիշտ հավասարություն: Նշիր այդ հավասարությունը:

Captionless Image
7+4-11=0

8. Գրապահարանում գիտնականը պահում է երկու գիրք։ Առաջին գրքում կա 230 էջ, իսկ երկրորդում՝ 325։ Քանի՞ էջ կա առաջին գրքի առաջին էջի ու երկրորդ գրքի վերջին էջի միջև։

325+230=555

555-1-1=553

9. Վաճառողը ապրանքը գնեց 7 դրամով և վաճառեց 8 դրամով, այնուհետև զղջաց և հետ գնեց այն 9 դրամով ու վաճառեց 10 դրամով։ Որքա՞ն կազմեց նրա շահույթը։

0 դրամով

Ռուսաց լեզու

классная работа

Я буду рисовать кота.

Они будут смотреть на учителя.

Я буду играть с моим братиком (братом)

Ты будешь слушатся меня.

Мы будем  читать новую книгу.

Вы будете играть стольные игры.

Они не будут собирать кубик рубик.

Он  не будет  учить уроки.

Она будет купить новый телефон.

————————————————

 Я рисую, я буду рисовать, я рисовала

Ты рисуешь, ты будешь рисовать, ты рисовал

Мы рисуем, мы будем рисовать, мы рисовали

Вы рисуете, вы будете рисовать,вы рисовали

Они рисуют, они будут рисовать, они рисовали

Он рисует, он будет рисовать, он рисовал

Она рисует, она будет рисовать, она рисовала

Ячто делаю?играю
Тычто делаешь?играешь 
Ончто делает?     Играет
Оначто делает?     Играет
Мычто делаем? Играем
Вычто делаете? Играете
Оничто делают?играют
Հայոց լեզու

Մայրենի

186. Յուրաքանչյուր շարքի չորս բառերն ի՞նչ ընդհանրություն ունեն, որ նույն շարքի մի բառը չունի:
ա) Երաշտահավեր                          բ) Մանուկներ                      գ) Հատիկներ
դեղձանիկներ                                 երեխա                                  կապիկներ
վագրեր                                             պատանիներ                       ձագուկներ
առյուծներ                                        երիտասարդներ                 կանայք
սիրամարգեր     մարդիկ                          տանտիկիններ

ա) Բոլորը հագնակի են։

բ)մարդիկ    մարդու տարբեր տաիքներ են ։

գ) Բոլորը հագնակի են բացի <կյանք>բառից։

187. Տրված բառախմբերի տարբերությունը գտի՛ր և բառախմբերն անվանի՛ր:

Ա. Շինարար, վարպետ, գեղեցկուհի, տարի, գիրք, տետր, գազան, վանդակ:

Այստեղ բոլոր բառերը եզակի են։

Բ. Շինարարներ, վարպետներ, գեղեցկուհիներ, տարիներ, գրքեր, տետրեր, գազաններ, վանդակներ:

Այստեղ բոլոր բառերը հագնակի են։

188. Բառախմբերի կազմման օրինաչափությունը գտի՛ր և Բ խումբն ինքդ լրացրո՛ւ:

Ա. Սար, հայ, կաթիլ, ուսուցիչ, մայր, մատանի, տատ, կատու, թութակ, գրպան:
Բ. Սարեր, հայեր, կաթիլներ, ուսուցիչներ, մայրեր, մատանիներ, տատեր, կատուներ,:

189. Տրված նախադասությունը կարդա՛ և հարցերին պատասխանի՛ր:
187 և 188-րդ վարժությունների Ա խմբերում եզակի թվով դրված գոյականներ են, իսկ Բ խմբերում նույն գոյականներն են՝ հոգնակի թվով:
1. Գոյականը քանի՞ թիվ ունի:Երկու եզակի և հոգնակի։
2. Ի՞նչ է ցույց տալիս գոյականի եզակի թիվը (եզ — միակ, մեկ հատ):
3. Ի՞նչ է ցույց տսգիս գոյականի հոգնակի թիվը (հոգն — բազում, շատ):

190. Կազմի՛ր տրված գոյականների հոգնակինՓորձի՛ր բացատրելթե ո՞ր բառերին է -եր վերջավորություն ավելանում, ո՞ր բառերին՝ -ներ:

Ա. Ծառ, ձայն, հոտ, քար, կով, արջ, փունջ, լուր, բառ, բեղ, հայ, հայր, ցեղ, սիրտ, գիր, սյուն, պատ, հույն, ձու, սուր, քիթ. քույր, մայր, ձեռք, ոտք, տատ, պապ:

Ծառեր, ձայներ, հոտեր, քարեր, կովեր, արջեր, փուջեր, լուրեր, բառեր, բեղեր, հայեր, ցեղեր, սրտեր, գրեր, սյուներ, պատեր, հույներ, ձուվեր, սրեր, քթեր. քույրեր, մայրեր, ձեռքեր, ոտքեր, տատեր, պապեր:
Բ. Եղբայրներ, աթոռներ, պապիկներ, տատիկներ, գրպան, թթակեր, եղնիկներ, ոչխարներ, սեղանորն, թռչունմեր, մեքենաներ, բարեկամմեր, աշակերտնար, մատյաններ, հեռախոսներ, ծաղկավաճառներ. պանրագործարաններ:

Ռուսաց լեզու

классная работа

Задание1. Перепишите предложения, употребите глаголы в настоящем времени.

1. Весной птицы возвращаются из тёплых краёв.

2. Ранним весенним утром вдали показываются журавли.

3. Мама боится, что мальчик простудиться.

4. Почему ты улыбаешься?

5. Я встаю в восемь часов, умываюсьодеваюсь и иду в школу.

6. Как вы готовитесь квозвращению перелётных птиц?

Задание 2. Образуйте словосочетания и предложения. 5-6 предложений запишите.

1. сегодня хорошая, плохая, тёплая, холодная

Сегодня хорошая погода

Сегодня плохая погода

Сегодня тёплая погода

Сегодня холодная погода.

Сегодня прекрасная погода.

2. вчера была прекрасная,отвратительная, отличная погода

Вчера была отвратительная погода

Вчера была отличная погода

Вчера была прекрасная погода

Вчера была холодная погода.

Вчера была тёплая погода.

3. завтра будет дождливая, морозная, великолепная, солнечная

завтра будет дождливая погода.

завтра будет морозная погода.

завтра будет великолепная погода.

завтра будет солнечная погода.

завтра будет плохая погода.

Задание 3. Впишите подходящие глаголы.

1. Современные дети увлекаются компьютерными играми.

2. Дима занимается боксом.

3. Борис давно интересовался историей.

4. Лена уже два года занимается музыкой.

5. Все должны заниматься спортом.

6. Мой брат увлекается техникой.

7. Мы гордимся нашей родиной.

Слова для справок: увлекаться, интересоваться, заниматься, гордиться.